Εορτάζοντες την  2ην του μηνός Σεπτεμβρίου

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜAMΑΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ό Νηστευτής, Πατριάρχης Κων/πολης

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ή Θεόδοτος ή Θεόδωρος)

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΝΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΗΣΥΧΙΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΑΝΙΠΠΟΣ

 • Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΘΑΓΑΠΗ

 • ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΕΛΕΑΖΑΡ & ΦΙΝΕΕΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΕΙΘΑΛΑΣ & ΑΜΜΩΝ (ή Άμμούν)

 

Αναλυτικά

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΜAMΑΣ
Γεννήθηκε στη Γάγγρα της Παφλαγονίας το 260 μ.Χ., από γονείς χριστιανούς, το Θεόδοτο και τη Ρουφίνα, όταν αυτοί ήταν μέσα στη φυλακή, οπού πέθαναν προσευχόμενοι. Ό Μαμάς, βρέφος ακόμα, έμεινε ορφανός. Όμως, μια πλούσια χριστιανή γυναίκα, ή Άμμία, τον υιοθέτησε και τον ανέθρεψε με στοργή μητρική και σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Επειδή δε ονόμαζε τη θετή του μητέρα συνεχώς μαμά, δηλ. μαμά, ονομάστηκε Μαμάς.
Όταν έγινε 15 χρονών, πιάστηκε από ειδωλολάτρες, διότι χωρίς φόβο, δημόσια, ομολογούσε το Χριστό. Τότε τον χτύπησαν αλύπητα. Κρέμασαν στο λαιμό του μολυβένιο βαρίδιο και τον έριξαν στη θάλασσα. Όμως με τη δύναμη του Θεού σώθηκε. Έπειτα τον ξανασυνέλαβαν και τον έριξαν σε αναμμένο καμίνι και μετά τροφή στα θηρία. Άλλα επειδή και απ' αυτά σώθηκε θαυματουργικά, διαπέρασαν την κοιλιά του με τρίαινα. Και έτσι μαρτυρικά και ένδοξα αναχώρησε απ' αυτή τη ζωή. Μας θυμίζει δε τα λόγια του Κυρίου, πού είπε: "όστις ούν ταπεινώσει εαυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτος εστίν ό μείζων εν τη βασιλεία των ουρανών"1. Όποιος, δηλαδή, ταπεινώσει τον εαυτό του σαν το παιδάκι αυτό, αυτός είναι ό μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών.
1. Ευαγγέλιο Ματθαίου, ιη' 4.


Άπολυτίκιον. Ήχος γ'. Θείας πίστεως.
Θείον βλάστημα, Μαρτύρων πέλων, ήκολούθησας, άσχέτω πόθω, τοις ένθέοις αληθώς τούτων ίχνεσι και του Σωτήρος κηρύξας το όνομα, έθαυμαστώθης σοφέ δι' αθλήσεως. Μάμα ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.


Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ό Νηστευτής, Πατριάρχης Κων/πολης
Από παιδί διακρίθηκε για τη σπάνια εγκράτεια του και για τον από φυσικού έρωτα προς τη νηστεία. Πράγμα πού του έδωσε και την προσωνυμία του Νηστευτή. Ό άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην Κων/πολη και όταν έγινε έφηβος έκανε το επάγγελμα του χαράκτη. Ή καρδιά του όμως, ήταν δοσμένη στα θεία και κάθε μέρα διάβαζε την Αγία Γραφή και άλλα θρησκευτικά βιβλία, πλουτίζοντας έτσι τίς γνώσεις του. Τα πλεονεκτήματα του αυτά, εκτίμησε ό Πατριάρχης Ιωάννης ό Γ και τον χειροτόνησε διάκονο. Από τη θέση αυτή ανέπτυξε ιδιαίτερα την ελεημοσύνη, βοηθώντας πλήθος φτωχών και άλλων απόρων. Αργότερα έγινε πρσβύτερος, και μετά το θάνατο του Πατριάρχη Ευτυχίου, με κοινή υπόδειξη αρχόντων και λαού, εκλέχτηκε διάδοχος του ό Ιωάννης ό Νηστευτής σαν Ιωάννης Δ' (12-4-582 επί βασιλέως Μαυρικίου). Το πόσο έλαμψε και σαν Πατριάρχης ό Ιωάννης, έχουμε πολύ εύγλωττες μαρτυρίες: Ό επίσκοπος Σενιλλίας Ισίδωρος τον παριστάνει σαν άγιο και ό Πατριάρχης Ιεροσολύμων Σωφρόνιος τον αποκάλεσε "σκήνωμα πάσης αρετής". Στον Ιωάννη επίσης, Σύνοδος των Πατριαρχών πού συνήλθε στην Κων/πολη το 587, του απένειμε τον τίτλο "οικουμενικός". Σχετικά με τίς εκκλησιαστικές ποινές ό Ιωάννης θέσπισε σοφό κανονικό, πού βρίσκεται στο Πηδάλιο. Πέθανε 2 Σεπτεμβρίου του 595 και το λείψανο του τάφηκε στο ναό των Άγιων Αποστόλων.


