Εκκλησιαστικές Ειδήσεις - Ζωηφόρος - Ζωηφόρος https://www.zoiforos.gr Thu, 22 Mar 2018 03:30:19 +0200 el-gr Το Τάμα του Έθνους καρκινοβατεί σε βήμα σημειωτόν https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7632-to-tama-tou-e8nous-karkinovatei-se-vima-simeioton https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7632-to-tama-tou-e8nous-karkinovatei-se-vima-simeioton Το Τάμα του Έθνους καρκινοβατεί σε βήμα σημειωτόν

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΒΑΤΕΙ - ΣΕ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΤΟΝ

 

Σωματείον

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

Τηλ. 0030  2103254321-2,    fax 210-3236978

e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικειου αθηνων 3079/2008

Α.φ.μ. 998406487 δου ψυχικου

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 893/12.10.2012

1. Παρ᾿ ὅλα τὰ «καρκινοβαδίσματα» τῶν καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεων, Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, ἐμεῖς συνεπεῖς μὲ τὰ «πιστεύω» μας, συνεχίζουμε νὰ δρῶμε ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως, ἐφαρμόζοντες τὸ Γραφικό: ««ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β’ Κορ. 6, 2), τὸ ὁποῖο ἐκλαΐκευσε ὁ «μεγάλος Ἀνδρέας» σὲ «ἐδῶ καὶ τώρα»…

2. Ξανατονίζουμε: ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἐφαρμόζεται τὸ ἄλλο Γραφικό: «ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσι …» (Λουκ. 16, 8).

3. Παρ᾿ ὅλο ποὺ εἴχαμε ἀρκετὲς προσφορὲς ἐθελοντῶν γιὰ τὸ Εἰδικὸ Συμβούλιο (ὅλοι οἱ καλοὶ χωρᾶν-κανένας δὲν μᾶς περισσεύει), ἐν τούτοις ἀναρτῶμε καὶ πάλι τὸ Ἐθνικὸ Προσκλητήριο Ἐθελοντῶν, διότι, ὅπως τονίζουμε καὶ στὸν κατωτέρω σύνδεσμο: Διακήρυξι τῶν Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,

http://www.fotgrammi.gr/index2.php?option=com_flippingbook&view=book&id=60:teyxos-52a&catid=2:2009-09-17-00-27-03&tmpl=component,

ἐμεῖς ἀπορρίπτουμε κατηγορηματικῶς τοὺς στημένους διεθνεῖς διαγωνισμοὺς καὶ τὶς τιμὲς τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος, διότι τόσον τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α., ὅσον καὶ τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, δὲν ἐπιδιώκουμε «λαδώματα», «μίζες» καὶ τὰ τοιαῦτα καὶ θὰ ἐπαγρυπνοῦμε μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μεγαλεπήβολο μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ μὲ κάτω τῆς μισῆς τιμῆς, ἀπ’ ὅ,τι χρεώνονται τὰ διάφορα δημόσια καὶ κοινωφελῆ ἔργα, γιὰ νὰ βγαίνουν σ᾿ αὐτοὺς οἱ «μίζες» καὶ τὰ χοντρὰ «λαδώματα».

4. Κατὰ συνέπεια δὲν θὰ περισσεύῃ κανένας ἀπὸ τοὺς πραγματικὰ ἀνιδιοτελεῖς ἐθελοντές.

Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε !

5. Γιὰ νὰ γνωρίσουν ὅλοι «γυμνὴ τὴν ἀλήθεια» γύρω ἀπὸ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἀναδημοσιεύουμε καὶ τὴν Διακήρυξι τῶν Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους σὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀντίτυπα, γιὰ νὰ ἀποσταλῇ σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες τῶν Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος, Κρήτης, Δωδεκανήσσου, Κύπρου καὶ στὶς χιλιάδες ἑλληνικὲς κοινότητες καὶ παροικίες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο. Διότι, δυστυχῶς, ἀκόμη καὶ σήμερα τολμοῦν διάφοροι ἀνιστόρητοι ἢ καὶ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, ἰδιοτελεῖς «ψευδοδιανοούμενοι» νὰ παραπληροφοροῦν ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους σημαίνει «χούντα Παπαδόπουλου» ἢ ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους δῆθεν ἔχει πραγματοποιηθῆ στὴν Αἴγινα, Ἅγιο Σώστη, Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν, Μήλεσι τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Πορφυρίου καὶ μὲ λοιποὺς φαιδροὺς ἰσχυρισμούς.

6. Ἄλλοι δἐ, σύγχρονοι ἀπόγονοι τοῦ Ἰούδα, προσποιούμενοι τοὺς δῆθεν κοινωνικὰ εὐαίσθητους «χύνουν κροκοδείλια δάκρυα» ὑπὲρ τῶν πτωχῶν, δημιουργοῦντες ὅμως στρατιὲς ἐπαιτῶν καὶ ἀπελπισμένων.

7. Ἐμεῖς τὴν ἀπάντησι τὴν ἔχουμε δώσει καὶ τὴν ἐπαναλαμβάνουμε: παραλλήλως πρὸς τὶς ἀνθρωπιστικές μας βοήθειες (ἤδη ἔχουμε ἀποστείλει ἀνω τῶν 70.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ τώρα μοχθοῦμε μήπως μπορέσουμε νὰ βοηθοῦμε δεινοπαθοῦντες Ἕλληνες-ἔχουμε καταδικάσει τὴν κοινωνικὴ ἀναλγησία τῶν ἰθυνόντων γιὰ νὰ μὴ καταστρέφωνται τὰ πρὸς λῆξι μὴ ἀλλοιωμένα ἀγαθά-ἴδ. Φωτεινὴ Γραμμή τεῦχος 47, σελ. 78) θὰ συνεχίσουμε νὰ ἀγωνιζώμεθα  νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τέλους καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

8. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἔργο θὰ τρώγουν τὸν «ἄρτον τὸν ἐπιούσιον» πολλὲς χιλιάδες ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν χωρὶς νὰ ἐπιβαρύνουν τὴν πολιτεία καὶ τὴν ἐκκλησία οὔτε μὲ μία «τρύπια» δεκάρα.

Μακάρι νὰ ἐπραγματοποιοῦντο πολλὰ κοινωφελῆ ἔργα χωρὶς διασπάθισι τῶν φόρων καὶ τῶν θαλασσοδανείων, γιὰ νὰ δημιουργοῦνται θέσεις ἐργασίας.

Πρῶτα δικαιοσύνη (δίδοντες ἐργασία στοὺς δυναμένους νὰ ἐργασθοῦν) καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη στὰ παιδιά, τοὺς γέροντες, τοὺς ἀρρώστους.

9. Μὲ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ ἀναπτερωθῇ καὶ θὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ καθημερινῶς καταπληγωμένο - καταρρακωμένο καὶ καταπτοούμενο ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ διὰ τῆς ἀναζωογονήσεως θὰ ἐπανέλθουμε στὶς ρίζες μας καί κατὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, θὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὸν βέβαιο καταποντισμό μας.

10. Ἀκόμη καὶ οἱ παπικοὶ τῆς Γαλλίας μετὰ τοὺς ἐπιτυχεῖς Ναπολεοντείους πολέμους ἐναντίον τῶν Ρώσων-Πρώσων, ἐπραγματοποίησαν τὸ Τάμα τους κτίζοντες Ναὸ τοῦ Σωτῆρος.

Ὅλοι δὲ οἱ Ὀρθόδοξοι λαοὶ ἐπραγματοποίησαν τὸ Τάμα τους.

Μόνον οἱ Ἕλληνες δὲν τὸ ἐπραγματοποίησαν ἐπὶ 183 συναπτά ἔτη.

Ντροπή μας…

11. Παρακαλοῦμε τὶς φίλες σοβαρὲς ἱστοσελίδες καθὼς καὶ ὅλους ὅσους ἔχουν e-mail νὰ διαδώσουν παντοῦ τὴν κατωτέρω ἀναρτημένη

ΔΙΑΚΥΡΗΞΙ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

http://www.fotgrammi.gr/index2.php?option=com_flippingbook&view=book&id=60:teyxos-52a&catid=2:2009-09-17-00-27-03&tmpl=component

Εὐχαριστοῦμε πολύ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

]]>
info@zoiforos.gr (zoiforos) Εκκλησιαστικές Ειδήσεις Sat, 13 Oct 2012 08:40:35 +0300
Χωρίς το Τάμα του Έθνους το Χρέος Όλων για Αναγέννηση του Έθνους δεν Εκπληρώνεται https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7506-choris-to-tama-tou-e8nous-to-chreos-olon-gia-anagennisi-tou-e8nous-den-ekplironetai https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7506-choris-to-tama-tou-e8nous-to-chreos-olon-gia-anagennisi-tou-e8nous-den-ekplironetai Χωρίς το Τάμα του Έθνους το Χρέος Όλων για Αναγέννηση του Έθνους δεν Εκπληρώνεται

 

Ἡ Ἱστορία ἦταν καὶ παραμένει ἀδέκαστος καὶ ἐνώπιον αὐτῆς μετὰ πάσης διαφανείας δὲν κρινόμεθα μόνον ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἔχομε χρέος νὰ ἀφήνωμε νέες ὑποθῆκες εἰς τὴν Χώρα καὶ τὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ. Προσευχόμεθα εἰς τὸν Κύριον ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὅπως φωτίσῃ τὰ διαβήματα τῶν ἁρμοδίων καὶ ὁ Ναὸς τοῦ Ὑψίστου ἀρχίσει τὴν Θεία Ἀνέγερσίν του.

 

Σωματεῖον

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

Τηλ. 0030 2103254321-2,   fax 210-3236978

e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008

ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ

 

Ἐπιστολὴ 607/30.5.2012

Ἡ Ἱστορία ἦταν καὶ παραμένει ἀδέκαστος καὶ ἐνώπιον αὐτῆς μετὰ πάσης διαφανείας δὲν κρινόμεθα μόνον ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἔχομε χρέος νὰ ἀφήνωμε νέες ὑποθῆκες εἰς τὴν Χώρα καὶ τὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ. Προσευχόμεθα εἰς τὸν Κύριον ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὅπως φωτίσῃ τὰ διαβήματα τῶν ἁρμοδίων καὶ ὁ Ναὸς τοῦ Ὑψίστου ἀρχίσει τὴν Θεία Ἀνέγερσίν του.

Εὐλογεῖτε. Τὸν Κύριον ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰώνας…Λυτρωτὰ ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ…

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πρὸς τὴν

Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΥΠΕΡΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 271/29.5.2012 Γ.Ι.

Μακαριώτατοι,

Ἅγιοι Συνοδικοί,

εὐλογεῖτε.

Κάνοντες ὑστάτην ἔκκλησιν ἐπανερχόμεθα εἰς τὸ θέμα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

1. Πολλαὶ προσωπικότητες τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ βλέπουσαι τὴν ἀβελτηρίαν τῶν καθ᾿ ὕλην ὑποχρέων, Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, μᾶς τονίζουν νὰ παύσωμεν νὰ Σᾶς ὀχλοῦμεν καὶ νὰ ἐνδιαφερώμεθα διὰ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας καὶ ὅτι ὁ Κύριος δὲν θὰ μᾶς κρίνῃ ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἔργων, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πρόθεσιν.

2. Ἔχοντες ἐπίγνωσιν τοῦ Γραφικοῦ « ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται » (Ματθ. 10, 22) συνεχίζομεν νὰ κάμνωμεν περαιτέρω «ἰώβειον ὑπομονήν» ἀποστομώνοντες τοὺς ἀπογοητευμένους φίλους τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τονίζοντες εἰς αὐτοὺς: «αὐτὴ εἶναι ἡ σφοδροτάτη ἐπιθυμία τοῦ ἀντικειμένου ἡμῖν Σατανᾶ καὶ ὅτι ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ κάμνωμεν τὸ θέλημα τοῦ Σατανᾶ».

3. Εἶναι ὄντως ἄκρως ἀδιανόητον, ἀχαρακατήριστον καὶ ἀπαράδεκτον νὰ κάμνωμεν σοβαροτάτην προσφοράν, νὰ ἀγωνιζώμεθα ἄκρως ἀνιδιοτελῶς ὡς ἄγνωστοι στρατιῶται ἀπαλλάσσοντες τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, νὰ διαθέσουν οὐδὲ τὴν παραμικρὰν δεκάραν, ἀλλὰ ἀπαιτοῦμεν μόνον ἡ Ἐκκλησία νὰ εὐλογήσῃ, νὰ ἐγκρίνῃ καὶ νὰ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ τὴν Πολιτείαν τὴν ἄμεσον παραχώρησιν περιόπτου θέσεως καὶ νὰ νομοθετήσῃ διὰ ἀλλαγὴν χρήσεως, πολεοδόμησιν μὲ εἰδικοὺς ὅρους καὶ ἐν γένει τὴν διευκόλυνσιν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως.

4. Ἐὰν ἡ Ἐκκλησία συνεχίσῃ νὰ παραμένῃ ὡς αἰτοῦσα, ἀντίχριστοι ἰθύνοντες θὰ ἐκλάβουν τοῦτο ὡς ἐπαιτείαν. Διὰ τοῦτο ἄς τεθῆ τὸ θέμα εἰς τὴν Πολιτείαν ὄχι ὡς αἴτησις καὶ ἐπαιτεία ἀλλ’ ὡς ἀπαίτησις. Οἱ νῦν ἰθύνοντες δὲν θέλουν νὰ ἀκούουν, κατανοοῦν καὶ ἐγκρίνουν «αἰτήσεις», ἀλλὰ ἀκούουν καὶ ὑπολογίζουν μόνον τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τῆς ἀπαιτήσεως…

5 . Ἄς συνειδητοποιήσωμεν τὸ Γραφικόν, «Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β’ Κορ. 6, 2).

6. Δὲν ἐπιτρέπεται οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου νὰ φαίνωνται φρονιμώτεροι τῶν υἱῶν τοῦ φωτός.

7. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν ἀναπτύξει, ἡμεῖς δὲν ἐπιδιώκομεν νὰ προσθέσωμεν ἕνα ἐπιπλέον Ναὸν εἰς τούς, δόξα τῷ Θεῷ, χιλιάδας ὑπάρχοντας, ἀλλὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ Ἱερὰ ὑπόσχεσις τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, δηλαδὴ τὸ Η΄ Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τοῦ 1829 καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 καὶ 1838, διὰ νὰ σταματήσουν νὰ «τρίζουν» τὰ ὀστᾶ τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καὶ νὰ τονωθῇ τὸ τρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

8. Τὸ ἐπιχείρημα ὅτι εἰς ἡμέρας οἰκονομικῆς κρίσεως προηγοῦνται ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι, εἰς τὴν περίπτωσιν μας οὐδόλως ἰσχύει.

Ὅπως ἐκτενέστατα ἔχομεν ἀναπτύξει, ἡμεῖς ἔχομεν ἀποστείλει ἄνω τῶν 70.000 τόννους ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ τὰ τελευταῖα 4 ἔτη δραστηριοποιούμεθα κυρίως εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, διότι καὶ ἐδῶ ὑπάρχουν ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες, ποὺ στεροῦνται ἀναγκαίων ἀγαθῶν.

9. Δέον δὲ νὰ σημειωθῇ ὅτι δὲν ἔχομεν λάβει τὴν παραμικρὰν χορηγίαν ἀπὸ τὸ Κράτος, κρατικοὺς φορεῖς καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν. Ἀπεναντίας ἡμεῖς βοηθοῦμεν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν διάφορες Μητροπόλεις καὶ εὐλαβεῖς κληρικούς, ποὺ ἀναλίσκονται νὰ περιθάλπουν δεκάδας ἢ καὶ ἑκατοντάδας δεινοπαθούντας συνανθρώπους μας. Ἡμεῖς ὄχι μόνον δὲν εἴμεθα μισθωτοὶ καὶ δὲν θέτομεν εἰς τὰ θυλάκιά μας μισθοὺς κ.λπ., ἀλλ᾿ ἀπεναντίας βυθίζομεν τὰς χείρας μας πολὺ βαθιὰ εἰς τὰ θυλάκιά μας, διὰ νὰ διαθέτωμεν ἐξ ἰδίων καὶ νὰ πραγματοποιῶμεν τὰς ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας. Ἀντιθέτως πολλοὶ ἄλλοι, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας εἶναι μισθωτοὶ καὶ «ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτὸς ἐστι…» (Ἰωάν. 10,13).

10. Ἐνεργοῦμεν τὰς φιλανθρωπίας ἀνιδιοτελῶς, χωρὶς τὴν ἐλαχίστην πρόθεσιν νὰ προβάλωμεν τὸ ὄνομά μας. Καὶ ὅταν πραγματοποιηθῇ τὸ μεγαλεπήβολον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους οὐδόλως ἐπιθυμοῦμεν νὰ μνημονευθῇ τὸ ὄνομα μας διὰ τὴν προσφορὰν καὶ συμβολήν μας.

11. Δὲν πρέπει νὰ δειχθῇ ἀβελτηρία ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν μας διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Ἐπανειλημμένως ἐτονίσαμεν ὅτι τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δύναται νὰ συνδυασθῇ μὲ Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ οἱ μεγαλοπρεπεῖς ὑπόγειες αἴθουσές του νὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς Συνοδικὸν Μέγαρον, χωρὶς νὰ διαθέσῃ ἡ Ἐκκλησία οὔτε δεκάραν.

12. Περαίνοντες, Μακαριώτατε καὶ Ἅγιοι Συνοδικοί, ποιούμεθα ὑστάτην ἔκκλησιν, τὴν 6ην Ἰουνίου 2012 νὰ θελήσετε νὰ συζητήσετε ἐπὶ τέλους διεξοδικώτατα τὸ ὅλον θέμα καὶ νὰ μὴ συζητηθῇ πάλιν ἀκαίρως καὶ ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ μεταξὺ πολλῶν ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν προβλημάτων. Ἐκδόσετε, παρακαλοῦμεν, ἀπόφασιν διὰ ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ζητοῦντες τὴν πλέον περίοπτον θέσιν. Τότε ὁ Θεὸς θὰ κάνῃ τὸ θαῦμα του καὶ θὰ ἔχωμεν πολλὰς προσφορὰς περιόπτων θέσεων διὰ τὴν πραγματοποίησίν του, ὡς π.χ. εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, μεταξὺ Ἐλευθερώτριας καὶ Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης ἔναντι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς Νέαν Πεντέλην, 30 στρέμματα εἰς περίοπτον θέσιν τοῦ Δήμου Ἀχαρναί, τὸ «σκάμμα» Γαλατσίου καὶ ἄλλων θέσεων, ποὺ θὰ προσφερθοῦν, ἐὰν πρῶτον ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφανθῇ διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς περίοπτον θέσιν.

