Ζωηφόρος

Για το «έκκλητον», του Χάρη Ανδρεόπουλου,

Το «έκκλητον»,

οι Κανόνες και οι Νόμοι

του Χάρη Ανδρεόπουλου

δείτε επίσης και

Η διαχρονική ισχύς του "εκκλήτου"

του Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Τσέτση

***

Το «έκκλητον», οι Κανόνες και οι Νόμοι

Στηριγμένη «εις την αρχαία συνήθειαν και την σχετικήν κανονικήν παράδοσιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας» η θεσμοθέτησή του στο Καταστατικό Χάρτη, σύμφωνα και με τον πολιτειακό νομοθέτη – Πως εφαρμόσθηκε από την ελλαδική Εκκλησία τη τελευταία 50ετία

του Χάρη Ανδρεόπουλου

ΔημοσιογράφοΥ – Θεολόγου ΑΠΘ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.),

συνεργάτης της εφημερίδας «Ελευθερία» της Λάρισας, της Πύλης Εκκλησιαστικών Ειδήσεων «amen.gr» και καθηγητής Β’/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και Λύκειο Αρμενίου ν. Λάρισας)

***

Είναι δυνατόν άνθρωποι (λειτουργοί: επίσκοποι και πρεσβύτεροι) της καθ’ ημάς Εκκλησίας προς επίρρωσιν των αρνητικών επιχειρημάτων τους για το «έκκλητο» (εξ αφορμής της υπόθεσης του πρώην μητροπολίτου Αττικής και νυν μοναχού Παντελεήμονος Μπεζενίτη) να επικαλούνται τους νόμους της πολιτείας, ενώ  ο ίδιος ο πολιτειακός νομοθέτης του «εκκλήτου» για να το θεσμοθετήσει επικαλέσθηκε τους κανόνες της Εκκλησίας;

Kι’ όμως: ενώ τις τελευταίες ημέρες τινές (ελάχιστοι, αλλά θορυβούντες) επίσκοποι και λοιποί κληρικοί δεν προλαβαίνουν ν’ αραδιάζουν νόμους και διατάξεις της πολιτειακής νομοθεσίας αποσκοπώντας να στερήσουν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το κανονικό δικαίωμά του να δέχεται «έκκλητες» προσφυγές καταδικασθέντων αρχιερέων, την ίδια ώρα, αν ρίξει κάποιος μια ματιά στην εισηγητική έκθεση για τον ισχύοντα Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν. 590/1977) και ιδίως εις την παράγραφο 5, αρθ. 11 αυτής, δεν θα νιώσει παρά θαυμασμό για τον σεβασμό που τρέφει προς τον εκκλησιαστικό θεσμό ο νομοθέτης καθιερώνοντας εν προκειμένω (στο αρθ. 44, παρ. 2 του Κ.Χ.) το έκκλητο, βασιζόμενος, όχι σε νόμους και διατάξεις του Καίσαρα, αλλά «εις την αρχαία συνήθειαν και την σχετικήν κανονικήν παράδοσιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας» (1).

Είναι φανερό ότι οι αντιρρήσεις των ενισταμένων δεν αφορούν μόνο, ούτε περιορίζονται στο θέμα του «εκκλήτου», αλλά επεκτείνονται στο ευρύτερο πλαίσιο  των νομοκανονικών σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Θα πίστευε κανείς ότι το «τραύμα» της περιόδου 2000 – 2004 θεραπεύθηκε με την απόφαση της Ιεραρχίας τον Μαϊο του 2004, όταν εν σώματι ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος και οι ιεράρχες (μειοψηφίσαντος – επί 80 αρχιερέων – ενός και μόνου, του Καλαβρύτων κ. Αμβροσίου) υπερψήφισαν την θέση ότι η Εκκλησία της Ελλάδος «εν αγάπη Χριστού και σταθερώ πόθω ενότητος μετά της εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας διακηρύσσει τον σεβασμόν και την τήρησιν του Πατριαρχικού Τόμου του 1850 και όλων των διατάξεων της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως του 1928».  Αμ δε…

