Στη σελίδα αυτή προσπαθούμε να δώσουμε με απλά λόγια μια πρώτη προσέγγιση στο γλωσσάρι της Ορθόδοξης πίστης και λατρείας