13. Τοιουτοτρόπως τὰ ὀνόματα Ὑμῶν θὰ παραμείνουν εἰς τὴν Ἱστορίαν, ὅτι Ὑμεῖς κατετροπώσατε τὸν Σατανᾶ ἀποφανθέντες τελεσιδίκως διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

14. Ἐπειδὴ Ὑμεῖς, Ἅγιοι Συνοδικοί, εἶσθε κατὰ θείαν συγκυρίαν ὅλοι ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, λάβετε, παρακαλοῦμεν, τὴν μεγάλην ἀπόφασιν, διὰ νὰ γίνῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ Σᾶς εὐγνωμονοῦν γενεαὶ γενεῶν.

15. Ἡ ἐκπλήρωσις τοῦ μεγάλου Τάματος τοῦ Ἔθνους κατὰ τὸν κρισιμώτατον τοῦτον καιρὸν θὰ γίνῃ, πιστεύομεν, μία αἰτία νὰ ἐπιβλέψῃ ὁ Θεὸς ἱλέῳ ὄμματι εἰς τὸ Ἔθνος μας, τὸ ὁποῖον διέρχεται μέγιστον κίνδυνον, καὶ νὰ τὸ ἐλεήσῃ, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ δοξάσῃ.

Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν

μετὰ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον

]]>
info@zoiforos.gr (Zoiforos.GR) Εκκλησιαστικές Ειδήσεις Thu, 31 May 2012 07:00:17 +0300
O κόσμος πεινάει και οι Αγιορείτες ζητούν εξαίρεση απ’ τη φορολόγηση! Ντροπή…, της Μαρίας Παπουτσάκη, https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7505-o-κόσμος-πεινάει-και-οι-αγιορείτες-ζητούν-εξαίρεση-απ’-τη-φορολόγηση-ντροπή-της-μαρίας-παπουτσάκη https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7505-o-κόσμος-πεινάει-και-οι-αγιορείτες-ζητούν-εξαίρεση-απ’-τη-φορολόγηση-ντροπή-της-μαρίας-παπουτσάκη

O κόσμος πεινάει και οι Αγιορείτες

ζητούν εξαίρεση απ’ τη φορολόγηση!

Ντροπή…

της Μαρίας Παπουτσάκη


«Μη κτήσεσθε χρυσόν μηδέ άργυρον μηδέ χαλκόν εις τας ζώνας υμών, μη πήραν εις οδόν μηδέ δυο χιτώνας μηδέ υποδήματα μηδέ ράβδον• άξιος γαρ ο εργάτης της τροφής αυτού» (Ματθ. 10,9-10).

Η Διπλή Ιερά Σύναξη του Αγίου Όρους, είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο των μοναχών της Αθωνικής Πολιτείας, που συνεδριάζει και ασχολείται με ύψιστης σπουδαιότητας θέματα.

Τώρα που ο κόσμος καίγεται ήταν μάλλον θεμιτό-αν όχι επιβαλλόμενο- να συνεδριάσει η Διπλή Σύναξη, (σ΄αυτήν συμμετέχουν εκτός από τους ηγουμένους και αντιπρόσωποι των μονών, εξ ού και «Διπλή»).

Θα περίμενε κανείς πώς οι μοναχοί συγκάλεσαν εκτάκτως το ανώτατο όργανο τους για να συζητήσουν τους τρόπους, με τους οποίους θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον «χειμαζόμενο» ελληνικό λαό.

Έτσι, λοιπόν, σκέφτηκα ότι οι μοναχοί, εκτός από τις προσευχές τους , θα ασχοληθούν και με τον πόνο των ανθρώπων και θα εξετάσουν τους τρόπους να παρασταθούν σ΄αυτή την αγωνία και το άλγος για το σκοτεινό «αύριο» της πατρίδας μας….

Διαψεύσθηκα με τον χειρότερο τρόπο.

Γιατί οι άγιοι πατέρες, συνεδρίασαν και αποφάσισαν να απευθύνουν «τελεσίγραφο» (ναι δεν διαβάσατε λάθος), στην όποια κυβέρνηση προκύψει (αν προκύψει), να συζητήσουν ως τις 15 Μαΐου, το αίτημα τους να εξαιρεθούν από τη φορολόγηση τα εκτός Αγίου Όρους ακίνητα τους.

Μάλιστα, δεν δίστασαν να «απειλήσουν» ότι αν δεν αρχίσει διάλογος για το θέμα αυτό, θα κηρύξουν το Όρος «εν διωγμώ», κλείνοντας τις πύλες στους χιλιάδες επισκέπτες τους, αλλά και καλώντας για ηθική και υλική βοήθεια τους άλλους ομόδοξους λαούς που, ούτως ή άλλως, εκπροσωπούνται στο Όρος.

Στην ουσία το «κρυφό χαρτί» των μοναστηριών, είναι η επίκληση της βοήθειας της Ρωσικής Εκκλησίας και κυβέρνησης, που, όπως απεδείχθη και από την υπόθεση της μονής Βατοπαιδίου και του ηγουμένου της, «καίγεται» να αυξήσει την επιρροή της στην Αθωνική Πολιτεία, αψηφώντας την όποια ενόχληση ή αντίδραση της ελληνικής πλευράς.

Η διγλωσσία των πολιτικών, εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια προς τους μοναχούς, στους οποίους καλλιέργησαν ελπίδες για εξαίρεση, είναι πράγματι ανέντιμη και απορριπτέα. Ωστόσο, αυτό είναι αδύναμο επιχείρημα για να προχωρήσουν οι μονές στην έκδοση «τελεσιγράφων». Όπως επίσης, αλγεινή εντύπωση (αν μη τι άλλο) θα δημιουργηθεί, αν με τις ενέργειες τους οι μοναχοί, προκαλέσουν παρέμβαση του ρωσικού παράγοντα στο Όρος και κατ΄επέκταση στην ελληνική Πολιτεία, ιδιαίτερα σήμερα που η χώρα βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο.

Αν το αίτημα των μοναχών για εξαίρεση από τη φορολόγηση ήταν θεμιτό σε άλλες εποχές, σήμερα φαντάζει τουλάχιστον προκλητικό. Έστω και αν οι πόροι από τα ακίνητα που διαθέτουν οι μοναχοί, είναι οι μοναδικοί για τη συντήρηση της πολύτιμης κληρονομιάς, των μοναστηριών και της μοναστικής ζωής στην τόσο ξεχωριστή, μακραίωνη μοναστική Πολιτεία του Άθω.

Αν δεν είχαμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού, με το ένα πόδι του έθνους να τραμπαλίζεται ήδη πάνω από την άβυσσο, θα μπορούσαμε να δώσουμε «συγχωροχάρτι» στους αναχωρητές και θεματοφύλακες των ιερών και των οσίων μας. Γιατί επιτελούν έργο, έστω και αποτραβηγμένοι από τα εγκόσμια. Κι είναι μεγάλο το έργο τους, αναμφισβήτητα.

Δεν είναι, όμως, πρόκληση να ζητούν εξαίρεση, όταν ο τελευταίος Έλληνας φορολογούμενος φουκαράς, μπορεί να πάει φυλακή, χωρίς δεύτερη ειδοποίηση γιατί χρωστά την τελευταία δόση του δανείου του, ή κάποιες εκατοντάδες ευρώ στην εφορία;

Δεν είναι πρόκληση το αίτημα των μονών, όταν ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού, έχει ξεπεράσει τους στοιχειώδεις κανόνες επιβίωσης, κι η εξαθλίωση χτυπά τη πόρτα σε χιλιάδες νοικοκυριά;

Φοβούμαι πως οι μοναχοί του Αγίου Όρους, έχουν απομονωθεί τόσο στα κελιά τους, ώστε δεν έχουν σαφή εικόνα της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα.

Βέβαια, τελειώνοντας, οφείλω να σημειώσω ότι ακούγεται πως η οφειλή κάθε ενός μοναστηριού μπορεί να φτάνει και τα 600.000 ευρώ. Αν -λέω αν – αυτό αληθεύει, τότε οι μοναχοί θα ήταν θεμιτό, αν πράγματι δεν μπορούν να καταβάλουν τις οφειλές και συγχρόνως να συνεχίσουν το έργο τους, να ζητήσουν μειώσεις ή διακανονισμό, αλλά σε καμία περίπτωση εξαίρεση.

Πηγή: http://www.aixmi.gr/index.php/kosmos-peinaei-agioreites/

]]>
info@zoiforos.gr (Zoiforos.GR) Εκκλησιαστικές Ειδήσεις Wed, 16 May 2012 07:38:20 +0300
Άγιον Όρος: «Ζητούμε την διατήρηση του προϋπάρχοντος φορολογικού καθεστώτος» https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7504-άγιον-όρος-ζητούμε-την-διατήρηση-του-προϋπάρχοντος-φορολογικού-καθεστώτος https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7504-άγιον-όρος-ζητούμε-την-διατήρηση-του-προϋπάρχοντος-φορολογικού-καθεστώτος

Άγιον Όρος:

«Ζητούμε την διατήρηση

του προϋπάρχοντος

φορολογικού καθεστώτος»


Συνήλθε χθες, Δευτέρα 14 Μαϊου 2012 στις Καρυές του Αγίου Όρους η Έκτακτη Διπλή Ιερά Σύναξη των Αντιπροσώπων και Προϊσταμένων των Είκοσι Ιερών Μονών του Αγίου Όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Romfea.gr το θέμα που απασχόλησε την έκτακτη Διπλή Ιερά Σύναξη ήταν, οι συνέπειες στην επιβίωση του Αγίου Όρους από την επιβολή των τελευταίων φορολογικών μέτρων.

Οι ίδιες πληροφορίες της Romfea.gr αναφέρουν ότι, η Σύναξη των Αγιορειτών ασχολήθηκε και με "ανεύθυνα" όπως χαρακτηρίζει δημοσιεύματα για δήθεν διακοπή των σχέσεων Αγίου Όρους με την Ελληνική Πολιτεία.

Συγκεκριμένα οι Ιερά Σύναξις αναφέρει: "Eίναι ανάγκη να δηλωθεί προς πάσα κατεύθυνση ότι το Άγιον Όρος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνικού Κράτους και για την επίλυση των προβλημάτων του προσπαθεί να συνεργάζεται εποικοδομητικά και γόνιμα με τους εκπροσώπους του".

Ακόμη οι Αγιορείτες τονίζουν ότι συμπάσχουν με τον Ελληνικό Λαό, μέσα στην γενικότερη πνευματική και οικονομική κρίση.

Σε άλλο σημείο η Ιερά Σύναξις υπογραμμίζει: "Το Άγιον Όρος αποτελεί μια χιλιόχρονη πνευματική οντότητα, την οποία οι εκάστοτε κτίτορες των Ιερών Μονών επροίκισαν με αγροτικά μετόχια εκτός των ορίων του, ώστε αυτό να μπορεί να επιβιώση και να επιτελέσει την ιστορική και πνευματική αποστολή του."

"Έτσι το Άγιον Όρος κατόρθωσε στις ιστορικές περιπέτειες του Έθνους και στους αγώνες της Εθνικής Παλιγγενεσίας να συμμετάσχει και συμπαρασταθεί με αυτοθυσία, προσφέροντας μοναχούς, εφόδια, και ανεκτίμητα κειμήλια. Επί πλεόν το 1924 παρεχώρησε περίπου 1.200.000 στρέματα γεωργικών εκτάσεων για την αποκατάσταση των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής".

Σε άλλο σημείο αναφέρουν: "Μετά την απελευθέρωση του Αγίου Όρους από τον Οθωμανικό ζυγό η Ελληνική Πολιτεία ανεγνώρισε όλα τα ανωτέρω και κατωχύρωσε το αρχαίο αυτοδιοίκητο καθεστώς του, με ειδικό άρθρο στο Ελληνικό Σύνταγμα και με την Κοινή Δήλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο νομικό αυτό καθεστώς προβλέπεται η διατήρηση ειδικού φορολογικού καθεστώς."

Οι Αγιορείτες αναφέρουν ότι αυτή η ειδική θεσμική μεταχείριση ανετράπη τελευταία, έτσι επιβάλλουν δυσβάσταχτη φορολόγηση των εκτός Αγίου Όρους ακινήτων, τα έσοδα των οποίων επαρκούν μόνο για την στοιχιώση συντήρηση (όχι αναστήλωση) των κτιρίων, την διαβίωση των μοναχών και την φιλοξενία των προσκυνητών.

Επίσης η Διπλή Ιερά Σύναξις του Αγίου Όρους επειδή το εν λόγω ζήτημα είναι ζωτικής σημασίας και επιβίωσης, ζητά όπως έχει ζητήσει από όλες τις Κυβερνήσεις την διατήρηση του προϋπάρχοντος φορολογικού καθεστώτος του Αγίου Όρους, πράγμα το οποίο έχει γίνει κατανοητό από την πολιτική ηγεσία και ευελπιστούν για την νομοθετική διευθέτησή του.

Τέλος οι Αγιορείτες πατέρες προσεύχονται ο Θεός να ενδυναμώνει με υπομονή τον ελληνικό λαό, αλλά και να φωτίσει τους πολιτικούς ηγέτες να εξεύρουν την καλύτερη λύση για την Πατρίδα και το Άγιον Όρος.

Πηγή: http://www.romfea.gr/epikairotita/12546-agion-oros-zitoyme-to-forologiko-kathestos

]]>
info@zoiforos.gr (Zoiforos.GR) Εκκλησιαστικές Ειδήσεις Tue, 15 May 2012 07:19:26 +0300
Το Άγιον Όρος ανακηρύσσεται ανεξάρτητο & καλεί ... Ρωσία! https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7502-το-άγιον-όρος-ανακηρύσσεται-ανεξάρτητο--καλεί--ρωσία https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7502-το-άγιον-όρος-ανακηρύσσεται-ανεξάρτητο--καλεί--ρωσία

Το Άγιον Όρος ανακηρύσσεται

ανεξάρτητο & καλεί ... Ρωσία!


***

Δραματικές εξελίξεις στο Άγιον Όρος:

Ανακηρύσσεται ανεξάρτητο & καλεί ... Ρωσία!

Πολύ άσχημα εξελίσσεται για την Ελλάδα ένα άλλο μέτωπο, στο οποίο μέσα στην τρικυμία των ημερών δεν έχει δοθεί η πρέπουσα προσοχή: Για πρώτη φορά από την απελευθέρωση της Μακεδονίας τίθεται θέμα απόσχισης του Αγίου Όρους από τον εθνικό κορμό. Και λέμε από τον εθνικό κορμό γιατί ως γνωστόν το Άγιο Όρος δεν υπάγεται τυπικά στην ελληνική διοίκηση, αλλά είναι αυτοδιοικούμενο.

Αύριο έχουμε συνεδρίαση της Διπλής Σύναξης του Αγίου Όρους, για να συζητήσει το θέμα της φορολόγησης των ακινήτων των Ιερών Μονών, τα οποία βρίσκονται εκτός της χερσονήσου, το θέμα το οποίο έχει δημιουργήσεη την μετωπική σύγκρουση με την ελληνική Πολιτεία με ανοικτό το ενδεχόμενο να ζητηθεί από την... Ρωσία να επέμβει δυναμικά!

Κατά την πρώτη και έντονα φορτισμένη συνεδρίαση που είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη Απριλίου, η Διπλή Σύναξη της Ιεράς Κοινότητος, στην οποία συμμετέχουν οι εκπρόσωποι αλλά και οι ηγούμενοι των είκοσι μονών, είχε αποφασιστεί να δοθεί στην ελληνική Πολιτεία διορία μέχρι τις 15 Μαϊου για να δουν εάν θα υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους, να μην υπάρχουν τόσο μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Πληροφορίες εκκλησιαστικών κύκλων, αναφέρουν ότι το ανώτατο διοικητικό όργανο της μοναστικής κοινότητας αυτή φορά θα κάνει την απειλή πράξη και θα ανακηρύξει, περίπου, την ανεξαρτησία του Αγίου Όρους!

Μάλιστα επειδή αναγνωρίζουν ότι κινδυνεύουν να μην παίρνουν ούτε δεν θα παίρνουν ούτε καν φορολογική ενημερότητα, ενώ κινδυνεύουν να υποστούν όλα όσα προβλέπονται για όσους δεν πληρώνουν φορολογικές οφειλές δηλαδή οι ηγούμενοι θα συλλαμβάνονται ως φοροφυγάδες και θα κατάσχεται η περιουσία τους!

Θεωρούν ότι πίσω από αυτή την κίνηση βρίσκονται συγκεκριμένα συμφέροντα που επιδιώκουν την… τουριστική αξιοποίηση του Αγίου Όρους.

Η Διπλή Ιερά Σύναξη στο τελεσίγραφο που θα δώσει αύριο ζητούν «Να σταματήσει αυτό το έγκλημα των αιώνων, που θα σημάνει το τέλος της Ορθοδοξίας, που έχει πνεύμονά της και ανάσα της Άγιο Άθωνα, που σεβάστηκαν Αυτοκράτορες αλλά και Κατακτητές»!

Σε διαφορετική περίπτωση, απειλούν ότι «Το Άγιον Όρος θα διακόψει κάθε σχέση με την "κατεχόμενη"» όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «ελλαδική Πολιτεία, θα κηρυχθεί σε διωγμό και θα ζητήσει την βοήθεια της Ρωσίας και του νέου ηγέτη της Β.Πούτιν, στον οποίο πρόσφατα αρνήθηκε ευσχήμως να επισκεφθεί το Άγιο Όρος την Μεγάλη Εβδομάδα»!

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Πολλά και κρίσιμα. Κάποιοι θέλουν κι άλλους μπελάδες στο κεφάλι αυτής της χώρας και αν νομίζουν ότι είναι ώρα να ανοίξουμε «ιερό πόλεμο» με τους Αγιορείτες, κακή υπηρεσία προσφέρουν στη χώρα. Και η προειδοποίηση ότι «Θα ζητηθεί η βοήθεια της Ρωσίας» θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος να προσπεραστεί χωρίς να θεωρηθεί ότι είναι σοβαρή.