Τι κι’ αν ψήφισε τα παραπάνω η Εκκλησία της Ελλάδος με συντριπτική πλειονοψηφία των αρχιερέων – των 79 εκ των 80 - που απαρτίζουν την Ιεραρχία της; Ερχονται σήμερα τινές κληρικοί (ένιοι εξ αυτών φέροντες και τον επισκοπικό βαθμό) και λαϊκοί περί τα εκκλησιαστικά διατρίβοντες, σχολιαστές, κ.λ.π., για να ζητήσουν από τον Πατριάρχη «να μη επεμβαίνει στα εσωτερικά άλλης Εκκλησίας», «να μην επιχειρεί να επεκτείνει τα λεγόμενα κυριαρχικά του δικαιώματα εις βάρος της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος», «ν’ αφήσει ήσυχη την αυτοδιοίκητη και αυτόνομη Εκκλησία της Ελλάδος» κ.ο.κ., αμφισβητώντας ευθέως τις δικαιοδοσίες και κανονικά δικαιώματα που προβλέπονται, βάσει του Πατριαρχικού Τόμου του 1850 και της Συνοδικής Πράξης του 1928, για το Πατριαρχείο, ως προς τη σχέση του με την Εκκλησία της Ελλάδος, μεταξύ των οποίων και το «έκκλητο».

Ας δούμε, λοιπόν, πως ταλαιπωρήθηκε τη τελευταία 50ετία στην ελλαδική Εκκλησία ο θεσμός του «εκκλήτου», αλλά και πως, όχι απλά επιβίωσε ο σημαντικός για τη ζωή της Εκκλησίας μας αυτός θεσμός, αλλά αναβαθμίσθηκε, λαμβάνοντας την πολιτειακή νομοθετική επικύρωση από την πρώτη μεταπολιτευτική (1974-77) κυβέρνηση του αειμνήστου Κωνσταντίνου Καραμανλή (2),  ψηφισθείσης στο νόμο περί Καταστατικού Χάρτου (ν. 590/1977) της διατάξεως (αρθ. 44, παρ. 2) βάσει της οποίας «Το δικαίωμα εκκλήτου ενώπιον του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τελεσιδίκων αποφάσεων επιβαλλουσών ποινήν αργίας, εκπτώσεως από του θρόνου ή καθαιρέσεως, το οποίον παρέχεται δια του ΣΤ’ όρου της από 4.9.1928 Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως εις τους Μητροπολίτας των Νέων Χωρών, έχουν και οι Μητροπολίται της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος».

ΑΠΟ ΤΟ ’65  ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ…

Ας κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή για την ταλαιπωρία που γνώρισε το «έκκλητο»:

1965: Ο Μητροπολίτης πρώην Δράμας Φίλιππος μετά από καταδίκη του σε έκπτωση από το θρόνο, επικαλούμενος τη σχετική διάταξη (ΣΤ’ όρο) της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξης του 1928 προσφεύγει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όμως, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος (με αρχιεπίσκοπο τον από Φιλίππων (Καβάλας), Χρυσόστομο Χατζησταύρου),  κατακρατά και δεν διαβιβάζει τη προσφυγή στο Φανάρι, για τον λόγο ότι δήθεν «έπαυσε να υφίσταται δια το Οικουμενικό Πατριαρχείον το προνόμιον του «εκκαλείν» της μνημονευομένης Πράξεως του 1928 μη ούσης κεκυρωμένης δια νόμου». Εν άλλοις λόγοις, «ναί, υπάρχει η Πατριαρχική Πράξη του’ 28 που προβλέπει όντως το «έκκλητο», αλλά ο ν. 3615/1928 που την κυρώνει ουδέν διαλαμβάνει περί «εκκλήτου», άρα για μας «έκκλητο» δεν υφίσταται, άρα δεν δεχόμαστε ότι έχει δικαίωμα το Πατριαρχείο να επανακρίνει προσφυγή του Φιλίππου και κάθε ιεράρχη της Εκκλησίας της Ελλάδος…». Αυτή ήταν, τότε, η (άκρως - και χωρίς κάν προσχήματα - πολιτειοκρατική) επίσημη θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος για το «έκκλητο», εκφρασθείσα μάλιστα και υπό συσταθείσης προς τούτο Συνοδικής Επιτροπής, υπό την προεδρία του τότε μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος (Παπαγεωργίου). Την ίδια και σκληρότερη θέση απέναντι όχι μόνο στο «έκκλητο», αλλά σ’ όλα τα κανονικά δικαιώματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου διετήρησε η Εκκλησία της Ελλάδος κατά τη επταετή περίοδο (1967 – 1973) της αρχιεπισκοπείας του μακαριστού Ιερωνύμου (Κοτσώνη). Ειδικά μάλιστα για το θέμα του «εκκλήτου» αυτό καταργήθηκε δια του αναγκαστικού νόμου 214/1967, του θεσμοθετήσαντος τα λεγόμενα «ιεροδικεία» και αφαιρέσαντος το δικαίωμα της εφέσεως («εκκλήτου») για όποιον καταδικαζόταν. Τελικώς, με  την ανάρρηση (1974) του Σεραφείμ (Τίκα) στον αρχιεπισκοπικό θρόνο ο φάκελλος με την έφεση που είχε ασκήσει ο πρώην Δράμας διεβιβάσθη αρμοδίως υπό της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Πατριαρχείο, αναγνωριζομένου κατ’ αυτόν τον τρόπο (βάσει της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως του 1928 – ακόμη δεν είχε ψηφισθεί ο Καταστατικός Χάρτης (ν. 590/77) που προβλέπει σε άρθρο του το «έκκλητο») του δικαιώματος του Πατριαρχείου περί του «εκκαλείν» (3) .    