Άπολυτίκιον. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Χρισθείς θείω χρίσματι, της Εκκλησίας ποιμήν, Θεώ Ίεράτευσας, άγγελικώς επί γης, Ιωάννη Πατήρ ημών συ γαρ δια νηστείας, σεαυτόν έκκαθάρας, κάθαρσιν των πταισμάτων, τώ σω λόγωπαρέχεις, τοίς πόθω Ίεράρχα θερμώς σοι προστρέχουσι.


Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ
Μαρτύρησε, αφού θανατώθηκε σπαθιζόμενος.


Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ
Θανατώθηκε αφού τον χτύπησαν με ξύλο στο κεφάλι και έτσι ένδοξα μαρτύρησε.


Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ή Θεόδοτος ή Θεόδωρος)
Μαρτύρησε δια ξίφους.


Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΝΟΣ

Μαρτύρησε, αφού τον έψησαν ζωντανό πάνω σε σχάρα.


Ο ΑΓΙΟΣ ΗΣΥΧΙΟΣ

Μαρτύρησε δια απαγχονισμού.


Ο ΑΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ

Μαρτύρησε δια πυρός.


Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

Μαρτύρησε δια σταυρικού θανάτου.


Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ
ΟΙ Συναξαριστές για τον τρόπο του μαρτυρίου του αναφέρουν: "λίθω τον τράχηλον βαρυνθείς τελειούται".


Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΑΝΙΠΠΟΣ
Μαρτύρησε δια πυρός.


Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΘΑΓΑΠΗ
Μαρτύρησε δια πνιγμού μέσα στη θάλασσα.


ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΕΛΕΑΖΑΡ & ΦΙΝΕΕΣ
Ήταν ιερείς των Εβραίων. Ό μεν Ελεάζαρ ήταν τρίτος γιος του Ααρών, ό δε Φινεές ήταν γιος μεν του Ελεάζαρ, εγγονός δε του Ααρών. Και ό μεν Ελεάζαρ ήταν επιτηρητής της Σκηνής (του Μαρτυρίου) (Αριθμ. δ', 16). Ό δε Φινεές, για το ζήλο πού έδειξε θανατώνοντας τον Ζαμβρί και τη Χασβί τη Μαδιανίτιδα, διότι αναίσχυντα έκπορνεύονταν προσβάλλοντας τον Μωϋσή και τη συναγωγή των υιών Ισραήλ, έλαβε τη διαθήκη αιωνίου Ίεροσύνης (Αριθμ. κε', 11-13).


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΕΙΘΑΛΑΣ & ΑΜΜΩΝ (ή Άμμούν)
Ήταν από την Άδριανούπολη της Θράκης και εργάζονταν με θερμότατο ζήλο για την εξάπλωση της πίστης του Ίησοϋ Χρίστου. Παροιμιώδης δε ήταν και ή φιλανθρωπία τους, με την οποία ευεργετούσαν και χριστιανούς και ειδωλολάτρες. Το τελευταίο όμως αυτό, συντελούσε πολύ στη μεταβολή των ειδωλολατρών προς την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ό έπαρχος Βάβδος, όταν πληροφορήθηκε τη δράση αυτή του Άειθαλά και του Άμμων, διέταξε τη σύλληψη τους. Και, επειδή αρνήθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα, τους θανάτωσαν με χτυπήματα σκληρότατα, με μαστίγια από νεύρα βοδιών.

 

Πίσω Αρχική σελίδα