Η ιδέα Δημιουργίας Ορθόδοξου Βατικανού από την μία και η έτερη ιδέα δημιουργίας ενός ορθόδοξου τόξου (Ρωσία, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Λευκορωσία, Σερβία, Μολδαβία, Ουκρανία, Γεωργία) με πολιτικούς συνδετικούς κρίκους, με το Άγιον Όρος στο επίκεντρο αυτού του σχεδίου, είναι ζωντανή.

Και η Ορθοδοξία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κύρια πολιτικά όπλα του Β.Πούτιν την επόμενη δεκαετία.

Εκτός και αν αυτοί που επιμένουν στην πρακτική της φορολόγησης των Αγιορειτών, έχουν άλλα πράγματα στο νου τους…

Πηγή: http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=41758&Itemid=139

***

"Πόλεμος" Αγίου Όρους -Πολιτείας για τη φορολόγηση των ακινήτων

Τη Δευτέρα συνεδριάζει για ακόμη μία φορά η Διπλή Σύναξη του Αγίου Όρους, προκειμένου να συζητηθεί το μείζον θέμα της φορολόγησης των εκτός της χερσονήσου ακινήτων των Ιερών Μονών.Κατά την πρώτη και έντονα φορτισμένη συνεδρίαση που είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη Απριλίου, η Διπλή Σύναξη της Ιεράς Κοινότητος, στην οποία συμμετέχουν οι εκπρόσωποι αλλά και οι ηγούμενοι των είκοσι μονών, είχε αποφασίσει να δοθεί στην ελληνική Πολιτεία διορία μέχρι τις 15 Μαϊου για να δουν εάν θα υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους να μην υπάρχουν τόσο μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Πληροφορίες του εκκλησιαστικού site Romfea.gr αναφέρουν ότι το ανώτατο διοικητικό όργανο της μοναστικής κοινότητας, ωστόσο είναι αποφασισμένο να φτάσει την υπόθεση "στα άκρα"...

Όπως αναφέρει το proinoslogos.gr πολλοί είναι εκείνοι που τονίζουν πως η φορολόγηση της περιουσίας αντίκειται σε μία σειρά συμφωνιών που προβλέπονται ειδικά για την Αθωνική Πολιτεία και κυρίως προσκρούουν στο άρθρο 105 του Συντάγματος που αναφέρει ρητά τα φορολογικά και τελωνειακά πλεονεκτήματα που απολαμβάνει το Άγιον Όρος.

Πηγή: http://gr.news.yahoo.com/-142508870.html

***

Σε ρήξη οι σχέσεις Αγίου Όρους και Πολιτείας (;)

Την προσεχή Δευτέρα 14 Μαίου 2012 συνεδριάζει για ακόμη μία φορά η Διπλή Σύναξη του Αγίου Όρους, για να συζητήσουν το μείζον θέμα της φορολόγησης των εκτός της χερσονήσου ακινήτων των Ιερών Μονών.

Κατά την πρώτη και έντονα φορτισμένη συνεδρίαση που είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη Απριλίου, η Διπλή Σύναξη της Ιεράς Κοινότητος, στην οποία συμμετέχουν οι εκπρόσωποι αλλά και οι ηγούμενοι των είκοσι μονών, είχε αποφασίστει να δοθεί στην ελληνική Πολιτεία διορία μέχρι τις 15 Μαϊου για να δουν εάν θα υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους να μην υπάρχουν τόσο μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Πληροφορίες της Romfea.gr αναφέρουν ότι το ανώτατο διοικητικό όργανο της μοναστικής κοινότητας, ωστόσο είναι αποφασισμένο να φτάσει την υπόθεση "στα άκρα".

Πολλοί είναι εκείνοι που τονίζουν πως η φορολόγηση της περιουσίας αντίκειται σε μία σειρά συμφωνιών που προβλέπονται ειδικά για την Αθωνική Πολιτεία και κυρίως προσκρούουν στο άρθρο 105 του Συντάγματος που αναφέρει ρητά τα φορολογικά και τελωνειακά πλεονεκτήματα που απολαμβάνει το Άγιον Όρος.

Ηγούμενος σχολιάζοντας στην Romfea.gr το εν λόγω γεγονός, ανέφερε ότι υπάρχουν προτάσεις ακόμη και για να "παγώσουν" οι σχέσεις με το Υπουργείο Εξωτερικών και γενικά με κάθε υπηρεσιακό παράγοντα της ελληνικής Πολιτείας.

Επίσης οι πληροφορίες λένε ότι υπήρξαν και εκείνες οι φωνές που ζητούν, ακόμα και την απομάκρυνση του πολιτικού Διοικητή του Αγίου Όρους ως ένδειξη διαμαρτυρίας!

Τέλος πιο ψύχραιμες φωνές από άλλες Μονές επισημαίνουν πως η κατάσταση δεν πρέπει να φτάσει στα άκρα, πρέπει να επικρατήσει η νηφαλιότητα και να μην στραφούν άμεσα για βοήθεια σε άλλες ομόδοξες χώρες.

Πηγή: http://www.romfea.gr/epikairotita/12513-2012-05-11-15-15-17

]]>
info@zoiforos.gr (Zoiforos.GR) Εκκλησιαστικές Ειδήσεις Mon, 14 May 2012 08:13:58 +0300
Περί αλληλογραφίας του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Τσεχίας Χριστοφόρο, του π. Βλαντισλάβ Τσίπιν, https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7501-περί-αλληλογραφίας-του-οικουμενικού-πατριάρχη-με-τον-τσεχίας-χριστοφόρο-του-π-βλαντισλάβ-τσίπιν https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7501-περί-αλληλογραφίας-του-οικουμενικού-πατριάρχη-με-τον-τσεχίας-χριστοφόρο-του-π-βλαντισλάβ-τσίπιν

Περί αλληλογραφίας

του Οικουμενικού Πατριάρχη

με τον Τσεχίας Χριστοφόρο

του Πρωθιερέα Βλαντισλάβ Τσίπιν


κορυφαίου κανονολόγου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

--------------------------------------------------------------------------------

Τον Μάρτιο 2012 έχει δημοσιευθεί η αλληλογραφία μεταξύ των Προκαθημένων των δυο κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών: του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου και του Μητροπολίτου Τσεχίας και Σλοβακίας Χριστοφόρου.

Το ενδιαφέρον δι΄αυτήν της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι η αλληλογραφία άπτεται της μετοχής της Ρωσικής Εκκλησίας στην καθιέρωση καθεστώτος, το οποίο κατά το παρόν απολαμβάνει η Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας και ταυτόχρονα, καθώς αποδεικνύεται, η εκτίμηση και από τους δυο ανταποκριτές του ρόλου της Ρωσικής Εκκλησίας στην χορήγηση του καθεστώτος του Αυτοκεφάλου της, διά να το θέσουμε ήπια, δεν είναι αρκετά ορθή: από το περιεχόμενο της αλληλογραφίας δύναται να συμπεράνει κανείς ότι το ορθό από κανονικής απόψεως καθεστώς του Αυτοκεφάλου απέκτησε η Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας μόνο διά της εκδόσεως του Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου της 27ης Αυγούστου 1998.

Εφόσον όμως στην όντως πραγματική και όχι φανταστική ή εικονική ιστορία η Εκκλησία της Τσεχοσλοβακίας απολάμβανε και παλαιότερα το χορηγηθέν σε αυτή το έτος 1951 από την κυρίαρχη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας Αυτοκέφαλο, παρά την κατ΄επίφασιν διά της εκδόσεως της πράξεως της 27ης Αυγούστου 1998 χορήγηση του Αυτοκεφάλου, στην πραγματικότητα αυτή η πράξη μπόρεσε να σημαίνει μόνο την αναγνώριση του παλαιότερα διαμορφωθέντος status quo, διότι τυγχάνει αδύνατη η δωρεά εκείνου, το οποίο ήδη κατέχει αυτός στον οποίο προσφέρεται η υποτιθέμενη δωρεά. Στην επιστολή του ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος παραπέμπει στο Γράμμα του αποδέκτη του της 25ης Ιουλίου 1998, όπου αναφέρεται ότι «ἡ Ἐκκλησία τῆς Τσεχοσλοβακίας ἔλαβε τό αὐτοκέφαλον ἐν ἔτει ,αϠνα’ ἀπό τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσσίας ὡς μοναδικήν λύσιν ἐπιβιώσεως ἐντός τοῦ κομμουνιστικοῦ περιβάλλοντος».

Επομένως το Γράμμα αυτό δεν αμφισβητεί το προφανές γεγονός της απονομής από την Εκκλησία της Ρωσίας Αυτοκεφάλου στην Εκκλησία της Τσεχοσλοβακίας, απονομής, υπαγορευμένης από τη μητρική μέριμνα διά την «επιβίωση» αυτής.

Τα αναφερθέντα στο ως άνω Γράμμα «πρωτεία τιμής» του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως αναγνωρίζονται από όλες τις κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες και δεν αποτελούν αντικείμενο πολεμικής εντός της Ορθοδοξίας.

Είναι επίσης σαφές ότι ο περιοριστικός ορισμός των πρωτείων του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ως πρωτείων μόνο τιμής καθιστά αδικαιολόγητη και στερημένη λογικής την ερμηνεία αυτών ως συνδεδεμένων προς την εξουσία επί των λοιπών κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει το θέμα εάν είναι όντως η Μήτηρ όλων των Σλαβικών Εκκλησιών η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως.

Δια τις Εκκλησίες της Ρωσίας και της Βουλγαρίας αυτό ισχύει άμεσα.

Σημαντικό είναι όμως να μην υποκαθίσταται η ιστορική πλευρά της υποθέσεως, εκφραζόμενη στη μητρότητα μιας Εκκλησίας σε σχέση με μια άλλη, από την κανονική εξάρτηση της θυγατέρας Εκκλησίας από τη Μητέρα Εκκλησία, η οποία η εξάρτηση καταργείται από τη στιγμή της απονομής του Αυτοκεφάλου.

Αλλά και από ιστορικής απόψεως δεν υπάρχει προφανής απάντηση στην ερώτηση εάν το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως είναι η Μητέρα δια την Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας.

Είναι μεγάλος και αναμφισβήτητος ο ρόλος των απεσταλμένων από τον Πατριάρχη Φώτιο στη Μοραβία Ισαποστόλων αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου στο διά του Ευαγγελίου φωτισμό των Μοράβων, των Τσέχων, των Σλοβάκων και των Σλάβων της Πανοννίας στη μητρική τους γλώσσα, αλλά είναι αδύνατο να ισχυρίζεται κανείς ότι ο χριστιανισμός εκεί πριν την έλευσή τους στη Μοραβία ήταν εντελώς άγνωστος και ότι τα εδάφη εκείνα ευρίσκονταν εκτός εδαφικής οργάνωσης της ακόμα μίας τότε Οικουμενικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Δύσεως και της Ανατολής.

Προβληματικές ήταν οι σχέσεις των Αγίων Θεσσαλονικέων αδελφών με την τοπική λατινόφωνη Ιεραρχία Γερμανικής καταγωγής. Οι Φωτιστές των Σλάβων χλευάσθηκαν, υπέστησαν διώξεις από μέρους της αλλά την επίλυση της διαφοράς την αναζητούσαν από τη Ρώμη, όχι βέβαια επειδή ήταν παπιστές ορμώμενοι από την εσφαλμένη ιδέα περί της καθολικής δικαιοδοσίας της Ρωμαϊκής Έδρας, αλλά επειδή το έδαφος, όπου δραστηριοποιούνταν, το έβλεπαν ως τοπική δικαιοδοσία του Επισκόπου Ρώμης ως Πατριάρχου της Δύσεως.

Πηγάζοντας ακόμα από το επίμαχο ζήτημα της εδαφικής αρμοδιότητας της Ρώμης ή της Κωνσταντινουπόλεως επί της Κεντρικής Ευρώπης εξακολουθεί να υπάρχει προφανές το γεγονός ότι στις επόμενες σχεδόν δυο εκατονταετίες της εκκλησιαστικής ενότητας μεταξύ Δύσεως και Ανατολής δεν ελήφθησαν μέτρα από πλευράς του Θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως διά την ένταξη στη δικαιοδοσία του της Τσεχίας, της Μοραβίας και της Πανοννίας.

Σε τελική ανάλυση μετά από κακότυχο γεγονός του 1054 η Ορθόδοξη Εκκλησία απώλεσε το έδαφος αυτό.

Επίσης δε γνωρίζουμε τίποτε διά τη συμβολή του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στις ενέργειες οι οποίες απέβλεπαν στη συγκρότηση των χριστιανικών Ορθοδόξων κοινοτήτων μεταξύ των Τσέχων και των Σλοβάκων το 19 αιώνα και στις αρχές του 20 αιώνα, ενώ τυγχάνει πολύ γνωστή η συμβολή στην υπόθεση της Ρωσικής Εκκλησίας και εν συνεχεία των σερβόφωνων Εκκλησιών, υπαρχουσών στο έδαφος της Αύστρο-Ουγγαρίας.

Μετά το Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την ίδρυση του κράτους της Τσεχοσλοβακίας υπερπολλαπλασιάσθηκε εντός αυτού ο αριθμός των χριστιανικών Ορθοδόξων κοινοτήτων συγκριτικά με την εποχή της Αυτοκρατορίας της Αυστρο-Ουγγαρίας.

Στη διαδικασία αυτή συνέβαλαν διαφορετικοί παράγοντες: η επαναφορά στους κόλπους της Ορθοδοξίας των ουνιτών της Ανατολικής Σλοβακίας-Καρπαθορωσίας, η προσχώρηση στην Ορθοδοξία των αποσχισθέντων από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία κληρικών και λαϊκών Τσεχικής καταγωγής, η μαζική μετανάστευση από τη Ρωσία, σε ένα από τα κέντρα της οποίας ανεδείχθη η Πράγα.

Συν τω χρώνο στην Τσεχοσλοβακία δημιουργήθηκαν Ορθόδοξες δικαιοδοσίες: της Σερβικής Εκκλησίας με Επικεφαλής τον Άγιο Επίσκοπο Γκοράζντ, οι ρωσικές ενορίες με επικεφαλής τον Επίσκοπο Σέργιο στη δικαιοδοσία αρχικά της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς και η ούτως λεγομένη «Τσεχική Ορθόδοξη Κοινότητα» με Επικεφαλής τον Αρχιμανδρίτη Σαββάτιο, τον οποίο το έτος 1923 χειροτόνησε σε Επίσκοπο ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μελέτιος και διόρισε Αρχιεπίσκοπο Πράγας και πάσης Τσεχοσλοβακίας.

Η πλειοψηφία των Ορθοδόξων χριστιανών της Τσεχοσλοβακίας υπάγονταν στη δικαιοδοσία του Επισκόπου Γκοράζντ, ο οποίος εκτελέσθηκε από τους φασίστες το 1942.

Έκτοτε υπό συνθήκες κατοχής οι Ορθόδοξες ενορίες της Τσεχοσλοβακίας βρέθηκαν σε δυσχερή κατάσταση η οποία παρέμεινε έτσι για διάφορους λόγους και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια.

Αυτός είναι ο λόγος διατί το 1946 η Σύνοδος της Ιεραρχίας της Σερβικής Εκκλησίας έδωσε τη συγκατάθεσή της όπως σταλεί στην Τσεχοσλοβακία Επίσκοπος του Πατριαρχείου Μόσχας διά να τεθεί προσωρινά επικεφαλής της επαρχίας της Τσεχίας.

Διά της πράξεως της 15ης Μαΐου 1948 η Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Σερβίας άφησε την Εκκλησία της Τσεχοσλοβακίας να υπαχθεί στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Μόσχας. Της παραχωρήθηκε το καθεστώς της εξαρχίας.

Στις 23 Νοεμβρίου 1951 η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας χορήγησε Αυτοκέφαλο στην Εκκλησία της Τσεχοσλοβακίας.

Αυτά είναι γεγονότα. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία παραχωρήσεως του κανονικά νόμιμου Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας.

Γι΄ αυτό, επαναλαμβάνουμε, ο Πατριαρχικός και Συνοδικός Τόμος της 27ης Αυγούστου 1998, αν και έχει μορφή πράξεως χορηγήσεως του Αυτοκεφάλου, από αντικειμενικής απόψεως, λόγω του ότι μέχρι τότε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Τσεχοσλοβακίας σχεδόν για μια πενηνταετία απολάμβανε ήδη το καθεστώς πλήρους Αυτοκεφάλου, δε μπορούσε να έχει άλλη σημασία από την αναγνώριση αυτού του Αυτοκεφάλου.

Εν πάση περιπτώσῃ το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας αναγνωρίζεται σήμερα από το Ορθόδοξο πλήρωμα.

Σε σχέση με αυτά προκαλεί απορία η περιλαμβανόμενη στην Επιστολή του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου προς τον Μητροπολίτη Τσεχίας και Σλοβακίας Χριστοφόρο απειλή διά της οποίας ο Πατριάρχης «θέλει προβῆ εἰς τήν ἄρσιν τοῦ χορηγηθέντος τῇ Ὑμετέρᾳ Ἐκκλησίᾳ...κανονικοῦ αὐτοκεφάλου, θά ἐπαναφέρῃ τήν Ἐκκλησίαν Τσεχίας καί Σλοβακίας εἰς τήν πρό τῆς κανονικῆς ταύτης πράξεως τάξιν τῶν Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν (την οποία εκ των πραγμάτων ποτέ δεν είχε, διότι πριν γίνει Αυτοκέφαλη η Εκκλησία αυτή απολάμβανε το καθεστώς της εξαρχίας – Β.Τσ.) καί θά διαγράψῃ αὐτήν ἐκ τῆς ἥν κατέχει δεκάτης τετάρτης θέσεως εἰς τήν τάξιν τῶν Ἱερῶν Διπτύχων».

Εν τω μεταξύ από της φύσεως των πραγμάτων μια Αυτοκέφαλος Εκκλησία δε μπορεί να τελεί σε εξάρτηση από μια άλλη τοπική Εκκλησία και υπόκειται μόνο στην Οικουμενική Σύνοδο.