1967: Η χρονιά της ανατροπής…. Ποιος καταθέτει προσφυγή στο Πατριαρχείο επικαλούμενος το «έκκλητο»; O Mητροπολίτης Θεσσαλονίκης επειδή τώρα γίνεται αυτός πρώην, δηλαδή κηρύσσεται υπό της «Αριστίνδην», προεδρευομένης υπό του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου (Κοτσώνη), Συνόδου έκπτωτος από το θρόνο του επειδή με βάση τον ν. 214/67 (με τον οποίο συστήθηκαν τα λεγόμενα «ιεροδικεία») κρίθηκε ότι «έχει απωλέσει την έξωθεν καλή μαρτυρία». Πρόκειται αναμφιβόλως για αντιφατική συμπεριφορά έναντι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθώς:   

* Ο Παντελεήμων το 1965, υπό την ιδιότητα  του προέδρου ad hoc Επιτροπής για το έκκλητο στο Πατριαρχείο, εισηγήθηκε ότι αφ’ ης στιγμής ουδεμία αναφορά περί εκκλήτου γίνεται στο ν. 3615/1928 δεν μπορεί να ισχύει η  σχετική διάταξη ΣΤ’ της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξης (ΠΣΠ) του 1928 περί της δυνατότητος προσφυγής ιεραρχών των Νέων Χωρών ενώπιον του Οικουμενικού Πατριαρχείου και έτσι εισηγήθηκε αρνητικά στη διαβίβαση προς το Φανάρι της προσφυγής που είχε καταθέσει ο καταδικασθείς σε έκπτωση Μητροπολίτης πρώην Δράμας Φίλιππος.

* Όταν, όμως, καταδικάσθηκε ο ίδιος σε έκπτωση υπό του συνοδικού δικαστηρίου («ιεροδικείου») της «αριστίνδην» Συνόδου στις 28 Φεβρουαρίου του 1968, σε λιγότερο από μια …εβδομάδα (4.3.1968) προσέφυγε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ποιούμενος χρήση του υπό της ΠΣΠ του 1928 δικαιώματος, το οποίον προ διετίας είχε αρνηθεί στον πρώην Δράμας Φίλιππο (4). Το Πατριαρχείο ζήτησε αναψηλάφιση της δίκης από την Εκκλησία της Ελλάδος, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό το 1974 από τον αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, διενεργήθηκε αναψηλάφιση με την οποία αποκαταστάθηκε ηθικά ο Παντελεήμων, χωρίς, όμως να επανέλθει στη Μητρόπολη που κατείχε.          

1974: Προσέφυγαν στο Πατριαρχείο οι οκτώ εκ των δώδεκα «ιερωνυμικών» λεγομένων Μητροπολιτών, οι οποίοι είχαν κηρυχθεί έκπτωτοι, κατόπιν αποφάσεως της υπό τον αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ Ιεραρχίας, με την Συντακτική Πράξη 7/1974. Πρόκειται για τους τότε Μητροπολίτες, εκ μέν των Νέων Χωρών  Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος Κωνσταντίνου (Πούλου), Αλεξανδρουπόλεως Κωνσταντίου (Χρόνη), Θεσσαλονίκης Λεωνίδα (Παρασκευόπουλου) και Παραμυθίας Παύλου (Καρβέλη), εκ δε της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος τους Ζακύνθου Αποστόλου (Παπακωνσταντίνου), Δημητριάδος Ηλία (Τσακογιάννη), Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνου (Σακελλαρόπουλου) και Τρίκκης Σεραφείμ (Στεφάνου)(5). Οι εν λόγω, δια κοινής εκκλήτου αναφοράς τους, ζητούσαν «να τεθή φραγμός εις τα αντικανονικάς πράξεις και αποκατασταθή εν τη σπαρασσομένη Εκκλησία της Ελλάδος η ποθητή ειρήνη…», επιδιώκοντας την αποκατάστασή τους στους θρόνους από τους οποίους είχαν, εν τω μεταξύ, κηρυχθεί έκπτωτοι. 

