Εορτάζοντες την  19ην του μηνός Σεπτεμβρίου

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΟΦΙΜΟΣ, ΣΑΒΒΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΜΕΔΩΝ

  • Ο ΑΓΙΟΣ THEOTHORE (Άγγλος)

Αναλυτικά

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΟΦΙΜΟΣ, ΣΑΒΒΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΜΕΔΩΝ
Μαρτύρησαν επί βασιλέως Πρόβου και διοικητού Αντιοχείας Ηλιοδώρου (278 μ.Χ.). Όταν λοιπόν ό Τρόφιμος με το Σαββάτιο βρέθηκαν στην Αντιόχεια και είδαν τα πολυποίκιλα αμαρτωλά όργια πού γίνονταν προς τιμήν του Απόλλωνα, δε συγκρατήθηκαν και αποδοκίμασαν δημόσια την αμαρτωλή αυτή παραφροσύνη. Βέβαια, γρήγορα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Θαρραλέα δήλωσαν πώς είναι χριστιανοί. Τότε ό ηγεμόνας Ηλιόδωρος διέταξε και τους μαστίγωσαν ανελέητα. Τόσο, πού ο'ι σάρκες τους κόβονταν κομμάτια. Εκεί ό Σαββάτιος άφησε την τελευταία του πνοή. Ό δε Τρόφιμος οδηγήθηκε σε άλλο σκληρότερο ηγεμόνα, το Διονύσιο Περώννιο. Αυτός, αφού τον έγδαρε με σιδερένια νύχια, μισοπεθαμένο τον έριξε στη φυλακή. Εκεί τον επισκέφθηκε κάποιος, βουλευτής, ό Δορυμέδων, πού είδε το μαρτύριο του και στερεώθηκε στην πίστη του Χρίστου. Όταν το έμαθε αυτό ό ηγεμόνας, βασάνισε σκληρά το Δορυμέδοντα. Έπειτα, έριξε και τους δύο τροφή στα θηρία, μέσα στο αμφιθέατρο. Άλλα ή πεινασμένη αρκούδα και ή αιμοβόρα λεοπάρδαλη στάθηκαν στα πόδια τους σαν ήμερα αρνιά. Το ίδιο και το αγριεμένο λιοντάρι πού ελευθέρωσαν αργότερα. Για να πληρωθεί έτσι ό λόγος του Θεού: "οϊ δια πίστεως... έφραξαν στόματα λεόντων"1. Αυτοί, δηλαδή οι "Αγιοι, επειδή είχαν μεγάλη και συνειδητή πίστη, βούλωσαν και έφραξαν στόματα λιονταριών. "Οταν λοιπόν είδαν ότι δεν τους άγγιξαν τα θηρία, αμέσως οι δήμιοι τους αποκεφάλισαν.
1. προς Εβραίους, ία' 33.


Άπολυτίκιον. Ήχος γ'. Την ωραιότητα.
Την άκαθαίρετον, Τριάδος δύναμιν, άνθηφορήσαντες, Μάρτυρες ένδοξοι, έναπετέματε στερρώς, την άκανθαν της απάτης, Τρόφιμε μακάριε, Εκκλησίας έντρύφημα, Σαββάτιε πάνσοφε, Άθλητών έγκαλλώπισμα, και δόξα ευσεβών Δορυμέδον όθεν υμάς άνευφημούμεν.


Ο ΑΓΙΟΣ THEOTHORE (Άγγλος)
Λεπτομέρειες για τη ζωή αυτού του αγίου της ορθοδοξίας, μπορεί να βρει ό αναγνώστης στο βιβλίο "ΟΙ Άγιοι των Βρεττανικών Νήσων", του Χριστόφορου Κων. Κομμοδάτου, επισκόπου Τελμησσού, 'Αθήναι 1985.
 

Πίσω Αρχική σελίδα