Ακόμα περισσότερα, καμία άλλη τοπική Εκκλησία διά της εξουσίας της δύναται να άρει το Αυτοκέφαλό της. Από την ιστορία της Εκκλησία είναι γνωστές οι περιπτώσεις εκούσιας αποκηρύξεως του Αυτοκεφάλου από την ίδια η Εκκλησία για λόγους πολιτικούς: π.χ. μετά τον Α΄Παγκόσμιο Πολεμο και τη σύσταση του Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων (αργότερα της Γιουγκοσλαβίας) οι τοπικές Εκκλησίες ευρισκόμενες στο έδαφός του υπήχθησαν στη δικαιοδοσία της μιας Σερβικής Εκκλησίας, αλλά πρόκειται για την οικειοθελή ενέργεια των Εκκλησιών.

Με όλη τη σαφήνεια κανόνας που αφορά στο αδύνατο της άρσεως του Αυτοκεφάλου παρά το θέλημα της ίδιας Αυτοκεφάλου Εκκλησίας συνετάχθη από την Γ΄ Οικουκενική Σύνοδο.

Η 8ος κανόνας της Συνόδου κυρώνει το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου, αμφισβητούμενο από το Θρόνο της Αντιοχείας, ο οποίος διεκδικούσε τη δικαιοδοσία επί της Κύπρου.

Με την επιβεβαίωση δι΄αυτού του κανόνα της ανεξαρτησίας της εν Κύπρω Εκκλησίας η Γ΄ Οικουμενικής Σύνοδος δεν άφησε καμια λογική εκκλησιαστική βάση δια την ανάπτυξη διδασκαλίας περί αποκλειστικών αρμοδιοτήτων οποιασδήποτε τοπικής Εκκλησίας.

Διδακτικού χαρακτήρος είναι η καταληκτήρια διατύπωση του κανόνα: «Τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων διοικήσεων, καὶ τῶν ἁπανταχοῦ ἐπαρχιῶν παραφυλαχθήσεται· ὥστε μηδένα τῶν θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων ἐπαρχίαν ἑτέραν, οὐκ οὖσαν ἄνωθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τὴν αὐτοῦ, ἢ γοῦν τῶν πρὸ αὐτοῦ χεῖρα καταλαμβάνειν ἀλλ᾿ εἰ καί τις κατέλαβε, καὶ ὑφ´ἑαυτὸν πεποίηται, βιασάμενος, ταύτην ἀποδιδόναι· ἵνα μὴ τῶν Πατέρων οἱ κανόνες παραβαίνωνται, μηδὲ ἐν ἱερουργίας προσχήματι, ἐξουσίας τύφος κοσμικῆς περεισδύηται, μηδὲ λάθωμεν τὴν ἐλευθερίαν κατὰ μικρὸν ἀπολέσαντες, ἣν ἡμῖν ἐδωρήσατο τῷ ἰδίῳ αἵματι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ πάντων ἀνθρώπων ἐλευθερωτής».

Πηγή: http://www.romfea.gr/epikairotita/12466-allilografia-oikoumenikou-me-tsexias

]]>
info@zoiforos.gr (Zoiforos.GR) Εκκλησιαστικές Ειδήσεις Sat, 05 May 2012 09:18:25 +0300
Στη Ρωσία ο Ιερώνυμος, https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7500-στη-ρωσία-ο-ιερώνυμος https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7500-στη-ρωσία-ο-ιερώνυμος

Στη Ρωσία ο Ιερώνυμος


Επίσκεψη στη Ρωσία από τις 23 έως τις 30 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, αποδεχόμενος πρόσκληση του πατριάρχη Μόσχας Κύριλλου.

Τον αρχιεπίσκοπο θα συνοδεύσουν συνοδικοί Ιεράρχες και υπηρεσιακοί παράγοντες της Εκκλησίας. Ο αρχιεπίσκοπος και η συνοδεία του θα επισκεφθούν τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, θα συλλειτουργήσει με τον Πατριάρχη και την Ιερά Σύνοδο της Ρωσικής Εκκλησίας και θα επισκεφθεί Ιερές Μονές και Καθιδρύματα της Ρωσίας.

Το θέμα της επίσκεψης συζητήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου, κατά την οποία αναγνώσθηκε έγγραφο του Αρχηγού της Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο, με το οποίο ευχαριστεί την Εκκλησία της Ελλάδος για την επιστολή της Ιεράς Συνόδου.

Με την επιστολή της, η Ιερά Σύνοδος απηύθυνε έκκληση για την πρόληψη της περαιτέρω βίας και εξέφρασε την ανησυχία της για τη δυνατότητα της επικράτησης της ειρήνης, της ανεκτικότητας και της δικαιοσύνης στην περιοχή αυτή.

Ο Αρχηγός της Αποστολής, στην απαντητική επιστολή του, τονίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Αποστολής για την επικράτηση του κράτους δικαίου, την προαγωγή των αναγκαίων συνθηκών καθώς και την περιφρούρηση και διαφύλαξη όλων των ιστορικών και πολιτισμικών παραδόσεων στο Κοσσυφοπέδιο.

πηγή: http://gr.news.yahoo.com/-111525926.html

]]>
info@zoiforos.gr (Zoiforos.GR) Εκκλησιαστικές Ειδήσεις Fri, 04 May 2012 08:43:50 +0300
Τάμα του Έθνους - Άγιοι Συνοδικοί, αποφασίσατε τώρα! https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7499-τάμα-του-έθνους-άγιοι-συνοδικοί-αποφασίσατε-τώρα https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7499-τάμα-του-έθνους-άγιοι-συνοδικοί-αποφασίσατε-τώρα

Τάμα του Έθνους

Άγιοι Συνοδικοί, αποφασίσατε τώρα!


ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ

ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978

e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

Α.Φ.Μ. 090050859 * Ε´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΑΓΙΟΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΤΩΡΑ!

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 455/2.5.2012

1. Σήμερον μέχρι καὶ τὴν 4.5.2012 συνέρχεται ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Κατὰ θεία συγκυρία ὅλοι οἱ 12 Συνοδικοὶ εἶσθε ἀπὸ θερμότατοι μέχρι θερμοὶ ὑποστηρικτὲς τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Εὐελπιστοῦμε νὰ ἐπικρατήσῃ ἐπιτέλους τὸ δημοκρατικὸ συνοδικὸ σύστημα.

2. Ἐὰν ἡ παροῦσα Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τολμήσῃ νὰ ἀποφανθῇ ὁμόφωνα:

Α) διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους

καὶ

ὅτι ζητεῖται ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη περίοπτος θέσις (τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος εἶναι ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη περίοπτος θέσις, ἡ ὁποία δὲν ἐμποδίζει κανένα καὶ ὠφελεῖ τοὺς πάντας)

ἤ ἔστω

Β) νὰ παραπεμφθῇ τὸ σπουδαιότατο θέμα τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὡς πρῶτο καὶ κύριο θέμα τῆς ἀμέσως ἑπομένης Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, διὰ νὰ συζητηθῇ ἐκτενέστατα καὶ ὄχι ἀκαίρως καὶ ἐν τάχει ὀλίγον πρὸ τοῦ «Δι’ εὐχῶν…», ὡς μέχρι τώρα,

τότε θὰ δυνηθοῦν νὰ ἐκφρασθοῦν καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τηρήσει τὸν λόγο τους καὶ ἔχουν γράψει στὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ στὸν Μακαριώτατο, πλὴν ὅμως δὲν μᾶς ἐκοινοποίησαν ἐπιστολές τους καὶ ὅλως περιέργως τὰ ἔγγραφά τους δὲν εἶναι στὸν οἰκεῖο φάκελλο.

3. Ἐπειδὴ χιλιάδες εὐλαβεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικὸ καθημερινῶς μᾶς «βομβαρδίζουν» συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως νὰ τοὺς ἐνημερώνωμε καὶ ἐπειδὴ δυστυχῶς δὲν εἶναι καθόλου σωστὸ νὰ ἐγκαταλείπωμε τὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες καὶ τὶς ἄλλες κοινωνικὲς καὶ πνευματικὲς δραστηριότητές μας καὶ νὰ ἀπαντῶμε ἐπὶ 24ώρου βάσεως στοὺς ἀδημονοῦντες φίλους τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τί τελικῶς ἀπέγινε, ἀναγκαζόμεθα νὰ δημοσιεύσωμε κατωτέρω τὴν τελευταία ἐπιστολὴ ἀπὸ 27.4.2012 τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» πρὸς τὸν Μακαριώτατο καὶ τοὺς Ἁγίους Συνοδικούς, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ δημοσίευμα τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου ἀπὸ 27.4.2012, γιὰ νὰ ἀποσυμφορηθοῦν τὰ τηλέφωνά μας.

4. Ἄς προσευχηθοῦν ὅλοι οἱ Πανέλληνες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, ἀλλὰ καὶ οἱ φιλέλληνες, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως δὲ τὸν Μακαριώτατο, νὰ ἀποφασίσετε, Ἅγιοι Συνοδικοί, αὐτὲς τὶς ἡμέρες διὰ τὴν ἄμεσο πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ μὴ ἐπικρατήσῃ ἡ σατανικὴ περαιτέρω ἀναβολή.

5. Ὅλες τὶς σαθρότατες σατανικὲς ἀντιρρήσεις καὶ ἀντιδράσεις τὶς ἔχομε ἐπανειλημμένως μὲ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα καταρρίψει καὶ εἶναι πολὺ λυπηρὸ πρᾶγμα μερικοὶ νὰ μὴ θέλουν νὰ ἀντιληφθοῦν αὐτὰ τὰ ἁπλούστατα πραγματάκια.

Στὴν προκειμένη περίπτωσι ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπαναλάβωμε ὅτι δὲν ὑπάρχει «κουφότερος ἀπὸ αὐτόν, ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ καὶ ἀπὸ αὐτόν, ποὺ δὲν θέλει νὰ ἐννοήσῃ» καὶ ἔχει ὡς δόγμα του τὸ: «οὐ μὲ πείσῃς, κἄν μὲ πείσῃς»…

6. Εὐελπιστοῦμε οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ μὴ ἀπογοητευθοῦν περαιτέρω, διότι ἐλπίζομε ὅτι Ὑμεῖς, Ἅγιοι Συνοδικοί, αὐτὲς τὶς ἡμέρες θὰ δώσετε τὴν ἐπιβεβλημένη λύσι τοῦ ὅλου θέματος ἅπαξ διὰ παντός.

7. Γιὰ τὴν ἀνάρτησι τοῦ ἐν λόγῳ θέματος ἀπὸ τὶς ἔγκυρες ἱστοσελίδες καὶ τὴν περαιτέρω προώθησι μὲ e-mail ἀπὸ τοὺς φίλους πρὸς ὅλους τοὺς συγγενεῖς καὶ γνωστούς τους ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.

Τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν :

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,

Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

χαιρετίζομε ὅλους

μὲ τὸ Χριστὸς Ἀνέστη καὶ εὐχόμεθα καλὴ Ἀνάστασι στὶς ψυχές μας, τὶς οἰκογένειές μας, τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, τὴν Πατρίδα καὶ τὸν κόσμο ἅπαντα.

Ἐπίσης εὐχόμεθα ὅλοι οἱ δεινοπαθοῦντες Ἕλληνες νὰ προσέλθουν στὶς κάλπες καὶ νὰ ὑπερψηφίσουν νέους ἁγνούς, ἔντιμους, ἠθικοὺς καὶ ἐνάρετους ἀνθρώπους καὶ ὄχι ἀνώμαλους, παλλακίδες, ἀντίχριστους, ἀμοραλιστές, ἄθεους, μιζαδόρους, κομπιναδόρους, «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, ἀετονύχηδες καὶ τυφλὰ καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας καὶ νὰ ἐπικαλεσθῶμε τὸ θεῖο ἔλεος γιὰ νὰ μὴ ἐξαφανισθῶμε ὡς Ἔθνος.

***

Σωματείον

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

Τηλ. 0030 210-3254321-2,   fax 210-3236978

e-mail: fot_gram@otenet.gr website: www.fotgrammi.gr

Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικειου αθηνων 3079/2008

Α.φ.μ. 998406487 δου ψυχικου

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

27.4.2012 Γ.Ι.

Εὐλογεῖτε,

Χριστὸς Ἀνέστη, καλὴν Ἀνάστασιν εἰς τὰς ψυχάς μας, τοὺς οἰκείους μας, τὸ ἑλληνικὸν Ἔθνος καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα.

1. Συνημμένως ἀποστέλλομεν Ὑμῖν ἀντίγραφον δημοσιεύματος τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου (φύλλον 1924/27.4.2012), τὸ ὁποῖον δημοσιεύει μέρος ἐπιστολῆς τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τὴν ὁποίαν δὲν ἐπρόλαβεν νὰ δημοσιεύσῃ τὸ ΙΠΗΠΑ εἰς τὸν πνευματικὸν σηματοφόρον

τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,

τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,

δηλαδὴ τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή».

2. Εἶναι ἄκρως ἀπαράδεκτον καὶ ἀπογοητευτικὸν ἐπὶ τέσσαρα (4) συναπτὰ ἔτη ἡ Δ.Ι.Σ. νὰ μὴ ἔχῃ ἀκόμη ἀποφασίσει τὴν ἀναγραφὴν τοῦ σπουδαιοτάτου θέματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὡς πρῶτον θέμα εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν τῆς ἀμέσως προσεχοῦς Ἱεραρχίας καὶ νὰ ἀποφανθοῦν ὅλοι οἱ Σεβασμιώτατοι ὁμοφώνως διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ ἀπαιτήσουν ἀπὸ τὴν Πολιτείαν νὰ διευκολύνῃ, παραχωροῦσα περίοπτον θέσιν, καὶ νὰ θεσμοθετήσῃ πάραυτα διὰ πιθανὸν ἀποχαρακτηρισμόν, ἀλλαγὴν χρήσεως γῆς, πολεοδόμησιν μὲ εἰδικοὺς ὅρους δομήσεως κ.λπ., διὰ νὰ ἀρχίσουν ἀμέσως τὰ ἔργα καὶ ὄχι κάποτε εἰς τὸ μέλλον…

3. Διότι τὴν Δευτέραν τοῦ Χριστοῦ Παρουσίαν δὲν χρειάζονται οὔτε Ναοί, οὔτε τάματα, οὔτε μετάνοιες, τότε μία φωνὴ θὰ ἀκουσθῇ «…δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου…» (Ματθ. 25, 34) ἢ «…πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ…» (Ματθ. 25, 41) καὶ «καὶ καθ᾿ ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις» (Πρὸς Ἑβραίους 9, 27).

4. Ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται, Ἅγιε Συνοδικέ, νὰ συζητῆται τὸ κολοσσιαῖον αὐτὸ ἔργον ἐμβολίμως («ἄρπα κόλλα») εἰς τὸ τέλος τῶν συνεδριάσεων, ὅταν τελειώνῃ ὁ χρόνος, ὁπότε ἀκολουθεῖ:

«… Παρελθούσης τῆς ὥρας, ὅλα τὰ λοιπὰ εἰς τὴν ἑπομένην Σύνοδον-Δι᾿ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων Ἡμῶν…»…

5. Ἅγιε Συνοδικέ, θὰ ἔπρεπε τώρα πρὸ τῶν ἐκλογῶν νὰ ἀπαιτήσετε καὶ γραπτῶς ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα νὰ λάβουν θέσεις διὰ τὰ κύρια μακροχρόνια προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας, μέγιστον τῶν ὁποίων εἶναι ἡ μὴ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ μετὰ ἕπονται τοῦ κόσμου τὰ τόσα ἄλλα μακροχρόνια καὶ καυτὰ προβλήματα, ποὺ ἐδημιούργησαν ἀντίχριστοι καὶ ξενοκίνητοι πολιτικοί.

6. Διαφορετικά, ἐὰν ἀπευθύνωνται καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς «αἰτοῦσαι», τὸ παρερμηνεύουν τότε οἱ φαῦλοι καὶ ἀντίχριστοι πολιτικοί, ὅτι ἡ «αἴτησις» εἶναι ἐπαιτεία καὶ βλέπουν τοὺς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, ὡς ἐπαίτας. Μόνον αὐτὴν τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου καὶ τῶν ἄλλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας δύνανται νὰ καταλάβουν οἱ σημερινοὶ πολιτικοί μας καὶ ἀλλοίμονον, ἐὰν δὲν προσαρμοζόμεθα καὶ δὲν χρησιμοποιοῦμεν τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας. Διότι δὲν ἔχομεν νὰ κάνωμεν μὲ τὸν ἀνεπανάλητπον Ἐθνάρχην-Κυβερνήτην Ἰωάννην Καποδίστριαν, ὁ ὁποῖος ἄκρως ἀνιδιοτελῶς ἠγωνίζετο ὡσὰν εὐλαβής, ποὺ ἦτο, διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἔχομεν νὰ κάνωμεν μὲ τυφλὰ καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ὑποκριτάς. Ἡ κληρονομία τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια εἶναι ταυτοχρόνως Ἑλληνική, Ὀρθόδοξος, Ἱστορική καθὼς ἐπίσης Μορφωτικὴ καὶ Πολιτισμική. Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας δὲν θὰ ἐχρειάζετο ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ οὔτε κἄν «αἴτησιν». Ἀπεναντίας ὁ ἴδιος θὰ ἔδιδε εἰς τὴν πνευματικὴν καὶ θρησκευτικὴν ἡγεσίαν νὰ κατανοήσουν τὴν ἄμεσον ὑποχρέωσίν των, ὡς καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι.

«Ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχεν μάθησιν».

Εὐτυχεῖτε ἐν Κυρίῳ.

Διὰ κατανόησίν Σας, Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων.

Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν

μετὰ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ὁ Πρόεδρος   Ἡ Γεν. Γραμματεύς

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος   Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

]]>
info@zoiforos.gr (Zoiforos.GR) Εκκλησιαστικές Ειδήσεις Thu, 03 May 2012 16:22:04 +0300
Η Σερβία, η Ρωσία και η Γεωργία υλοποίησαν το ιδικόν των «Τάμα του Έθνους» – Οι Έλληνες όχι! https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7498-η-σερβία-η-ρωσία-και-η-γεωργία-υλοποίησαν-το-ιδικόν-των-τάμα-του-έθνους-–-οι-έλληνες-όχι https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7498-η-σερβία-η-ρωσία-και-η-γεωργία-υλοποίησαν-το-ιδικόν-των-τάμα-του-έθνους-–-οι-έλληνες-όχι

Η Σερβία, η Ρωσία και η Γεωργία

υλοποίησαν

το ιδικόν των «Τάμα του Έθνους»

– Οι Έλληνες όχι!