Το Πατριαρχείο καίτοι παρατήρησε ότι «ούτοι εν καιρώ ήσαν πρωτεργάται και συντελεσταί διαγραφής του δικαιώματος της εκκλήτου του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκ του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», υπέδειξε στους προσφυγόντες να υποβάλλουν το αίτημά τους, «κατά την τάξιν» μέσω της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπερ και εγένετο. Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ «ομοφών αποφάσει» της περί αυτόν Δ.Ι.Σ. παρέπεμψε το θέμα «εις το αδιάβλητον κριτήριον του Οικουμενικού Πατριαρχείου», επκαλούμενος τους καθιερούντες το έκκλητον προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη ιερούς κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων γ’ της Β’, θ’, ιζ’ και κη’ της Δ’ και λστ’της Πενθέκτης, τις διατάξεις του Τόμου του 1850, «δια των οποίων προσδιορίζονται οι κανονικοί όροι ανακηρύξεως του Αυτοκεφάλου (της Εκκλησίας της Ελλάδος) και αι έναντι της Μητρός Εκκλησίας υποχρεώσεις αυτής», τον όρον Ζ’ της Πράξεως του 1928 και το άρθρο 3, παρ. 1 του ισχύοντος τότε Συντάγματος, και τούτο έτσι,  ώστε η Εκκλησία της Ελλάδος να «τηρήση και επι του προκειμένου θέματος την υπό των ιερών κανόνων και των ιερών παραδόσεων επιβαλλομένην κανονικήν εκκλησιαστικήν διαδικασίαν» (6). Τοιουτοτρόπως η έκκλητος αναφορά έφθασε στον αποδέκτη της (Οικουμενικό Πατριαρχείο) ακολουθηθείσης της οδού της νομοκανονικής– εκκλησιαστικής διαδικασίας.

1980: Ο Μητροπολίτης Ιερισσού Παύλος (Σοφός) καταδικασθείς σε έκπτωση προσέφυγε εις την «έκκλητον ψήφον» του Οικουμενικού Πατριάρχου, ο δε Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ διεβίβασε τον όλο φάκελλο στο Φανάρι, του οποίου η Κανονική Επιτροπή εισηγήθηκε την επικύρωση της αποφάσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος για την έκπτωση του μητροπολίτου Ιερισσού, πράγμα που ενέκρινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος και η περί αυτόν Ιερά Σύνοδος, κοινοποιώντας την απόφασή τους με επίσημο Πατριαρχικό Γράμμα στην Εκκλησία της Ελλάδος.

To «έκκλητο» - η δυνατότητα που παρέχεται στους ανά την οικουμένη Επισκόπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας να προσφεύγουν στον Οικουμενικό Πατριάρχη για να διεκδικήσουν επανάκριση τυχόν καταδικαστικής γι’ αυτούς αποφάσεως της τοπικής Εκκλησία στην οποία ανήκουν -  αποτελεί ένα από τα κορυφαία αρχαία κανονικά δικαιώματα του Πατριαρχείου, στο οποίο θεμελιώνεται η οικουμενικότητά του και αλλοίμονον, όπως επισημαίνει ο πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Τσέτσης, αν αυτή την οικουμενικότητα του συντονιστικού κέντρου της Ορθοδοξίας  την υπονομεύουν εν έτει 2010 άνθρωποι από την όμαιμη και ομογενή Ελλάδα.

«ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Και όπως επισημαίνει ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου της Εκκλησίας της Κρήτης και καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Α.Π.Θ., σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας Νανάκης «στον 21ο αιώνα της πολυπολιτισμικότητας και της μετανάστευσης των λαών η εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην ελληνική επικράτεια και η επιτροπική παραχώρηση των «Νέων Χωρών» στην αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος, προπάντων, όμως, το πολιτιστικά όμαιμον και ομόγλωττον της αυτοκέφαλης εθνικής Εκκλησίας της Ελλάδος μετά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, θεσμού διεθνούς και διαχρονικού, συνιστούν το μεγάλο προνόμιο ημών των Ελλήνων. Στη κρίση των σχημάτων και των ιδεολογιών της μετανεωτερικής εποχής ή της δεύτερης νεωτερικότητας, ο υπερεθνικός διεθνής και διαχρονικός θεσμός του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σε συνάρτηση με την ελληνική πολιτιστική του παράδοση θα αποτελέσει και πάλι τη μήτρα που θα διαφυλάξει και θα διασώσει και πάλι την πνευματική μας παρακαταθήκη και την ιδιαιτερή μας παράδοση».

Αυτό το «προνόμιο ημών των Ελλήνων», είναι και η ευλογία που πρέπει να διαφυλάξουμε στη πνευματική μας σχέση με το Φανάρι. Μια σχέση αναφορικά με το «έκκλητο» η οποία και δικαστικά, θα λέγαμε, είναι κατοχυρωμένη, καθώς μπορεί να υπάρχουν επίσκοποι που το αμφισβητούν, αλλά υπάρχουν – δόξα τω Θεώ! - και δικαστές που, όχι μόνο το αναγνωρίζουν, αλλά το θεωρούν ως «ένα από τα μέσα με τα οποία εξασφαλίζεται και η συνταγματικά κατοχυρωμένη πνευματική ένωση της ελλαδικής Εκκλησίας με το Πατριαρχείο» (7).

Παραπομπές:

(1)  Κ ο ν ι δ ά ρ η, Ιωαν. «Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους – Εκκλησίας», εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα, 1999, σελ. 115

(2) Η Εκκλησία της Ελλάδος με την ψήφιση του Καταστατικού Χάρτη του 1977 – με πρωθυπουργό της χώρας τον Κων/νο Καραμανλή και Αρχιεπίσκοπο τον από Ιωαννίνων Σεραφείμ - και την κατάργηση, πλέον, του κυβερνητικού επιτρόπου κατέστη ελεύθερη με την Ιεραρχία της να δύναται πλέον αυτοβούλως να συνέρχεται, να αποφασίζει και να εκλέγει τους αρχιερείς της, παρατηρεί ο καθηγητής της Νεώτερης Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο ΑΠΘ, μητρ/της Αρκαλοχωρίου Κρήτης κ. Ανδρέας Νανάκης. Βλ. σχετ. Ν α ν ά κ η, Ανδρέα, Μητρ/του Αρκαλοχωρίου, «Εκκλησία εθναρχούσα και εθνική», εκδ. Βάνιας,Θεσ/νίκη, 2002, σελ. 214. Παρακολουθώντας κανείς την εκκλησιαστική πολιτική του Κων/νου Καραμανλή εκείνα τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια διακρίνει τη προσπάθειά του, για την αποκατάσταση τόσο της ενότητας στους κόλπους της ελλαδικής Εκκλησίας, όσο και της σχέσης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η οποία είχε σοβαρά διαταραχθεί κατά τη διάρκεια της αρχιεπισκοπείας του μακαριστού αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου (Κοτσώνη).

(3) Βλ. σχετικώς την λίαν ενδιαφέρουσα στορική μελέτη του αρχιμ. (νυν Μητροπολίτου Φιλαδελφείας) κ. Μελίτωνος Κ α ρ ρ ά «Η περί της διοικήσεως των εν ταις Νέαις Χώραις Επαρχιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπό της Εκκλησίας της Ελλάδος Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις του 1928 και η εφαρμογή αυτής», εκδ. Ι. Μητροπόλις Ελβετίας / Ιδρυμα για την Χριστιανική Ενότητα ATEF DANIAL, Γενεύη, 1989.

(4) Βλ. «Κανονικήν εν Χριστώ έκκλησιν» Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος (Παπαγεωργίου) προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Αθηναγόρα, από 4.3.1968.

(5) Βλ. Εκκλητον 7σέλιδον αναφοράν αυτών από 23.7.1974. Σημειωτέον ότι δεν προσέφυγαν στο Πατριαρχείο οι Αττικής Νικόδημος (Γκατζηρούλης), Λαρίσης  Θεολόγος (Πασχαλίδης), Χαλκίδος Νικόλαος (Σελέντης) και Κιλκισίου Χαρίτων (Συμεωνίδης).