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΦΥΛΛΟ 1924/27.4.2012

Η ΣΕΡΒΙΑ, Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΝ

ΤΟ ΙΔΙΚΟΝ ΤΩΝ «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» – ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΧΙ!

Ἐνῶ εἰς τὴν Ρουμανίαν καὶ συγκεκριμένως εἰς τὸ Βουκουρέστιον ἀνεγείρεται Ἱερὸς Ναὸς πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ὁ ὁποῖος ἔχει 120 μέτρα μῆκος, 80 μέτρα πλάτος, 150 μέτρα ὕψος καὶ 4 ὑπογείους αἰθούσας συναυλιῶν, συνεδρίων κ.λπ.

Τὸ Ἵδρυμα προασπίσεως «Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν» ἐπαναφέρει εἰς τὸ προσκήνιον μὲ δυναμικὸν τρόπον τὸ θέμα τῆς ὑλοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καλῶν τὴν Ἱερὰν Σύνοδον νὰ συγκαλέση τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας καὶ νὰ λάβη ἀποφάσεις διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησίν του. Εἰς ἔγγραφον τοῦ ἱδρύματος τονίζονται μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς:

1ον) Ἐνῷ Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες ἐκδιώκονται ἀπὸ τὰ ΤΑΧΙ μουσουλμάνων εἰς μωαμεθανικὰς χώρας, ἐμεῖς ὑποθάλπομεν καὶ τοὺς μωαμεθανοὺς ἀλλοφύλους εἰσβολεῖς καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν φανατικῶν μουσουλμάνων,ποὺ εἰς τὴν πρᾶξιν εἶναι βραδυφλεγεῖς βόμβες, οἱ ὁποῖοι φανατίζονται εἰς τὰ ἑκατοντάδες τζαμιά, ποὺ ὑπάρχουν εἰς τεράστιες αἴθουσες πολυκατοικιῶν. Οἱ δὲ πολιτικάντηδες ψηφίζουν καὶ νόμους νὰ κατασκευάσῃ πρὸς χάριν των ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς μέχρι καὶ τεμένη (ἤτοι βιομηχανίες καμικάζι) καὶ οὐδεμία οὐσιαστικὴ ἀντίδρασις ὑπάρχει ἀπὸ τὴν πνευματικὴν καὶ θρησκευτικὴν ἡγεσίαν, ἐκτὸς με μονωμένων περιπτώσεων, οἱ ὁποῖοι διασύρονται ὡς ρατσιστές, φασίστες, ἐθνικιστές, βάρβαροι καὶ τὰ τοιαῦτα διακοσμητικὰ στολίδια.

2ον) Ἐμεῖς μοχθοῦντες νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀπαλλάσσοντες τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, νὰ μὴ διαθέσουν οὐδὲ τὴν παραμικρὰν δεκάραν, μέχρι πρότινος δὲν εὑρίσκαμε τὴν παραμικρὰν κατανόησιν οὐδὲ καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν Ἐκκλησίαν καὶ μὲ ἀπερίγραπτες σατανικὲς δικαιολογίες ἀπεγοήτευον τοὺς εὐλαβεῖς ἀνιδιοτελεῖς καὶ ἰδεολόγους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.

3ον) Ἐνῷ τὸ ἁμαρτωλόν, ἄσωτον,διεφθαρμένον καὶ σπάταλον κράτος ἔχει δαπανήσει ἑκατοντάδας τρισεκατομμύρια καὶ τετράκις ἑκατομμύρια δολλάρια διὰ εὐτελῆ ἔργα (ὅπου ὑπάρχουν τεράστιες μίζες καὶ λαδώματα) καὶ αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀπολέσει τὴν περισσοτέραν περιουσίαν της, διὰ νὰ διευκολύνῃ τοὺς ἑκάστοτε φίλους της ἰθύνοντας, οἱ καθ᾿ ὕλην ἁρμόδιοι ἀδιαφόρησαν νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἱερὰ παρακαταθήκη τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τὴν ὁποίαν υἱοθέτησεν παμψηφεὶ ἡ Δ΄ Ἐθνοσυνέλευσις τὸ 1829 μὲ τὸ Η´ Ψήφισμα καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 καὶ 1838 ρητῶς ὁρίζουν νὰ πραγματοποιηθῇ εἰς τὴν νέαν πρωτεύουσαν τὴν Ἀθήνα.

Τὸ Τάμα τῶν Σέρβων πρὸς τὸν Ἅγιον Σάββα.

4ον) Ἔχομεν ἀποδείξει ὅτι ἀκόμη καὶ οἱ πτωχοὶ Σέρβοι, οἱ ὁποῖοι κατεδιώκοντο ἀπὸ τοὺς νατοϊκοὺς καὶ ἀνήμερα τοῦ Πάσχα ἐξετόξευαν εἰς βάρος των πυραύλους, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἀνέγραφον μὲ σπρέϋ «καλὸ Πάσχα, καλὴ Ἀνάστασι», ἐν τούτοις κατεσκεύασαν τὸν μεγαλύτερον Ναὸν τῶν Βαλκανίων τὸν Ἅγιον Σάββα.

5ον) Εἰς αὐτὴν τὴν Μητρόπολιν τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ ἀμέσως μετὰ τὴν Περεστρόϊκα, οἱ ὁμόδοξοι Ρῶσοι, παρ᾿ ὅλον ὅτι ἐπεινοῦσαν, ἐπανῳκοδόμησαν τὸν ἀπὸ τοὺς Μποσλεβίκους κατακρημνισθέντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Τὸ Τάμα τῆς Τιφλίδος

6ον) Ἡ πτωχὴ Γεωργία κατεσκεύασεν εἰς τὴν Τιφλίδα τὸν μεγαλοπρεπῆ Ἱ.Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος.

7ον) Ὁ Συνοδικὸς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος μᾶς διηγεῖτο κατὰ τὰς ἐπαφάς μας μὲ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, ὅτι ἐκαυχᾶτο εἰς τὸ Βουκουρέστι ὅτι ἔχει τὸν μεγαλύτερον Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου εἰς Πάτρας. Ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας τοῦ ἐπέδειξεν ὅμως τὸ σχέδιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ποὺ κτίζουν εἰς τὸ Βουκουρέστι, μὲ 120 μ. μῆκος, 80 μ. φάρδος καὶ 150 μ. ὕψος καὶ 4 ὑπόγειες αἴθουσες συναυλιῶν, συνεδρίων κ.λπ.

8ον) Ἐμεῖς δὲν φιλοδοξοῦμεν νὰ οἰκοδομήσωμεν–προσθέσωμεν ἕνα Ἱ. Ναὸν εἰς τοὺς ἑκατοντάδας ὑπάρχοντας, ἀλλὰ ἕν μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας, τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ εἶναι λίαν περίοπτον…

9ον) Μάλιστα δὲ ἐπροτείναμε ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ δύναται νὰ συνδυασθῇ καὶ μὲ Μητροπολιτικὸν Ἱ. Ναὸν Ἀθηνῶν, ἀκόμη δὲ καὶ εἷς ἀπὸ τοὺς ὑπογείους ὀρόφους νὰ χρησιμοποιηθῇ διὰ Συνοδικὸν Μέγαρον καὶ νὰ ἔχουν καὶ τὶς αἴθουσες πολλαπλῶν χρήσεων. Ἡ χρηματοδότησίς του

ἀπὸ ἰδίους πόρους

10ον) Ἐπιπλέον, καὶ διὰ αὐτὰ νὰ μὴ διαθέσῃ ὄχι μόνον ἡ πολιτεία, ἀλλὰ οὐδὲ καὶ αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία τὴν παραμικρὰν δεκάραν.

11ον) Ἀξιοποιοῦντες τὴν περιουσίαν, ποὺ ἔχομεν ἀποκτήσει μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις καὶ σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες καὶ ἀποδεικνύοντες ἐμπράκτως ἀπὸλυτον διαφάνειαν μέχρι καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν, οἱ παντοιοτρόπως ἀπὸ τοὺς πάντας ἐξαπατηθέντες πανέλληνες καὶ φιλέλληνες ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, θὰ σπεύσουν νὰ συντρέξουν γενναίως, διὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

12ον) Ἐμεῖς δὲν πασχίζομεν νὰ ἀπαθανατίσωμεν τὸ ὄνομά μας, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας, ὡς ἄγνωστοι στρατιῶται νὰ ἀγωνισθῶμεν ἄκρως ἀνιδιοτελῶς διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, διαθέτοντες τὰ πάντα διὰ τὸν ἐν λόγῳ σκοπόν, συνεχίζοντες νὰ στερού-

μεθα οἰκειοθελῶς τῶν περισσοτέρων ἀγαθῶν καὶ νὰ ἀξιωθῶμεν νὰ ἐπαναλάβωμεν τὸ «νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλον σου Δέσποτα»…

13ον) Ἤδη ἄνω τῶν 30 Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν μᾶς ἔχουν γράψει ὅτι ὑπερθεματίζουν διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

14ον) Πολλὲς δεκάδες ἄλλων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν μας ἔχουν δώσει τὴν ὑπόσχεσίν των, ὅτι θὰ συνηγοροῦσαν καὶ αὐτοὶ καὶ προφανῶς ἔχουν γράψει εἰς τὸν Μακαριώτατον καὶ τὴν Ἱ.Σύνοδον, ἀλλὰ δὲν μᾶς ἔχουν κοινοποιήσει ἀντίγραφά των.

15ον) Ἐὰν ὑπάρχουν ὄντως μερικοὶ Σεβασμιώτατοι, οἱ ὁποῖοι ἀκόμη δὲν ἐτήρησαν τὸν λόγον των, ἄς εὐχηθῶμεν καὶ προσευχηθῶμεν ὅλοι μας ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ καὶ τοὺς ὑπολοίπους νὰ γράψουν καὶ νὰ μᾶς κοινοποιήσουν ἀντίγραφα τῶν ἐγγράφων των, διὰ νὰ μὴ χάνωνται τὰ διάφορα ἔγγραφά των.

16ον) Τότε οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται τῆς νῦν Συνοδικῆς περιόδου, ποὺ τάσσονται ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἄς ἐπιβληθοῦν εἰς τὸν Μακαριώτατον νὰ μὴ ὀλιγοπιστῇ καὶ νὰ μὴ ἀμφιβάλῃ ὅτι μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ πραγματοποιηθῇ, διὰ νὰ ἀναπτερωθῇ καὶ ἀναζωογονηθῇ τὸ ὑπὸ τῶν ὀργάνων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

17ον) Εἰς τοὺς συγχρόνους ἀπογόνους τοῦ Ἰούδα, ποὺ δῆθεν κόπτονται διὰ τοὺς πτωχούς, ἀποδεικνύομεν ἐμπράκτως ὅτι πέραν τῶν 65.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν, ποὺ ἔχομεν ἀποστείλει ἀνὰ τὴν ὑφήλιον τὰ τελευταῖα 4 ἔτη, ἀναλισκόμεθα ἀπὸ 5ης πρωϊνῆς μέχρι καὶ μετὰ τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας, διὰ νὰ περιθάλπωμεν ἀκραίας περιπτώσεις δυστυχίας πολυτέκνων, ἀνέργων, ἀρρώστων καὶ νὰ ἐνισχύωμεν καὶ εὐλαβεῖς κληρικούς, ποὺ μοχθοῦν νὰ φροντίζουν εἰς τὶς στέγες ἀγάπης δεκάδας καὶ ἑκατοντάδας δεινοπαθοῦντας συνανθρώπους μας ἕκαστος, καὶ αὐτοὶ δυστυχῶς περιθωριοποιοῦνται καὶ ἀνέρχονται εἰς τὰς ἀνωτάτας ἐκκλησιαστικὰς θέσεις, ὄχι οἱ ἄξιοι καὶ οἱ ἰδανικοὶ ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλὰ μετριότητες μέχρι καὶ ἀνάξιοι.

18ον) Εἰς μάτην θηριομαχοῦμε ἐναντίον τῆς μεγίστης κοινωνικῆς ἀναλγησίας, ποὺ ἐπικρατεῖ νὰ καταστρέφωνται τὰ πρὸς βρῶσιν λήγοντα ἀγαθὰ καὶ νὰ μὴ μᾶς τὰ δίδουν ἔστω πληρώνοντες ἐμεῖς ἀπὸ τὰ θυλάκιά μας καὶ 23% φόρον προστιθεμένης ἀξίας ἀλλὰ ἐπὶ κάποιου συμβολικοῦ ποσοῦ τῶν πρὸς λῆξιν ἀγαθῶν, διὰ νὰ γεμίζωμεν

ἄδεια στομάχια.

19ον) Τέλος τὴν ἀποστομωτικὴν ἀπάντησιν πρὸς τοὺς συγχρόνους αὐτοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰούδα καὶ ὀλιγοπίστουςτὴν δίδει ὁ Θεάνθρωπος Κύριος: «τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε» (Ἰωάν. 12, 8).

Ἡ πρότασις

τοῦ Σεβ. Μεσογαίας

20ον) Ὁ Σεβασμιώτατος Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Συνοδικὸς κ. Νικόλαος εἰς τὴν ἀπὸ 25 Μαρτίου 2011 ἐπιστολήν του πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τονίζει:

«…Καὶ νὰ μὴ ὑπῆρχε τὸ παλαιὸν Τάμα ἡμεῖς θὰ ἔπρεπε νὰ κάμωμεν

νέο Τάμα» καὶ συμπληρώνομεν ἡμεῖς: νὰ τὸ πραγματοποιήσωμεν καὶ νὰ ἐπικαλεσθῶμεν τὸ θεῖον ἔλεος, ἵνα ρυσθῶμεν ἀπὸ τὸ κατακρήμνισμα εἰς τὴν ἄβυσσον, ὅπου μᾶς κατήντησαν ἰθύνοντες.

21ον) Ὁ Ἅγιος Μεσογαίας ὥρισεν εἰς τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφόν του ὅτι ἐπιβάλλεται κατὰ τὴν 200ην ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τὴν 25ην Μαρτίου 2021, νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἐγκαίνια.

22ον) Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται ὁ Μακαριώτατος νὰ μὴ συνεχίσῃ νὰ ἀναβάλῃ, ἀλλὰ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ καλέσῃ εἰς ἔκτακτον συνέλευσιν τὴν Ἱεραρχίαν μὲ πρῶτον θέμα τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

23ον) Ἡ Ἐκκλησία νὰ ἐκδώσῃ λοιπὸν ἀπόφασιν καὶ νὰ τονίσῃ ὅτι ζητεῖται ἡ πλέον κατάλληλος περίοπτος θέσις καὶ νὰ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ

τὴν Πολιτείαν τὴν ἐκχώρησιν, ἀλλὰ καὶ τὸν πιθανὸν ἀποχαρακτηρισμόν, ἐὰν τὸ ἔχουν χαρακτηρίσει ὡς δασικόν, τὴν ἀλλαγὴν χρήσεως γῆς, τὴν πολεοδόμησιν μὲ εἰδικοὺς ὅρους δομήσεως καὶ νὰ εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ πραγματοποιῶμεν ἀμέσως τὴν ἀπαιτουμένην διαμόρφωσιν τοῦ ἐδάφους, χωματουργικὰς ἐργασίας, ὁδοὺς προσπελάσεων, ὑδρεύσεως, ἀποχετεύσεως, ἠλεκτροδοτήσεως καὶ συγκοινωνιακὰ μέσα καὶ λοιπά, καὶ λοιπά.

24ον) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία νὰ εὐλογήσῃ καὶ νὰ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ τὴν πολιτείαν νὰ διευκολύνῃ παντοιοτρόπως τὸ ἐν λόγῳ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ἄς μὴ δώσουν οἱ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι οὐδὲ τὴν παραμικρὰν δεκάραν. Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ θὰ ὁλοκληρώσωμεν καὶ αὐτὸ τὸ ἔργον, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ ἐργασθοῦν καὶ θὰ ἐξασφαλίσουν τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες. Μὲ τέτοια ἀναπτυξιακὰ ἔργα ἠμπορεῖ νὰ ἐπέλθῃ καὶ ἀναστροφὴ τῆς οἰκονομικῆς καταρρακώσεως τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ σωθῇ ἡ Ἑλλάδα μας, διαφορετικὰ «ζήτω ποὺ καήκαμε».

Ὁ Θεὸς νὰ φωτίση τοὺς Ἱεράρχας

25ον) Ἄς εὐχηθῶμεν καὶ προσευχηθῶμεν ὅλοι μας, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ καὶ τοὺς ὑπολοίπους Ἱεράρχας, προπαντὸς δὲ τὸν Μακαριώτατον, νὰ πρωτοστατήσῃ ἀπὸ «πιστεύω» καὶ μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης, διότι «ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β΄ Κορ. 9, 7) καὶ «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. 14, 23).

26ον) Ἄς ἀποδείξωμεν ἐμπράκτως ὅτι εἴμεθα πραγματικοὶ ἀπόγονοι τοῦ μεγάλου προγόνου μας Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἐφαρμόζοντες τὸ «ὅσα δὲν ἐπιλύονται, κόπτονται».

27ον) Τοιουτοτρόπως ὄχι μόνον θὰ παύσουν νὰ «τρίζουν τὰ ὀστᾶ» τοῦ θρυλικοῦ γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οἱ ὁποῖοι ἠγωνίσθησαν νὰ ἐκδιώξουν μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιάδων μωαμεθανῶν καὶ ἐμεῖς οἱ ἀνάξιοι ἐπιτρέψαμε νὰ εἰσβάλουν ἑκατομμύρια μωαμεθανῶν καὶ νὰ διαλύσουν τὴν Ἑλλάδα μας, ἀλλὰ θὰ ἔχωμεν καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας, προτοῦ αὔριον εἶναι πάρα πολὺ ἀργά.

Διὰ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως

Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

καὶ τὸ

Σωματεῖον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος

τοῦ Ἔθνους».


]]>
info@zoiforos.gr (Zoiforos.GR) Εκκλησιαστικές Ειδήσεις Thu, 03 May 2012 16:09:24 +0300
Στα πρόθυρα ρήξης οι σχέσεις μεταξύ Αγίου Όρους και Αθηνών, του Σταύρου Τζίμα, https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7497-στα-πρόθυρα-ρήξης-οι-σχέσεις-μεταξύ-αγίου-όρους-και-αθηνών-του-σταύρου-τζίμα https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7497-στα-πρόθυρα-ρήξης-οι-σχέσεις-μεταξύ-αγίου-όρους-και-αθηνών-του-σταύρου-τζίμα

Το Άγιον Όρος απειλεί να παγώσει τις σχέσεις του με την πολιτεία

του Σταύρου Τζίμα


από την εφημερίδα «Καθημερινή», 2/5/2012

Η υποβόσκουσα ένταση στις σχέσεις Αγίου Ορους και πολιτείας έφτασε προχθές στα πρόθυρα ανοιχτής ρήξης, με αφορμή τη φορολόγηση των εκτός χερσονήσου Αθω ακινήτων των μοναστηριών.

Σε μια φορτισμένη συνεδρίαση η Διπλή Σύναξη της Ιεράς Κοινότητος, στην οποία συμμετέχουν οι εκπρόσωποι αλλά και οι ηγούμενοι των είκοσι μονών, καταγράφηκε τη Δευτέρα η πρόθεση του σώματος να κηρύξει υπό διωγμό το Αγιον Ορος και να παγώσει τις σχέσεις με την ελληνική πολιτεία.

Το ανώτατο διοικητικό όργανο της μοναστικής κοινότητας εμφανίστηκε αποφασισμένο να προσφύγει προς αναζήτηση ηθικής και υλικής βοήθειας σε ομόδοξες χώρες (σλαβικές), με πρώτες εκείνες που έχουν μοναστηριακή παρουσία στον Αθω, δηλαδή Ρωσία, Σερβία, Βουλγαρία.

Διορία έως τις 15 Μαΐου.

Η Διπλή Σύναξη κατηγορεί την ελληνική πολιτεία για εμπαιγμό και παλινωδίες και απευθύνει τελεσίγραφο, σύμφωνα με το οποίο n βούλησή της να παγώσει τις σχέσεις και να κηρύξει υπό διωγμό το Ορος θα τεθεί σε ισχύ αυτομάτως ως απόφαση της Ιεράς Κοινότητος αμέσως μετά τη 15η Μαΐου, οπότε υπολογίζουν ότι θα έχει σχηματιστεί κυβέρνηση, εάν δεν έχει λάβει απάντηση επί των αιτημάτων της.

Τη ρήξη προκάλεσε η φορολόγηση των εκτός Αγίου Ορους ακινήτων των μοναστηριών.Οι αγιορείτες ζητούν από την πολιτεία να μην καταβάλλουν φόρους για τα διαμερίσματα, καταστήματα κ.λπ που κατέχουν οι μονές από δωρεές ή αγορές εκτός του Αθω, με το αιτιολογικό ότι από αυτά αντλούν πόρους για τη συντήρη σή τους και για τη φιλοξενία χιλιάδων προσκυνητών κάθε χρόνο.

Η προηγούμενη κυβέρνηση συμπεριέλαβε τα ακίνητα στα υπό φορολόγηση, αλλά ταυτόχρονα, όπως λένε στις Καρυές, καλλιεργούσε στους μοναχούς προσδοκίες ότι θα τακτοποιήσει το θέμα με νομοθετική ρύθμιση, χωρίς ωστόσο να τηρήσει τις υποσχέσεις της. Επί τρία χρόνια μας εμπαίζουν. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Στις επιτροπές μας που πηγαινοέρχονταν στην Αθήνα και συναντούσαν υπουργούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους έλεγαν να μην ανησυχούμε και πως θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την εξαιρεσή μας. Δεν έγινε τίποτα. Περιμένουμε μέχρι και τις εκλογές και n απόφασή μας μετά θα είναι σκληρή τόνιζε αγιορείτικη πηγή.

Παρακράτηση ενοικίων

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα όχι μόνο δεν τακτοποιήθηκε, αλλά ήδη σε τουλάχιστον μία μονή του Αγίου Ορους έγινε παρακράτηση ενοικίων από γραφεία που στεγάζονταν υπηρεσίες του Δημοσίου λόγω μη καταβολής του ΕΤΑΚ. Η αντίδραση της Ιεράς Κοινότητος ήταν αναμενόμενη.

Σύννεφα στις σχέσεις της με την πολιτεία συσσωρεύονταν διαρκώς τα τελευταία χρονιά πάνω από τον Αθω, με αφορμή τη διακοπή των κονδυλίων για την ψηφιοποίηση των κειμηλίων, την υπόθεση Βατοπεδίου κ.ά., όμως το ποτήρι ξεχείλισε η φορολόγηση των ακινήτων.

Πέρυσι, την ύστατη ώρα, αποσοβήθηκε η λήψη απόφασης της Ιεράς Κοινότητος, αν και συζητήθηκε και καταγράφηκε και τότε σχετική βούληση να στραφεί προς τη Μόσχα για υποστήριξη, εξέλιξη που θα ενέπλεκε τον ρωσικό παράγοντα στις σχέσεις Αγιορειτών και ελληνικής πολιτείας. Και ήταν αυτός ακριβώς o λόγος για τον οποίο στην τότε κυβέρνηση Παπανδρέου προκλήθηκε πανικός και κάποιοι εμπλεκόμενοι παράγοντές της έφτασαν να μιλήσουν για προδοσία.

Τελικά έπειτα από έντονο παρασκήνιο και υποσχέσεις για τακτοποίηση η ρήξη αποσοβήθηκε, αλλά μάλλον προσωρινά καθώς εκδηλώνεται δριμύτερη τώρα.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου, κατά την επίσκεψη του στις Καρυές για να συναντήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, είχε διαβεβαιώσει την Κοινότητα πως θα έκανε ό,τι μπορούσε για να βρεθεί λύση.

Τα ίδια είχε πει νωρίτερα στο δικό του προσκύνημα και ο υπουργός Εξωτερικών κ. Δ. Δρούτσας, ο οποίος είχε συγκαλέσει και την επί των αγιορείτικων ζητημάτων διυπουργική στην Αθήνα, χωρίς αποτέλεσμα.

Βυζαντινή διπλωματία

Οι μοναχοί θεωρούν τώρα ότι ο χρόνος και n υπομονή τους εξαντλήθηκαν και στη Διπλή Σύναξη της Δευτέρας κατέθεσαν τη βούλησή τους, διατυπωμένη με βυζαντινή διπλωματία, να έχει δηλαδή τη μορφή μη απόφασης μέχρι την 15η Μαΐου και εφόσον δεν ικανοποιηθεί το αί τημά τους να μετατραπεί αυτομάτως αμέσως μετά σε απόφαση!

Σύμφωνα με πληροφορίε, η Κοινότητα εξουσιοδότησε τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους και εκπρόσωπο της πολιτείας, κ. Αρίστο Κασμίρογλου, να διαβουλευθεί με τους αρμοδίους. Ο ίδιος ο κ. Κασμίρογλου, πάντως, ερωτηθείς από την "Κ" απέφυγε να σχολιάσει τα όσα διαδραματίστηκαν στη συνεδρίαση. Σε μια άλλη ενδιαφέρουσα απόφασή της η Διπλή Σύναξη αποφάσισε να σταλεί στη Βουλγαρία για μόνιμη εγκατάσταση πιστό αντίγραφο της θαυματουργού εικόνας του Αξιον Εστί.

Πηγή: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100035_02/05/2012_480671

]]>
info@zoiforos.gr (Zoiforos.GR) Εκκλησιαστικές Ειδήσεις Thu, 03 May 2012 16:02:06 +0300
Οι αποφάσεις του Συνδέσμου Κληρικών, https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7496-οι-αποφάσεις-του-συνδέσμου-κληρικών https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7496-οι-αποφάσεις-του-συνδέσμου-κληρικών

Οι αποφάσεις του Συνδέσμου Κληρικών


Συνήλθε σήμερα την 26η Απριλίου το Δ.Σ του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε τα εξής:

Να αποστείλει επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο στην οποία θα εκφράζει την πικρία των μελών του Δ.Σ. δια την απουσία εκπροσώπου των άμεσα ενδιαφερομένων, που είναι οι Εφημέριοι, στην ψήφιση του νέου Κανονισμού, περί Εφημερίων και διακόνων.

Να ζητήσει, μετά από τις φήμες για διακοπή της μισθοδοσίας των Κληρικών της πατρίδος μας, από τα πολιτικά κόμματα, να τοποθετηθούν για το θέμα αυτό και να γνωστοποιήσουν τις προθέσεις τους σε περίπτωση εκλογής τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Να απευθυνθεί στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και να εκφράσει την απορία του αλλά και την αγανάκτηση του, για το πώς σε μια Ορθόδοξη χώρα επιτρέπεται να προβάλλονται παιδικές εκπομπές, με αποκρυφιστικό και   νεοεποχίτικο περιεχόμενο.

Να απευθυνθεί στην ΔΙΣ και να εκφράσει την απορία της για την συνεργασία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό SKY ο οποίος από την μία ενδιαφέρεται για το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας συγκεντρώνοντας τρόφιμα για τους ενδεείς και από την άλλη στην πιο ιερή περίοδο του εκκλησιαστικού έτους, την Μεγάλη Εβδομάδα, στην κορύφωση του Θείου Δράματος, παρουσίασε εκπομπές οι οποίες συγκρούονται με την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και στις οποίες επιχειρούσε την απομυθοποίηση της Θεότητας του Χριστού.

Επειδή οι ανακοινώσεις του ΙΣΚΕ άγνωστο για ποιόν λόγο δεν εδημοσιεύοντο από μερίδα του ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου το Δ.Σ. απεφάσισε να προβεί στην δημιουργία ιστοχώρου, όπου θα δημοσιεύονται θέματα που αφορούν τον Ι.Σ.Κ.Ε καθώς και θέματα Εκκλησιαστικού και θρησκευτικού περιεχομένου. Το λογότυπο του ιστοχώρου θα είναι ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (iersynklellados.blogspot.com) και θα φέρει το σήμα του Ιερού Συνδέσμου.

***

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΣΚΕ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ

του Παναγιώτη Τελεβάντου

Αναμένουμε με πολλές ελπίδες και ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη δημιουργία του ιστοχώρου του "Ιερού Συνδέσμου Κληρικών" Ελλάδος (ΙΣΚΕ), ο οποίος - σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Διοικητικού Συμβουλίου του-, θα δημιουργηθεί για να μιλά για όλα τα εκκλησιαστικά και εθνικά θέματα που απασχολουν την πατρίδα μας.

Η φωνή των πνευματικών μας πατέρων πρέπει να ακούγεται προς όλες τις κατευθύνσεις και να είναι φωνή που θα ακούγεται ευκρινώς, με γενναιότητα και για όλα τα θέματα της πίστης μας.

Εκφράζουμε τη χαρά μας επειδή ο ΙΣΚΕ πήρε θέση για τα απαράδεκτα προγράμματα του τηλεοπτικού σταθμού “Σκάι”, εκφράζουμε ακόμη μεγαλύτερη χαρά επειδή ύψωσε φωνή κατά της Ιεραρχίας που συνεργάστηκε με τον Νεοεποχήτικο τηλεοπτικό σταθμό, αλλά και για την παρέμβασή του με την οποία ζητά από τις πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν με σαφήνεια για το θέμα της μισθοδοσίας του κλήρου.

Πολλά άλλα θέματα χρειάζονται τη γενναία παρέμβαση των κληρικών μας.

Το μάθημα των θρησκευτικών διατρέχει θανάσιμο κίνδυνο να απωλέσει τον ορθόδοξο χαρακτήρα του.

Οι Θεολογικές Σχολές κινδυνεύουν να καταστούν Σχολές Ιστορίας των θρησκειών και να εξοβελιστούν από τα πανεπιστήμια.

Ο Οικουμενισμός - και μάλιστα ο “λαικός Οικουμενισμός” - κάνει θραύση.

Ο Νεοβαρλααμισμός απειλεί να ξανασηκώσει κεφάλι.

Η “μεταπατερική θεολογία” συνεχίζει απτόητη το ολέθριο έργο της.

Η ηλεκτρονική φυλακή παραμονεύει για να χαλκεύσει ατσάλινα δεσμά κατά της ελευθερίας του ανθρώπου.

Οι νεωτερισμοί σε όλους τους τομείς της ζωής μας απειλούν το παραδοσιακό φρόνημα της Εκκλησίας μας.

Πολλοί κληρικοί κυκλοφορούν χωρίς ράσα ή με προκλητικά ψαλιδισμένα γένια και μαλιά και μοιάζουν - κατά τον αέιμνηστο Γέροντα Επιφάνιο - σαν “καραγκιόζηδες” και - κατά τον μακαριστό Γέροντα Παίσιο - σαν “ξεφλουδισμένα δέντρα”.

Για όλα αυτά και για όλα τα άλλα θέματα που ταλανίζουν την πατρίδα και την Εκκλησία μας θέλουμε - έχουμε ανάγκη - να ακούμε τη φωνή των πνευματικών μας πατέρων.

Γι’ αυτό με πολλή χαρά και μεγάλες προσδοκίες αναμένουμε την δημιουργία του ιστοχώρου το ΙΣΚΕ.

Πηγή: http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2012/04/blog-post_6308.html

]]>
info@zoiforos.gr (Zoiforos.GR) Εκκλησιαστικές Ειδήσεις Sun, 29 Apr 2012 07:35:08 +0300
Λουκέτο στη Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής επειδή τελεί «εν διωγμώ», https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7495-λουκέτο-στη-μητρόπολη-μαρωνείας-και-κομοτηνής-επειδή-τελεί-εν-διωγμώ https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7495-λουκέτο-στη-μητρόπολη-μαρωνείας-και-κομοτηνής-επειδή-τελεί-εν-διωγμώ

Λουκέτο στη Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής

επειδή τελεί «εν διωγμώ»

"Κηρύσσομεντην Ιεράν Μητρόπολιν

Μαρωνείας και Κομοτηνής εν διωγμώ"Επιστολή διαμαρτυρίας του Μητροπολίτη Δαμασκηνού

για τη στασιμότητα στην ανέγερση κατασκηνώσεων στους Προσκυνητές

Επιστολή διαμαρτυρίας με αποδέκτες τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της βουλής, τους αρχηγούς των κομμάτων, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον. γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και στον περιφερειάρχη ΑΜ-Θ και με αντικείμενο τη στασιμότητα του έργου ανέγερσης μόνιμων εγκαταστάσεων Κατασκηνώσεων στους Προσκυνητές, απέστειλε χθες ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Δαμασκηνός. Στην επιστολή γίνεται λόγος για «τακτική αδιαφορία και αρνητική στάση επί 5ετια» και αυτό αντιπαραβάλλεται με τη «δυσμενή εις βάρος της Εκκλησίας της Θράκης συμπεριφορά της Ελληνικής Πολιτείας» χαριστική υπέρ των μουσουλμάνων διάταξη απαλλαγής του 80% επί των προστίμων νομιμοποιήσεως αυθαιρέτων.

Συγκεκριμένα, η επιστολή του Μητροπολίτη Δαμασκηνού έχει ως εξής:

Επιστολή διαμαρτυρίας του Μητροπολίτη Δαμασκηνού Για τη στασιμότητα στην ανέγερση κατασκηνώσεων στους ΠροσκυνητέςΕπιστολή διαμαρτυρίας με αποδέκτες τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της βουλής, τους αρχηγούς των κομμάτων, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον. γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και στον περιφερειάρχη ΑΜ-Θ και με αντικείμενο τη στασιμότητα του έργου ανέγερσης μόνιμων εγκαταστάσεων Κατασκηνώσεων στους Προσκυνητές, απέστειλε χθες ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Δαμασκηνός. Στην επιστολή γίνεται λόγος για «τακτική αδιαφορία και αρνητική στάση επί 5ετια» και αυτό αντιπαραβάλλεται με τη «δυσμενή εις βάρος της Εκκλησίας της Θράκης συμπεριφορά της Ελληνικής Πολιτείας» χαριστική υπέρ των μουσουλμάνων διάταξη απαλλαγής του 80% επί των προστίμων νομιμοποιήσεως αυθαιρέτων.

Συγκεκριμένα, η επιστολή του Μητροπολίτη Δαμασκηνού έχει ως εξής:

Εν συνεχεία της επισυναπτόμενης εν αντιγράφω ημετέρας επιστολής διαμαρτυρίας υ’ αριθμ. 252/9/4/2012 επί του οποίου ουδεμίας ετύχομεν απαντήσεως και επειδή ουδεμία ενέργεια ικανοποιήσεως των αιτήματος της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως διά την έγκρισιν της μελέτης και ένταξιν του έργου ανεγέρσεως μονίμων εγκαταστάσεων των Κατασκηνώσεων αυτάς εις την περιοχήν Προσκυνητών Ν. Ροδόπης εγένετο, συνεχισθείσης ούτω της επί πενταετίαν τακτικής αδιαφορίας και αρνητικής στάσεως έναντι της Τοπικής Εκκλησίας πάντων των αρμοδίων, διαμαρτυρόμεθα εντόνως.

Η τοιταύτη στάση καθίσταται εξοργιστική εν όψει της ψηφίσεως χαριστικής υπέρ των μουσουλμάνων συμπολιτών διατάξεως απαλλαγής του 80% επί των προστίμων νομιμοποιήσεως αυθαιρέτων καθ’ όσον συνιστά δυσμενή εις βάρος των Χριστιανών και της Εκκλησίας της Θράκης συμπεριφοράν της Ελληνικής Πολιτείας.

Ένεκα τούτου κηρύσσομεν της Ιεράν Μητρόπολιν Μαρωνείας και Κομοτηνής εν διωγμώ και καλούμεν πάντας όπως αναλάβουν τας ευθύνας των επί του προκειμένου και ενεργήσουν υπείκοντες εις το εθνικόν καθήκον των.

Πηγή: http://www.paratiritis-news.gr/detailed_article.php?id=152885&categoryid=3&fb_source=message

***

Λουκέτο στη μητρόπολη επειδή τελεί «εν διωγμώ»

ΛΑΒΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Αιτία η μη έγκριση μελέτης και ένταξης του έργου ανέγερσης μόνιμων κατασκηνώσεων

στην περιοχή των Προσκυνητών Μαρώνειας

της Όλγα Τσιούλφα

από την εφημερίδα «Χρόνος», 26/04/2012

«Κηρύσσουμε την Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής εν διωγμώ και καλούμε τους πάντες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ενεργήσουν το εθνικό καθήκον τους». Με αυτή τη φράση, καταλήγει το κείμενο διαμαρτυρίας, του μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Δαμασκηνού, με αποδέκτες τον πρωθυπουργό της χώρας Λουκά Παπαδήμο, τον πρόεδρο της βουλής Φίλιππο Πετσάνλικο, τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Παπακωνσταντίνου, τους αρχηγούς των κομμάτων, τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Θύμιο Σώκο και τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρη Γιαννακίδη.

ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Λάβρος κατά των αρμοδίων, ο μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, διαμαρτύρεται έντονα, καθώς δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα της μητρόπολης σχετικά, με την έγκριση της μελέτης και ένταξης του έργου ανέγερσης μόνιμων εγκαταστάσεων των κατασκηνώσεων στην περιοχή Προσκυνητές Ροδόπης. Έκανε λόγο για αδιαφορία που συνεχίζεται εδώ και πέντε χρόνια και για αρνητική στάση έναντι της τοπικής Εκκλησίας. Ο μητροπολίτης πήγε ένα βήμα παρακάτω, αναφερόμενος στην χαριστική, όπως την χαρακτήρισε τροπολογία, που απαλλάσσει τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, από το 80% των προστίμων νομιμοποίησης των αυθαιρέτων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο διαμαρτυρίας: «η στάση αυτή, καθίσταται εξοργιστική εν όψει της ψήφισης χαριστικής υπέρ των μουσουλμάνων συμπολιτών διάταξης απαλλαγής του 80% επί των προστίμων νομιμοποιήσεως αυθαιρέτων καθ’ όσον συνιστά δυσμενή εις βάρος των χριστιανών και της Εκκλησίας της Θράκης συμπεριφορά της ελληνικής Πολιτείας». Για τους παραπάνω λόγο κήρυξε τη μητρόπολη, «εν διωγμώ», καλώντας όσους έχουν τις ευθύνες να τις αναλάβουν. Για την στάση ενημερώνει σχετικά τους πολίτες, με σημείωμα που τοποθετήθηκε στην είσοδο της Μητρόπολης. Όπως αναφέρεται σε αυτό, «Η Μητρόπολη είναι κλειστή. Διαμαρτυρία λόγω διωγμού».

Πηγή: http://www.xronos.gr/detail.php?ID=80143

Πηγή: http://aktines.blogspot.com/2012/04/blog-post_6729.html

 

]]>
info@zoiforos.gr (Zoiforos.GR) Εκκλησιαστικές Ειδήσεις Fri, 27 Apr 2012 08:08:47 +0300
Ιστορική συμφωνία μεταξύ του αρχιραβίνου του Ισραήλ και του Αρχιεπισκόπου της Κύπρου, https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7493-ιστορική-συμφωνία-μεταξύ-του-αρχιραβίνου-του-ισραήλ-και-του-αρχιεπισκόπου-της-κύπρου https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7493-ιστορική-συμφωνία-μεταξύ-του-αρχιραβίνου-του-ισραήλ-και-του-αρχιεπισκόπου-της-κύπρου

Ιστορική συμφωνία μεταξύ του αρχιραβίνου του Ισραήλ

και του Αρχιεπισκόπου της Κύπρου

Ο Αρχιραβίνος του Ισραήλ Yona Metzger, και ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης της Κύπρου Χρυσόστομος υπέγραψαν, στην Αρχιεπισκοπή της Κύπρου στη Νικοσία, μία Διακήρυξη ιστορικής σημασίας.

Η Διακήρυξη επισημοποιεί τη διμερή δέσμευση για την ενίσχυση των σχέσεών τους, επιβεβαιώνοντας ότι η συνολική ευθύνη για τη σταύρωση του Ιησού, η οποία βαρύνει τον εβραϊκό λαό είναι ένα αβάσιμο δόγμα. Είναι η πρώτη φορά που μια Ορθόδοξη Εκκλησία, καταδικάζει τόσο ξεκάθαρα αυτή την αβάσιμη θεωρία η οποία, για αιώνες, ήταν ο βασικός γενεσιουργός παράγοντας για τον ευρωπαϊκό θρησκευτικό αντισημιτισμό.

Η Διακήρυξη αναφέρει μεταξύ άλλων: "Εμείς, ο Αρχιραβίνος του Ισραήλ Yona Metzger, και ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος της Κύπρου, ευχαριστούμε το Θεό για την ευλογημένη ανάπτυξη αμοιβαίου σεβασμού και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την ενίσχυση των άριστων σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και του Ισραήλ. Στη Διακήρυξη εξηγούμε ιδιαίτερα ότι η Εκκλησία της Κύπρου ποτέ δεν συμμετείχε στις κατηγορίες που αφορούν την ολική ευθύνη του Ιουδαϊσμού, ή την απόρριψη του ως πίστη. Ως εκ τούτου, και χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνουμε την απόρριψη παρόμοιων προκαταλήψεων ως ασυμβίβαστες με τις διδασκαλίες της Αγίας Γραφής."

Σημειώνεται ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είχε απορρίψει το δόγμα της συλλογικής ενοχής των Εβραίων από το 1965, με το διάγγελμα Nostra Aetate της, το οποίο ψηφίστηκε στο Δεύτερο Συμβούλιο του Βατικανού.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ιερουσαλήμ κατόπιν, ο Αρχιραβίνος του Ισραήλ δήλωσε χαρακτηριστικά: "Σήμερα, υπογράψαμε μια ιστορική δήλωση σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ Ιουδαϊσμού και Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μέχρι τώρα, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες ήταν απρόθυμες να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες. Ωστόσο, η Εκκλησία της Κύπρου, με τη σημερινή της Διακήρυξη ανέλαβε αυτήν την ευθύνη ... Ελπίζουμε ότι τώρα, και σταδιακά, θα είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε παρόμοια δέσμευση όσον αφορά τις σχέσεις με τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπως η ελληνική και η ρωσική."

Περαιτέρω, η Διακήρυξη επιβεβαιώνει τις διδασκαλίες του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού σε σχέση με την ιερότητα της ζωής, και με αυτόν τον τρόπο δηλώνει: "Καταδικάζουμε κάθε ενέργεια που παραβιάζει αυτήν την ιερή πίστη, ιδιαίτερα τις πράξεις προκατάληψης, τρομοκρατίας και εναντίον αθώων, ειδικά όταν αφορούν τον εξευτελισμό του ονόματος και της πίστης του Θεού."

(Αποσπάσματα από άρθρο της Jerusalem Post, 12.8.2011, μεταφρασμένο από την Ελληνική γλώσσα από τον καθηγητή Asher J. Matathias, όπως δημοσιεύτηκε στα 'Χρονικά', τριμηνιαίο περιοδικό της εβραϊκής ΚΙΣ στην Αθήνα, Ιανουάριος-Μάρτιος, 2012)

Η παραπάνω είδηση ​​δεν αφορά μια απλή απόφαση, μια κοινή πρωτοβουλία. Συμπεριλαμβάνει μια θεολογική θέση τεράστιας ιστορικής σημασίας για την παγκόσμια κοινότητα, δεδομένου ότι σηματοδοτεί μια απόφαση που οδηγεί σε μια αλλαγή στις διδασκαλίες είκοσι αιώνων.

Για είκοσι αιώνες "η ιστορία των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, όσο είναι γεμάτη από πράξεις αλληλεγγύης και θυσίας, είναι εξίσου γεμάτη από πράξεις φανατισμού, μισαλλοδοξίας και προκατάληψης, που συχνά ασκούνται με τις καλύτερες προθέσεις, για το καλό και τη σωτηρία των άλλων, των παραπλανημένων, και σε πολλές περιπτώσεις είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κατασκευάζουν τα έργα αγάπης καθώς και αυτά του μίσους", όπως γράφτηκε από τον Σ. Ζουμπουλάκη (Ο Θεός στην Πόλη, Βιβλιοπωλείο Εστία, 2002).

Για αιώνες ολόκληρους η κατευθυνόμενη οδηγία ήταν η υποβολή σε μια δημιουργική μάθηση παραδοσιακών θρησκευτικών επιθέσεων, στις οποίες οι Εβραίοι θεωρούνται οι δολοφόνοι που "σταύρωσαν το Χριστό." Με αυτό ως βάση για την εκπαίδευση, έχουν κοινοποιηθεί σοβαρά εγκλήματα, τα οποία αμαυρώνουν την ιστορία της ανθρωπότητας. Το αποτέλεσμα τέτοιας δαιμονοποίησης είναι οι εκφράσεις μη ελεγμένων θεωριών, αβάσιμοι ισχυρισμοί προπαγάνδας, με ανθρώπους που βασανίστηκαν και θανατώθηκαν, αφήνοντας πολιτισμούς κατεστραμένους μετά από αιματηρό πόλεμο. Σε ένα κλίμα εκφοβισμού, η δήλωση μιας αντίθετης άποψης απορρίπτονταν εκ των προτέρων, και μπορούσε να απειλήσει με αυστηρές κυρώσεις. Αυτή η διαφορά απόψεων, ακόμη και αν συμμορφωνόταν με τα χριστιανικά θρησκευτικά έγγραφα, ήταν καταδικασμένη σε θάνατο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Νίτσε δήλωσε ο "Θεός είναι νεκρός", γιατί κατάλαβε ότι οι δολοφόνοι ήταν στη Δύση, ενώ οι θεολόγοι ήταν στην ιεραρχία.

Αυτό που χρειαζόταν ήταν αυξημένη ηγεσία, προσωπική και συλλογική, μέσω καλλιέργειας και μελέτης, η ανάληψη της οποίας διεξήχθη με την απαραίτητη τόλμη, μια υψωμένη ανθρώπινη ποιότητα, έτσι ώστε τα έγγραφα της πίστης να εξεταστούν πνευματικά και ψύχραιμα, να καταλήξουν στην αναγνώριση των αντικειμενικών δεδομένων, την ιστορική αλήθεια. Αυτό που απαιτήθηκε ήταν η ελευθερία της κρίσης, η υλοποίηση των ιδεωδών της δικαιοσύνης, της εντιμότητας στις διαθρησκειακές θέσεις, μια πραγματική κοινωνική ισοτιμία, προκειμένου να εκφραστούν οι μεγάλες αλήθειες, να προωθηθούν οι σχέσεις συνεργασίας μεταξύ Χριστιανισμού και Ιουδαϊσμού.

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, στον υψηλότερο ιεραρχικό βαθμό της (Πάπας Ιωάννης XXIII, Βενέδικτος XVI) ήταν η πρώτη σε όλους τους καιρούς που συμμετείχε, με ευαισθησία σε παρόμοιες Διακηρύξεις. Γνωρίζουμε ότι στην Ορθοδοξία υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο καθιστά την υιοθέτηση παρόμοιων εγγράφων και αποφάσεων, με παρόμοια ιστορική εισαγωγή, πιο δύσκολο να επιτευχθεί. Η θετική πλευρά είναι ότι η αρχή έχει γίνει, την οποία χαιρετίζουμε "με ελπίδα" από τα βάθη της καρδιάς μας.

Ο σχολιασμός της Διακήρυξης μεταφράστηκε από την Ελληνική γλώσσα από τον καθηγητή Asher J. Matathias

Πηγή: http://www.hellasontheweb.org/2010-04-05-22-20-08/2010-04-06-19-07-44/12197-2012-04-04-10-16-52


]]>
info@zoiforos.gr (Zoiforos.GR) Εκκλησιαστικές Ειδήσεις Fri, 06 Apr 2012 07:36:05 +0300
Μηνύσεις κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη θα καταθέσει ο Βικέντιος, του Θεοδώρου Καλμούκου, https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7492-μηνύσεις-κατά-του-οικουμενικού-πατριάρχη-θα-καταθέσει-ο-βικέντιος-του-θεοδώρου-καλμούκου https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7492-μηνύσεις-κατά-του-οικουμενικού-πατριάρχη-θα-καταθέσει-ο-βικέντιος-του-θεοδώρου-καλμούκου

Μηνύσεις κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη θα καταθέσει ο Βικέντιος

του Θεοδώρου Καλμούκου

από την ομογενειακή εφημερίδα της Αμερικής «Εθνικός Κήρυκας»

Ο Επίσκοπος Βικέντιος δεν αναγνωρίζει την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου της 28ης Μαρτίου 2012, με την οποία καθαιρέθηκε «ομόφωνα» στις τάξεις των Μοναχών, ενώ καταφεύγει στα Αμερικανικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Σε δηλώσεις του στον «Εθνικό Κήρυκα» είπε πως «δεν αναγνωρίζω καμία πράξη του Πατριαρχείου εις βάρος μου και τον λόγο έχει η Αμερικανική Δικαιοσύνη πλέον» και συμπλήρωσε πως «το τηλεγράφημά μου στον Πατριάρχη ξεκαθάρισε πλήρως τη θέση μου».

Στην ερώτηση ποιες είναι οι σκέψεις και τα αισθήματα του για τον κ. Παϊσιο, είπε, πως «του εύχομαι καλή μετάνοια του λοιπού, να βρει τον εαυτό του να συνομιλήσει μαζί του και να λάβει το θάρρος να ζητήσει συγνώμη από τα θύματα και από την Ομογένεια την οποία κατασκανδάλισε».

Είπε ακόμα, πως «όσον αφορά για τα σχέδιά μου που θέλησε να αναφέρει στο Πατριαρχείο, θα τα ανακοινώσω μόνος μου εντός ολίγου».

Ο Επίσκοπος Βικέντιος καταθέτει εντός των επόμενων ημερών μηνύσεις εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Επίσης, θα γίνει μήνυση σε βάρος του Μητροπολίτη Πιτσβούργου Σάββα με την ιδιότητά του ως μέλους της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου, ο οποίος ψήφισε και συνυπέγραψε την καθαίρεση του κ. Βικεντίου, αλλά και σε βάρος του Μητροπολίτη Δαρδανελίων Νικήτα με την ιδιότητά του ως προέδρου της τριμελούς Εξαρχίας.

Αναμένεται ακόμα να ανακινηθεί το ζήτημα της υπαγωγής της ακίνητης περιουσίας της Μονής Χρυσοβαλάντου και των Μετοχίων της στην κυριότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Όπως έγραψε ο «Ε.Κ.» στις 22 Μαρτίου 2012, ήδη στάλθηκαν επιστολές από τους νομικούς συμβούλους του Επισκόπου Βικεντίου στον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο και στον Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης Ευάγγελο.

Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο αδελφός του κ. Βικεντίου, ο Σπύρος Μαλαματένιος θα καταθέσει μηνύσεις εναντίον του Πατριαρχείου και του κ. Παϊσίου.

Εξάλλου, ο κ. Βικέντιος είχε στείλει την ακόλουθη επιστολή στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, λέγοντας ότι δεν θα πήγαινε στο Φανάρι:

«20ην Μαρτίου, 2012

Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον Εις Φανάριον. Παναγιώτατε, Εις απάντησιν της Υμετέρας Σεπτής Επιστολής, υπό ημερομηνίαν 28ην Φεβρουαρίου 2012, και Αριθμ. Πρωτ. 125, σας γνωστοποιώ ότι:

Δια λόγους υγείας και ανεξαρτήτως της θελήσεώς μου δεν δύναμαι να ταξιδεύσω και να εμφανισθώ ενώπιον της Αγίας και Ιεράς Συνόδου την 27ην Μαρτίου, 2012.

Γνωρίζετε ότι ανήκω εις την κατηγορίαν των αστέγων της Νέας Υόρκης και συντηρούμαι από το Αμερικανικόν Κράτος, το οποίον μου παρέχει δωρεάν ιατροφαρμακευτικήν και Νοσοκομειακήν περίθαλψιν, καθώς και κουπόνια σιτίσεως από την 14ην Νοεμβρίου παρελθόντος έτους.

Κατ’ εντολήν της Υμετέρας Παναγιότητος έπρεπε να αναχωρήσω από το μικρόν κελλίον μου εις το Μετόχιον του Αγίου Νεκταρίου εις Μπρούκλην, μέχρι την 31ην Οκτωβρίου 2011, ως επίσης εντολή Υμετέρα ΔΙΕΚΟΠΗ ΑΝΕΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΜΟΥ η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που εχορηγούσεν εις την ταπεινότητά μου η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης του Χρυσοβαλάντου Αστορίας Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ηγουμενεύοντος Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Φιλομηλίου κ. Ηλία.

Η ενημέρωσις της διακοπής της ιατροφαρμακευτικής ασφαλείας μού έγινε από το Φαρμακείον της περιοχής, όταν εζήτησα να παραλάβω τα κατεπείγοντα δι’ εμέ φάρμακα και μου εζήτησαν να καταβάλλω το αντίτιμον της αξίας των.

Με χρήματα από πού; (συμπεριφορά νομίζω απαράδεκτη των χορηγούντων αγνοώντας την σοβαρή κατάσταση της υγείας μου.....)

Πιστεύω ότι αντιλαμβάνεσθε την περιορισμένη στο ελάχιστον οικονομικήν μου δυνατότητα.

Οφείλω να ακολουθώ ως άπορος Αμερικανός πολίτης τους κανονισμούς της Κοινωνικής Προνοίας δια να μην υστερηθώ των ευεργετημάτων αυτής.

Σε περίπτωση αναχωρήσεώς μου υποτασσόμενος εις την Υμετέραν Εντολήν θα χαθούν όλα, και πλέον θα είμαι στο δρόμο μόνος μετά των αστέγων (Homeless), μετά από 40 χρόνια προσφοράς στην Ιερά Μονή του Χρυσοβαλάντου.

Βαθυσεβάστως,

Επίσκοπος Βικέντιος».

Πηγή: http://www.romfea.gr/ektakta-nea-2/12117-miniseis-vikentios-oikoumenikos


]]>
info@zoiforos.gr (Zoiforos.GR) Εκκλησιαστικές Ειδήσεις Tue, 03 Apr 2012 07:21:54 +0300
Επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον Τσεχίας Χριστοφόρο και η απάντηση του Τσεχίας, https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7491-επιστολή-του-οικουμενικού-πατριάρχη-προς-τον-τσεχίας-χριστοφόρο-και-η-απάντηση-του-τσεχίας https://www.zoiforos.gr/eklisies/news/item/7491-επιστολή-του-οικουμενικού-πατριάρχη-προς-τον-τσεχίας-χριστοφόρο-και-η-απάντηση-του-τσεχίας

Επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη

προς τον Τσεχίας Χριστοφόρο

και η απάντηση του Τσεχίας

***

Γράμμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου

πρός τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Τσεχίας καί Σλοβακίας κ. κ. Χριστοφόρον.

Ἀριθμ. Πρωτ. 102

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Τσεχίας καί Σλοβακίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Χριστοφόρε, τήν Ὑμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ περιπτυσσόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Ἡ Ὑμετέρα φιλτάτη Μακαριότης γνωρίζει καλῶς ὅτι ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἐν τῇ ὀφειλετικῇ διακονίᾳ πασῶν τῶν κατά τόπους Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν κινεῖται πάντοτε μετά τῆς δεούσης συνεπείας πρός τάς ἀρχάς τῆς Ὀρθοδόξου κανονικῆς παραδόσεως καί ὑπηρετεῖ πάντοτε τό καλῶς ἐννοούμενον συμφέρον αὐτῶν, εἴτε διά τήν πρόληψιν εἴτε καί διά τήν θεραπείαν πάσης ἐνδεχομένης ἤ πιθανῆς παρεκκλίσεως ἐκ τῶν καθιερωμένων ὁρίων, ἅ ἔθεντο οἱ Πατέρες ἡμῶν. Ἡ ὀφειλετική αὕτη διακονία, καίτοι πάντοτε ὑπηρέτει καί ὑπηρετεῖ τήν παραδεδομένην ἑνότητα πασῶν τῶν κατά τόπους Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρός ἀλλήλας καί πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἔν τε τῇ κοινωνίᾳ τῆς πίστεως καί ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης, δέν ἐκτιμᾶται δεόντως καί, δυστυχῶς, κατά συγκυριακούς καί συμφεροντολογικούς λόγους ἑρμηνεύεται ἐνίοτε ἄλλως καί ἐνίοτε διαφόρως, ὅπερ ἀπᾷδον τῷ Θείῳ Ὀργανισμῷ ἐπί τῆς γῆς, ἤτοι τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἥτις ἐστί σῶμα Θεοῦ Ζῶντος, λιμήν καί ὁρμητήριον σωτήριας, ἀσφάλεια καί ἐγγύησις τῶν ἑστώτων.

Ἐν τῇ τοιαύτῃ ὀφειλετικῇ μερίμνῃ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀνταποκριθέν εἰς τό ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 195/98 καί ἀπό δ΄ Ἰουλίου ,αϠϰη’ ἔγγραφον αἴτημα τοῦ τότε ἐπί κεφαλῆς τῆς καθ' Ὑμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Πράγας Δωροθέου, ἐκ μέρους τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ αὐτῆς, γράψαντος ἐπί λέξει "ἡ Ἱερά Σύνοδος καί ὁ κλῆρος τολμῶμεν νά προσπέσωμεν εἰς τήν Ὑμετέραν Ἁγιωσύνην μέ τήν παράκλησιν νά χορηγήσητε εἰς τήν καθ' ἡμᾶς Ἐκκλησίαν, τήν ἐν Τσεχίᾳ καί Σλοβακίᾳ, Αὐτοκέφαλον" καί ἀποκηρύξαντος τοιουτοτρόπως τό ὅπως ποτέ ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας παρά τά παραδεδομένα ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ δοθέν ἐν ἔτει ,αϠνα’ “αὐτοκέφαλον”, ἀπένειμεν εἰς αὐτήν τό κανονικόν αὐτοκέφαλον διά ἡμετέρου Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου, ἐκδοθέντος τῇ κζ΄ Αὐγούστου ,αϠϰη’, γενομένης καί ἐπί τούτῳ ἱεροτελεστίας ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Πράγας.

Εἰς τήν κανονικήν ταύτην πρᾶξιν, ὡς θά ἐνθυμῆσθε καλῶς, Μακαριώτατε ἀδελφέ, πρωτεύοντα παρακλητικόν ρόλον διεδραμάτισε καί ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης, ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅπως, ὡς ἰσχυρίζετο τότε, συμβάλῃ εἰς τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἀπό μακροῦ κλονισθείσης ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Ὑμῶν κανονικῆς τάξεως καί τῆς ἐπανορθώσεως ἑνός ἀτοπήματος. Τούτων οὕτως ἐχόντων, ἀδυνατοῦμεν προσωπικῶς καί ὡς Μήτηρ Ἐκκλησία, διά νά μή εἴπωμεν καί ὡς σύνολος Καθολική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, νά κατανοήσωμεν τάς, εὐκαίρως ἀκαίρως λόγῳ καί ἔργῳ, ὀργανουμένας ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς ἀπονομῆς τῇ Ἐκκλησίᾳ Ὑμῶν τοῦ δῆθεν “αὐτοκεφάλου” ὑπό τῆς Ἐκκλησίας Μόσχας, διά τό ὁποῖον Ὑμεῖς προσωπικῶς, ἅγιε ἀδελφέ, ὡς Ἐπίσκοπος Ὀλομούτς καί Μπρνό ὑπεβάλετε τῇ περί ἡμᾶς Ἁγίᾳ καί Ἱερᾷ Συνόδῳ διά τοῦ ἀπό κε΄ Ἰουλίου ,αϠϰη’ γράμματος Ὑμῶν ἐκ μέρους τῶν Χωρῶν Τσεχίας καί Σλοβακίας καί ἐντολῇ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Πράγας ὅτι "ἡ Ἐκκλησία τῆς Τσεχοσλοβακίας ἔλαβε τό αὐτοκέφαλον ἐν ἔτει ,αϠνα’ ἀπό τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσσίας ὡς μοναδικήν λύσιν ἐπιβιώσεως ἐντός τοῦ κομμουνιστικοῦ περιβάλλοντος τό ὁποῖον εἶχεν ὡς κέντρον τήν τότε Σοβιετικήν Ἕνωσιν. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Τσεχοσλοβακίας ἀναγνωρίζει τό σεπτόν Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὡς Μητέρα Ἐκκλησίαν καί ἀποδίδει εἰς αὐτό τά πρεσβεῖα τιμῆς, ἀφοῦ ἀπό τά τέκνα αὐτοῦ Κύριλλον καί Μεθόδιον ἐδιδάχθη τόν χριστιανισμόν, διακαρτεροῦσα δέ (ἡ Ἐκκλησία Τσεχοσλοβακίας) τῇ προσευχῇ καί τῇ ἐλπίδι ὅτι καί οἱ διάδοχοι ἡμῶν γνώσοντες τήν ἱστορίαν θά διατηρήσουν τό αὐτό φρόνημα, προσδοκῶμεν δέ καί εὐχόμεθα ὡς ἐκ τούτων ὅτι εἰρηνεύουσαι αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι θά ἀναπτύξουν τά αἰσθήματα ἀγάπης, φιλίας καί συνεργασίας μεταξύ των".

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον στερρῶς ἐχόμενον τῆς τηρήσεως τῶν ἱερῶν κανόνων καί θεσμίων τῆς Ὀρθοδοξίας προέβη πάντοτε εἰς τάς καταλλήλους ἐγγράφους παραστάσεις καί διαμαρτυρίας πρός τε τόν ἀείμνηστον προκάτοχον Ὑμῶν Νικόλαον καί πρός τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα, τυχόν καί τῆς ἐγγράφου αὐτοῦ τε καί Ὑμῶν ἐκζητήσεως συγγνώμης, τῆς δέ ἐν προκειμένῳ ἀνταλλαγείσης ἀλληλογραφίας ἰδούσης τό φῶς τῆς δημοσιότητος ἐν τῷ ἐπισήμῳ ὀργάνῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Ὀρθοδοξία».

Καί ὡς νά μή ἤρκει τό δίς ἐπαναληφθέν εἰς τό παρελθόν κανονικόν παράπτωμα τοῦτο, κατεστάθη τοῦτο πάγιον “ἁμάρτημα” διά τῆς ὀργανώσεως τῇ η΄ Δεκεμβρίου π.ἔ. ἀναλόγων ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐν Πράγᾳ, ἐπί "τῇ ἑξηκοστῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς παροχῆς τῆς κανονικῆς (!) Αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν Τσεχίας καί Σλοβακίας ἐκ μέρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ρωσσίας", τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνος, Προέδρου τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, καί χορῳδίας καί πλειάδος κληρικῶν αὐτοῦ.

Μετά λύπης ἀξιολογήσαντες καί μελετήσαντες συνοδικῶς τήν νέαν ταύτην προκλητικήν ἐνέργειαν τῆς καθ᾿ Ὑμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας, θεωροῦμεν ταύτην τε καί τάς προηγηθείσας ἀναλόγους ὡς τοῦτ᾿ αὐτό περιφρόνησιν τῆς καθεστηκυίας ἐκκλησιαστικῆς καί κανονικῆς τάξεως, ἀλλά καί ἀπάρνησιν τύποις καί οὐσίᾳ τοῦ παραχωρηθέντος τῇ Ἐκκλησίᾳ Τσεχίας καί Σλοβακίας κανονικοῦ αὐτοκεφάλου παρά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς τό ὁποῖον ἀνήκει ὡς δικαίωμα, ἅμα δέ καί ὡς καθῆκον ὁ συντονισμός τῶν ἐνεργειῶν τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρός διατήρησιν τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, καί, ἕνεκα τούτου καί πᾶσα πρωτοβουλία, ὡς ἐμφαίνεται ἐν τῷ ἱστορικῷ βίῳ τῆς καθόλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διά τήν ἀνακήρυξιν ἤ τήν κατάργησιν τοῦ αὐτοκεφάλου μιᾶς Ἐκκλησίας, ἅτε οὖσα ἀείποτε συνδεδεμένη πρός τήν ἐκ τῶν κανονικῶν πρεσβείων τιμῆς ἀπορρέουσαν ἰδιαιτέραν εὐθύνην τῆς πρωτοθρόνου ἐν τῇ Ἀνατολῇ Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Διό καί διά τῶν μετά χεῖρας Πατριαρχικῶν ἡμῶν Γραμμάτων, προαγόμεθα, ὁμοφώνῳ ἀποφάσει τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί ῾Ιερᾶς Συνόδου, ὅπως ἅπαξ ἔτι διαμαρτυρηθῶμεν διά τήν ἀντικανονικήν ταύτην ἐνέργειαν τῆς καθ᾿ Ὑμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας καί γνωρίσωμεν κατηγορηματικῶς, ὅτι ἐν περιπτώσει ἐπαναλήψεως ἀναλόγων ἐκδηλώσεων ἑορτασμοῦ τῆς θεωρουμένης ὡς μή γενομένης καί ἀνέκαθεν μή λογιζομένης ἐν ἰσχύϊ πράξεως τῆς ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἐπιβληθείσης τότε αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν Τσεχίας καί Σλοβακίας, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον μετά λύπης θέλει προβῆ εἰς τήν ἄρσιν τοῦ χορηγηθέντος τῇ Ὑμετέρᾳ Ἐκκλησίᾳ πρό δεκατετραετίας κανονικοῦ αὐτοκεφάλου, θά ἐπαναφέρῃ τήν Ἐκκλησίαν Τσεχίας καί Σλοβακίας εἰς τήν πρό τῆς κανονικῆς ταύτης πράξεως τάξιν τῶν Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν καί θά διαγράψῃ αὐτήν ἐκ τῆς ἥν κατέχει δεκάτης τετάρτης θέσεως εἰς τήν τάξιν τῶν Ἱερῶν Διπτύχων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, κοινοποιοῦν τήν πρᾶξιν αὐτοῦ ταύτην καί πάσαις ταῖς ἀδελφαῖς Ὀρθοδόξοις Ἐκκλησίαις.

Ἐν τῇ συναφείᾳ ταύτῃ, ἀσφαλῶς κατανοεῖ ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης ὅτι ὑπό τάς διαμορφωθείσας συνθήκας ὡς ἐκ τῆς ἀπαραδέκτου καί κατά συρροήν ἀντικανονικῆς ἐνεργείας ταύτης τυγχάνει ἀμφίβολος, ἐάν μή καί ἀδύνατος, ἡ ἀνταπόκρισις τῆς ἡμετέρας Μετριότητος εἰς τήν ἀπευθυνθεῖσαν Ὑμετέραν πρόσκλησιν ὅπως προστῶμεν τῶν κατά τό προσεχές ἔτος ὑπό τῆς καθ' Ὑμᾶς Ἐκκλησίας διοργανωθησομένων ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει χιλίων καί ἑκατόν πεντήκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἀποστολῆς ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως τῶν Θεσσαλονικέων αὐταδέλφων Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου εἰς Μεγάλην Μοραβίαν πρός εὐαγγελισμόν τῶν λαῶν τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς εἰς τήν χριστιανικήν ἡμῶν πίστιν καί ἑδραίωσιν αὐτῶν ἐπί τῶν δογματικῶν καί κανονικῶν θεμελίων τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας. Ὡς εἰκός, ἠθέλομεν ἀσφαλῶς ἀναθεωρήσει τήν ἀπόφασιν ἡμῶν ταύτην εἴ γε καί ἤθελον ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης καί ἡ κατ' Αὐτήν Ἐκκλησία δηλώσει ἐγγράφως εἰλικρινῆ μεταμέλειαν. Δεδομένης οὔσης τῆς ἥν δοκιμάζομεν στενοχωρίας ὡς ἐκ τῶν εἰρημένων Ὑμετέρων μή προσδοκωμένων ἐνεργειῶν -καίτοι αἱ αὐλαί καί ἡ καρδία τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἶναι ἀνοικταί διά τά τέκνα αὐτῆς- αὐτονόητον τυγχάνει ὅτι καί ἡ προγραμματισθεῖσα ἐπίσκεψις εἰς τό Ἱερόν ἡμῶν Κέντρον τήν προσεχῆ Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος μεθ' ὁμίλου πιστῶν τῆς κατ' Αὐτήν Ἐκκλησίας θά πρέπει νά ἀναθεωρηθῇ, ἐκτός ἐάν ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης, δι' ὧν αὕτη ἤθελε κρίνει τρόπων, ἐπανορθώσῃ τά οὐχί καλῶς ἐν προκειμένῳ γενόμενα.

Ἐπί δέ τούτοις, περιπτυσσόμενοι καί αὖθις ἀδελφικῶς τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα, προτρεπόμεθα καί ἀδελφικῶς παρακαλοῦμεν ὅπως τά ἀνωτέρω ληφθοῦν σοβαρῶς ὑπ᾿ ὄψιν, ἵνα καί δι᾿ ὁρωμένων καί δι᾿ ἀοράτων καί διά πνευματικῶν καί διά ὑλικῶν στοιχείων, στηρίζηται καί οἰκοδομῆται τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, καί διατελοῦμεν μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί τιμῆς.

‚βιβ’ Φεβρουαρίου δ’

Τῆς Ὑμετέρας σεβασμίας Μακαριότητος

ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

πηγή: http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=1462&tla=gr

***

Μεταμέλεια και...αποκαλύψεις από τον Τσεχίας Χριστοφόρο

του Νίκου Παπαχρήστου

«Παναγιώτατε, θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας μεταμέλεια για το ότι Σας έχουμε λυπήσει και απογοητεύσει με την αδυναμία και με την ασυνέπεια μας». Με τα λόγια αυτά ο Αρχιεπίσκοπος Τσεχίας και Σλοβακίας Χριστοφόρος εκφράζει την συγνώμη του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και την Πρωτόθρονη Εκκλησία της Ορθοδοξίας για την «οδυνηρή παρεξήγηση» που δημιουργήθηκε καθώς όπως επισημαίνει η θεία λειτουργία που τελέστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στην Πράγα, «σε καμία περίπτωση δεν επρόκειτο περί εορτασμού της επετείου παροχής “Αυτοκεφαλίας” στην Ορθόδοξη Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας, επειδή η δική μας Εκκλησία έγινε πραγματικά αυτοκέφαλη με την σημερινή κανονική μορφή της και αναγνωρίστηκε έτσι από όλα τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία και λοιπές Αυτοκέφαλες Εκκλησίες μόνο χάριν του Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου, τον οποίο υπέγραψε η Παναγιότητά Σας το 1998».

Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστοφόρος αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει στην αρχή της επιστολής του, «πρώτα το σεβασμό και την αγάπη μας προς το πολυσέβαστο πρόσωπό Σας, διότι Σας αναγνωρίζουμε ως πρώτο μεταξύ των άλλων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων». Αναφέρεται επίσης στην Ιεραποστολή στων Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου που μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου πρώτα στις περιοχές της Τσεχίας και Σλοβακίας και σημειώνει πως έκτοτε, «το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως έγινε Μήτηρ όλων των τοπικών Σλαβικών Εκκλησιών, συμπεριλαμβανομένης και της Ορθόδοξης Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας, η οποία σήμερα είναι μικρότερη των όλων».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξήγηση που δίνει ο Αρχιεπίσκοπος Χριστοφόρος για εκκλησιαστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο και στις οποίες συμμετείχε και ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων. Τις συσχετίζει με την επίσκεψη στη Τσεχία του Ρώσου Προέδρου Ντ. Μεντβέντεφ καθώς και με την εκ παραλλήλου πραγματοποίηση της έκθεσης «Θησαυροί του Κρεμλίνου».

«Μετά από την αίτηση των διπλωματικών ακολούθων και πολιτικών κύκλων και των δύο κρατών ο Μητροπολίτης Ιλαρίων την ίδια μέρα συμμετείχε και στη Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου στην Πλατεία της Παλαιάς Πόλης της Πράγας», αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Τσεχίας και Σλοβακίας και σε άλλο σημείο τονίζει: «Υπό την επιρροή όλων των προαναφερθεισών διπλωματικών, πολιτικών και πολιτιστικών περιστάσεων δεν μπορέσαμε να εμποδίσουμε των εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Μόσχας να μιλήσει και για την επέτειο της «Αυτοκεφαλίας» εκ μέρους της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας».

Διαβάστε την ενδιαφέρουσα και άκρως αποκαλυπτική επιστολή του Αρχιεπισκόπου Χριστοφόρου πατώντας http://www.ec-patr.org/arxeio/czech2012-03-13.pdf

Πηγή: http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=8891


]]>
info@zoiforos.gr (Zoiforos.GR) Εκκλησιαστικές Ειδήσεις Fri, 30 Mar 2012 08:45:24 +0300