(6) Βλ. Γράμμα Αθηνών Σεραφείμ προς τον Οικουμενικό Πατριάρχην Δημήτριον, 1791/9.4.1976

(7) Βλ. την υπ’ αριθ. 825/1988 ιστορική απόφαση της ολομελείας του ΣτΕ, με πρόεδρο τον Θ. Κουρουσόπουλο και εισηγητή τον Γ. Κουβελάκη, δημοσιευμένη στη σειρά «Δίκαιο κα Πολιτική», τ. 15 (με αφιέρωμα στις σχέσεις κράτους και Εκκλησίας), εκδ. Παρατηρητής, Θεσ/νίκη, 1988, σελ. 293 – 296. 

πηγή: http://religiousnet.blogspot.com/2010/03/blog-post_07.html

***

Η διαχρονική ισχύς του "εκκλήτου"

του Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Τσέτση

Η «έκκλητος» προσφυγή του πρώην Μητροπολίτου Αττικής Παντελεήμονος  Μπεζενίτη στο  Οικουμενικό Πατριαρχείο,  προκειμένου  όπως η περί καθαιρέσεώς του απόφαση του Εκκλησιαστικού Δικαστήριου της Εκκλησίας της Ελλάδος εκδικασθεί εκ νέου από την πρώτη της Ορθοδοξίας Καθέδρα, και το συναφές αίτημα του Φαναρίου προς την Ιερά Σύνοδο της Ελλαδικής Εκκλησίας, όπως ο φάκελλος καθαιρέσεως του ειρημένου από Δευτεροβάθμιο δι΄Αρχιερείς Δικαστήριο διαβιβασθεί στο Πατριαρχείο, διά να κριθεί το ασκηθέν «έκκλητο» κατά τα από αιώνων εκκλησιαστικώς κρατούντα, έδωσαν αφορμή για μια δριμύτατη επίθεση κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Σεπτού Προκαθημένου αυτού, (ουχ ήττον όμως και κατά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και της περί αυτόν Διαρκούς Ιεράς Συνόδου), εκ μέρους ιεραρχών, πρεσβυτέρων, σχολιαστών, δημοσιογράφων και παντοίου είδους, αδαών περί τα εκκλησιαστικά, αλλά εχόντων γνώμην επί παντός επιστητού, ανώνυμων και ψευδώνυμων «μπλογκομανών».

Τοιουτοτρόπως, σε ημερήσιες εφημερίδες, σε έντυπα εκκλησιαστικής επικαιρότητος, σε διάφορα περιοδικά και σε ιστολόγια του ελλαδικού χώρου, (και όχι μόνο), άρχισαν να εκτυλίσσονται διάφορα «σενάρια» και να επαναλαμβάνονται οι γνωστές επωδοί που ηχούσαν πριν μερικά χρόνια, κατά την επώδυνη εκείνη εποχή του «ψυχρού πολέμου» στις σχέσεις Φαναρίου και Αθηνών. Εποχή, που όλοι νόμιζαν ότι ανήκε πλέον στο παρελθόν.

Κατωτέρω σταχυολογούνται μερικές από τις εκφρασθείσες απόψεις, που  είναι, νομίζω, αντιπροσωπευτικές  του βαρέως κλίματος που δημιουργήθηκε το τελευταίο εικοσαήμερο. Έτσι λοιπόν, μεταξύ πολλών άλλων, εγράφη πως το «έκκλητο» είναι «δίκαιο...φαναριωτικής εμπνεύσεως»˙ ότι «το Φανάρι εμμένει στα πρωτεία του αδιαφορώντας για τους νόμους του ελληνικού κράτους», (ωσάν οι ανά την οικουμένη Ορθόδοξες Εκκλησίες να διοικούνται από κρατικούς νόμους και όχι βάσει των Ιερών Κανόνων!)˙ ότι το Φανάρι «επεμβαίνει με ιταμότητα και όλως αντικανονικά στα εσωτερικά της αδελφής Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ελληνικής Πολιτείας, και αδίστακτα αποτολμά άσκηση σκαιότατης ˝παραδιοίκησης˝»˙ ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος «εκδαπανάται για το πώς θα επεκτείνει τα λεγόμενα (δική μου η υπογράμμιση) κυριαρχικά του δικαιώματα εις βάρος της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος»˙ πως η ενέργεια αυτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι δηλωτική της προθέσεώς του να δικαιώσει τον καθαιρεθέντα ιεράρχη˙ ή ακόμη, ότι η εκδίκασις της υποθέσεως Μπεζενίτη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο «συνιστά άρση του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος».

Ανεξάρτητα από την έκβαση που θα έχει τελικά η υπόθεση του πρώην Αττικής, και άσχετα από τον περιπετειώδη και συγκεχυμένο χειρισμό της εκδίκασής της κατά τα τελευταία χρόνια, ας επιτραπεί στον γράφοντα να σχολιάσει, με άκρα συντομία, τους ανωτέρω ισχυρισμούς, αρχίζοντας όμως από  εκείνον που απηχεί μια ευρέως διαδεδομένη στην Ελλάδα φήμη, ότι, τάχα, πρόθεση του Φαναρίου είναι να καταργήσει βαθμιαίως και με την λεγόμενη «μέθοδο του σαλαμιού», το Αυτοκέφαλο της κατά Ελλάδα Εκκλησίας.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ούτε ποτέ είχε, ούτε δε και έχει οποιαδήποτε πρόθεση να επαναφέρει υπό το Ωμοφόριό του την κάποτε θυγατέρα και σήμερα «ομογενή αδελφή» Εκκλησία της Ελλάδος. Το Αυτοκέφαλό της είναι δεδομένο. Χορηγήθηκε το 1850 από την Μητέρα Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως και είναι κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα της Ελλάδος. Ωστόσο, είναι αλήθεια  ότι λόγος για την κατάργηση του ελλαδικού Αυτοκεφάλου έγινε κάποτε. Όχι όμως στο Φανάρι, αλλά στην Αθήνα! Επί Αρχιεπισκοπείας Σεραφείμ. Τότε που ο περιβόητος «Νόμος Τρίτση» προέβλεπε την δήμευση της εκκλησιαστικής περιουσίας, και πανικοβολημένη η ελλαδική Ιεραρχία έσπευδε να στείλει στο Φανάρι  πολυμελή εξ αρχιερέων αντιπροσωπεία, (μεταξύ των μελών της οποίας βρίσκονταν ο φλογερός αντιπατριαρχικός Φλωρίνης Αυγουστίνος ο Καντιώτης και ο τότε Δημητριάδος, μετέπειτα δε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, αείμνηστος Χριστόδουλος), η οποία εκλιπαρούσε τον αλήστου μνήμης Πατριάρχη Δημήτριο να άρει το Αυτοκέφαλο, και τούτο για να σωθεί από τα χέρια του ΠΑΣΟΚ η εκκλησιαστική περιουσία!! Και για την ιστορία, ας αναφερθεί παρενθετικά ότι το σχέδιο κειμένου διά του οποίου θα προτεινόταν η κατάργηση της Αυτοκεφαλίας, είχε γραφεί, ιδίαις χερσίν, από τον μακαριστό Χριστόδουλο.

Οι βάλλοντες, λοιπόν, σήμερα κατά του Φαναρίου και διαδίδοντες ότι τούτο κατεργάζεται την διάλυση της Εκκλησίας της Ελλάδος, ας θυμηθούν ποίοι πρώτοι, και με ποιά ελατήρια, κινήθηκαν για την κατάργηση του ελλαδικού Αυτοκεφάλου!

Oι δε νηφάλιοι πολίτες και Ορθόδοξοι πιστοί της Ελλάδος ας κρίνουν πότε, και γιατί, o Οικουμενικός Πατριάρχης «μπορεί» να επεμβαίνει στα εσωτερικά της ελληνικής Εκκλησίας και Πολιτείας, και πότε «δεν μπορεί»˙ πότε και γιατί είναι δυνατόν να καταργηθεί το Αυτοκέφαλο, και πότε είναι αδύνατον!!

Το «έκκλητο», ούτε Φαναριωτικής εμπνεύσεως «κατασκεύασμα» είναι,  ούτε το Αυτοκέφαλο της Ελλαδικής Εκκλησίας προσβάλλει, ούτε συνιστά παρέμβαση στα του οίκου της, ούτε δε ασκείται προκειμένου να προβληθεί το γόητρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και επεκταθούν τα «λεγόμενα κυριαρχικά του δικαιώματα» στην Ελλάδα. Το «έκκλητο» είναι ένα θεσμικό προνόμιο, το οποίο παρεχώρησε στην Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως η Δ΄ Οικουμενκή Σύνοδος (451), με τους 9ο και 17ο κανόνας της, προκειμένου η Πρώτη της Ορθοδοξίας Καθέδρα να αποφαίνεται τελεσίδικα οσάκις αναφύονται διαφορές μεταξύ Επισκόπων και της προϊσταμένης εκκλησιαστικής τους Αρχής (την εποχή εκείνη των Εξάρχων και των Μητροπολιτών), και να ρυθμίζει έκτακτες ανάγκες και καταστάσεις. Καθώς αποφαίνεται ο σχολιαστής των Ι. Κανόνων Ματθαίος Βλάσταρις, «τῳ  Κωνσταντινουπόλεως προέδρῳ, έξεστι και τας εν τοις άλλοις θρόνοις γινομένας αμφισβητήσεις επιτηρείν και διορθούσθαι και πέρας επιτιθέναι ταις κρίσεσιν». (βλ. Ράλλη-Ποτλή, στ΄, σελ.429).

Θα ήταν ίσως σκόπιμο να υπομνησθεί, για την πληροφόρηση των μη ειδότων, ότι το «έκκλητο» λειτουργούσε ατύπως από την εποχή ήδη του Ιερού Χρυσοστόμου, πενήντα χρόνια προτού αποφανθεί περί αυτού η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος. 

Είναι γνωστή η προσφυγή επισκόπων και κληρικών της Μικράς Ασίας στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, με το αίτημα να επιβάλει τάξη στην Έφεσο, «επειδή εν τοις έμπροσθεν χρόνοις, φύρδην οί τε θεσμοί και ημείς εποιμάνθημεν» (PG, 47, 50 ). Όπως είναι γνωστές οι κατά διαστήματα εκκλήσεις προς την Κωνσταντινούπολη των Αποστολικών Θρόνων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, της Αρχιεπισκοπής Σινά, όπως και σχεδόν όλων των νεωτέρων κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών. Μέχρις εσχάτων μάλιστα. Και θα είναι ίσως χρήσιμο στο σημείο αυτό να αναφερθεί πως και η Αυτοκέφαλος Εκκλησία Κύπρου, στον προ μερικών μηνών εγκριθέντα νέο Καταστατικό της Χάρτη,  συμπεριέλαβε και ένα σαφέστατο περί εκκλήτου άρθρο.

Αυτά, για να μην υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση στο ευρύτερο ελληνικό κοινό, ότι το «έκκλητο» ισχύει μόνο όσον αφορά στις σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος.

Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε πρόσφατα στον ελλαδικό χώρο γύρω από το θέμα του «εκκλήτου» είναι, νομίζω, υπερβολικός, αλλά και κακόβουλος. Είναι δε περίεργο ότι ενώ άνθρωποι της Εκκλησίας, της Πολιτείας και του ευρύτερου δημοσιογραφικού κόσμου, κατά διαστήματα εξέφραζαν, πολύ δικαιολογημένα, θλίψη και αγανάκτηση για την άρνηση της Άγκυρας να αναγνωρίζει την από αιώνων, με αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων, κεκτημένη Οικουμενικότητα του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, σήμερα, σε συνάφεια προς την θλιβερή αυτή υπόθεση Μπεζενίτη, δεν διστάζουν να αμφισβητούν το «έκκλητο», το οποίο είναι ακριβώς ένα από τα βασικά γνωρίσματα της Οικουμενικότητάς του. 

Το 1936, σε μια ιστορικο-κανονική μελέτη του, δημοσιευμένη στην Πολωνία και τιτλοφορούμενη «Το της Εκκλήτου Δικαίωμα των Οικουμενικών Πατριαρχών εν τῃ Πράξει», ο διαπρεπής Ρώσσος καθηγητής Αντώνιος Καρτασώφ, αφού πρώτα αναφερόταν στην ιστορική εξέλιξη των προνομίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και παρέθετε, στη συνέχεια, περιπτώσεις εκκλήτου προσφυγής σ΄αυτό διά μέσου των αιώνων, κατέληγε με τα εξής χαρακτηριστικά: «το πρωτεύον πρόσωπον του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως δέον να αναγνωρισθή εν τῃ καθ΄ημάς Ανατολή ουχί μόνον ως αρχαϊκόν γεγονός του παρελθόντος, αλλά ως ζώσα και ενεργός αρχή». (Βλ. μετάφραση στην ελληνική από τον Εμμανουήλ Φωτιάδη, στην «Ορθοδοξία», 23,[1948], σελ.298).

Σήμερα, στην όμαιμη και ομογενή Ελλάδα του 2010 εμφανίσθηκαν ιεράρχαι, πρεσβύτεροι, πανεπιστημιακοί, πολιτικοί, δημοσιογράφοι και λαϊκοί που φρονούν ακριβώς το αντίθετο! Η διαπίστωση αυτή ομιλεί αφ΄εαυτής. Και δεν χρήζει, νομίζω, περαιτέρω σχολίων! 

πηγή: http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=1805

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel