Εορτάζοντες την  30ην του μηνός Οκτωβρίου

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΖΗΝΟΒΙΟΣ & ΖΗΝΟΒΙΑ τα αδέλφια

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ Ιερομάρτυρας επίσκοπος Συρακουσών

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΟΪΝΤΑΣ, ΜΗΤΡΑΣ, ΝΕΜΕΣΙΩΝ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΙΓΕΝΗΣ, ΙΣΙΔΩΡΟΣ, ΚΛΑΥΔΙΟΣ, ΕΠΙΜΑΧΟΣ, ΕΥΤΡΟΠΙΟΣ, ΖΗΝΩΝ, ΗΡΩΝ, ΑΜΜΩΝ, ΑΤΗΡ, ΒΗΣΑΣ, ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΡΟΝΙΩΝ, ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΜΑΚΑΡΙΟΣ και άλλοι 13 ΜΑΡΤΥΡΕΣ

 • Η ΑΓΙΑ ΕΥΤΡΟΠΙΑ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΛΕΟΠΑΣ ό Απόστολος και ΙΩΣΗΦ Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

 • Η ΑΓΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ, ή Παρθένος και Πρεσβύτης, και οι συν αυτή εν Αλεξάνδρεια Μάρτυρες (+ 3ος αϊ.)

 • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μιλιούτιν, ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ ό αδελφός του και ΕΛΕΝΗ ή μητέρα τους, Σέρβοι.

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΚΛΑΥΔΙΟΣ, ΝΕΩΝ και ΝΕΟΝΙΛΛΗ τα αδέλφια

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΕΡΤΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ, ΙΟΥΣΤΟΣ (ή Ίησούς) και ΑΡΤΕΜΑΣ οι Απόστολοι από τους 70

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΝΝΕΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΙΟΣ

Αναλυτικά

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΖΗΝΟΒΙΟΣ & ΖΗΝΟΒΙΑ τα αδέλφια
Κατάγονταν από τις Αιγαίς της Κιλικίας και ήταν κληρονόμοι μεγάλης περιουσίας. Ό Ζηνόβιος είχε σπουδάσει ιατρική, και όχι μόνο πρόσφερε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του στους πάσχοντες, αλλά επιπλέον πλούσια μοίραζε από τα αγαθά του σ' αυτούς. Με τη συμπεριφορά του αυτή στήριζε τους χριστιανούς, και πολλούς ειδωλολάτρες έφερε στη χριστιανική πίστη. Όταν πληροφορήθηκε αυτό ό έπαρχος Λυσίας, έδωσε διαταγή και τον συνέλαβαν. Ό Ζηνόβιος με παρρησία ομολόγησε ότι πράγματι είναι χριστιανός. Και ό,τι κάνει, το κάνει για τη σωτηρία ψυχών και τη δόξα του αληθινού Θεού. Ό Λυσίας με αυστηρότητα του είπε ότι αν δε σταματήσει αυτό πού κάνει και δεν αρνηθεί το Χριστό, θα μαρτυρήσει φρικτά. Ό Ζηνόβιος απάντησε ότι τα μαρτύρια μπορούν να βλάψουν το σώμα του, αλλά την ψυχή του ποτέ. Διότι λέει ό λόγος του Θεού: "Και τίς ό κακώσων υμάς, εάν του άγαθού μιμητοί γένησθε;"1. Ποιος, δηλαδή, θα μπορέσει να σας κάνει κακό και να σας επιφέρει πραγματική βλάβη, αν γίνετε μιμητές και ακόλουθοι του αγαθού; Ό Λυσίας αμέσως διέταξε και τον βασάνισαν. Τότε παρενέβη ή αδελφή του Ζηνοβία και ήλεγξε το Λυσία, ότι αυτό πού κάνει είναι άνανδρο. Άλλα ό έπαρχος συνέλαβε και αυτή, και τελικά αποκεφάλισε και τους δύο. (Κατ, άλλη εκδοχή ό Ζηνόβιος μαρτύρησε επί Διοκλητιανού. Γεννήθηκε από γονείς ευσεβείς τον Ζηνόδοτο και τη Θέκλα, και πώς, όταν μεγάλωσε έγινε επίσκοπος Αιγών, επιτελώντας πολλά θαύματα).
1. Α' επιστολή Πέτρου, γ' 13.


Άπολυτίκιον. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Ως θείοι αυτάδελφοι, όμονοούντες καλώς, Ζηνόβιε ένδοξε, και Ζηνοβία σεμνή, συμφώνως ήθλήσατε· όθεν και των στεφάνων, των αφθάρτων τυχόντες, δόξης ακατάλυτου, ήξιώθητε άμα, έκλάμποντες τοις εν κόσμω, χάριν ιάσεων.


Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ Ιερομάρτυρας επίσκοπος Συρακουσών

Βαπτίστηκε και χειροτονήθηκε από τον 'Απόστολο Πέτρο και στάλθηκε επίσκοπος στις Συρακούσες της Σικελίας. Εκεί κατέπληξε με τα θαύματα του δια της προσευχής και κατάφερε να εκχριστιανίσει τους περισσότερους κατοίκους της περιοχής αυτής. 'Οπότε οι Ιουδαίοι, κινούμενοι από φθόνο, τον θανάτωσαν με βίαιο θάνατο και έτσι ό άγιος Μαρκιανός πήρε το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΟΪΝΤΑΣ, ΜΗΤΡΑΣ, ΝΕΜΕΣΙΩΝ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΙΓΕΝΗΣ, ΙΣΙΔΩΡΟΣ, ΚΛΑΥΔΙΟΣ, ΕΠΙΜΑΧΟΣ, ΕΥΤΡΟΠΙΟΣ, ΖΗΝΩΝ, ΗΡΩΝ, ΑΜΜΩΝ, ΑΤΗΡ, ΒΗΣΑΣ, ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΡΟΝΙΩΝ, ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΜΑΚΑΡΙΟΣ και άλλοι 13 ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Μαρτύρησαν στα χρόνια του βασιλιά Δεκίου το 250, στην 'Αλεξάνδρεια. Οι δύο πρώτοι θανατώθηκαν, μετά από σκληρά βασανιστήρια, αφού έχυσαν επάνω τους βρασμένη ασβέστη. ΟΙ δε επόμενοι δύο, αφού και αυτοί βασανίστηκαν απάνθρωπα, στο τέλος τους αποκεφάλισαν. 'Από τους άλλους 13 μάρτυρες, άλλους έκαψαν ζωντανούς και άλλους αποκεφάλισαν.


Η ΑΓΙΑ ΕΥΤΡΟΠΙΑ
Ήταν από την 'Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και μάταια ό έπαρχος Άπελλιανός προσπαθούσε να διεγείρει την ψυχή της Εύτροπίας στις ορμές της ζωής των ανέσεων, των τέρψεων και των ηδονών, πού υποσχόταν σ' αυτή αν ήθελε ν' αρνηθεί τον Χριστό. Τέρψη, ηδονή και άνεση για 'μένα είναι, έλεγε ή Εύτροπία, το να ζω κατά τα χριστιανικά παραγγέλματα. Εμάς ελκύουν ή εγκράτεια, ή λιτότητα, οι κακοπάθειες και οι θλίψεις για τους άλλους, ή δε μεγαλύτερη των ηδονών είναι ό θάνατος για το Χριστό. Και αυτό το απέδειξε ή μάρτυς και με έργα. Ούτε φυλακή, ούτε σιδερένια νύχια και αναμμένες λαμπάδες πτόησαν ή πίκραναν την ψυχή της. Τα λόγια της εξακολουθούσαν θαρραλέα και ηρωικά, το δε κεφάλι της βάφηκε με το αίμα της. Και το κεφάλι εκείνο, πού με τέτοιο τρόπο έπεσε, ήταν το τιμιότερο από κάθε άλλο κεφάλι στολισμένο με διαμάντια και στέμματα βασιλικά.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΛΕΟΠΑΣ ό Απόστολος και ΙΩΣΗΦ Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Ό Κλεόπας ήταν ένας από τους 70 μαθητές του Κυρίου. Γι' αυτόν βλέπε στο κατά Λουκάν Εύαγγέλιον ΚΔ' 19-27. Ό Κλεόπας, έλαβε και αυτός κατά την ήμερα της Πεντηκοστής τα χαρίσματα του 'Αγίου Πνεύματος και πέρασε τη ζωή του κοπιάζοντας για το Ευαγγέλιο. Ό δε Ιωσήφ έζησε τον 13ο αιώνα. Έγινε Ιερομόναχος μετά τον θάνατο της συζύγου του και διαδέχτηκε στον Πατριαρχικό θρόνο της Κων/πολης τον Γερμανό Γ' το 1268. Το 1275 υπέβαλε την παραίτηση του, διότι ό βασιλιάς Μιχαήλ, είχε υπογράψει χωρίς τη θέληση κλήρου και λάου, στη Λυών της Γαλλίας, την ένωση της 'Ανατολικής και της παπικής Εκκλησίας. Στις 31 'Οκτωβρίου 1282 επανήλθε στον θρόνο και έκανε πολλές και κοπιαστικές περιοδείες για να αποκαταστήσει την 'Ορθόδοξη εκκλησιαστική τάξη. Όμως, τον Μάρτιο του 1283, εξουθενωμένος από τους κόπους, παρέδωσε το πνεύμα του στον Θεό.


Η ΑΓΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ, ή Παρθένος και Πρεσβύτης, και οι συν αυτή εν Αλεξάνδρεια Μάρτυρες (+ 3ος αϊ.)


ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μιλιούτιν, ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ ό αδελφός του και ΕΛΕΝΗ ή μητέρα τους, Σέρβοι.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΚΛΑΥΔΙΟΣ, ΝΕΩΝ και ΝΕΟΝΙΛΛΗ τα αδέλφια
Αυτοί ήταν εκ της πόλεως των Λαράνδων, το γένος ΄Ισαυροι και αδέλφια κατά σάρκα, στα χρόνια του Διοκλητιανού και Λυσίου ηγεμόνος της Κιλικίας. Όταν πέθανε ό πατέρας τους, έπεσαν στα νύχια της κακιάς μητριάς τους, πού ήθελε να αρπάξει την περιουσία πού τους άφησε ό πατέρας τους. Τα τέσσερα αδέλφια δεν επέτρεψαν στη μητριά τους να οικειοποιηθεί την περιουσία τους, αντίθετα όμως, με κάθε προθυμία βοηθούσαν με τα χρήματα αυτά τους φτωχούς. Τότε ή μέγαιρα μητριά, για να εκδικηθεί τα τέσσερα αδέλφια, τα κατάγγειλε στον ηγεμόνα της Κιλικίας Λυσία, ότι ήταν χριστιανοί. Αμέσως συνελήφθησαν και βασανίστηκαν σκληρά. Άλλα το φρόνημα τους δεν άλλαξε. Τότε αποκεφαλίστηκαν και ο'ι τέσσερις, τα δε σώματα τους ρίχτηκαν στα φαράγγια για να τα φάνε τα όρνεα. Αλλ' ή ψυχή τους πέταξε ένδοξη μπροστά στον θρόνο του Θεού, περιμένοντας τη μεγάλη ήμερα της μισθαποδοσίας.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΕΡΤΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ, ΙΟΥΣΤΟΣ (ή Ίησούς) και ΑΡΤΕΜΑΣ οι Απόστολοι από τους 70
Ό Τέρτιος έγινε δεύτερος επίσκοπος Ικονίου μετά τον Σωσίπατρο. Έγραψε δε και την προς Ρωμαίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, καθώς ό ίδιος μαρτυρεί (Ρωμ. ΙΣΤ 22).
Ό Μάρκος, ανεψιός του Βαρνάβα, έγινε επίσκοπος Άπολλωνιάδας και με το Ευαγγελικό του κήρυγμα εξολόθρευσε το σέβας των ειδώλων. (Κολασ. Δ' 10).
Ό Ίούστος έγινε επίσκοπος Ελευθερούπολης και με τα λόγια του και τα θαύματα του, είλκυσε στην αλήθεια του Ευαγγελίου τους εκεί άπιστους.
Και ό Άρτεμάς έγινε επίσκοπος στα Λύστρα, και σαν δόκιμος υπηρέτης του Χριστού διέλυσε στον τόπο αυτόν την πλάνη των δαιμόνων.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΝΝΕΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Μαρτύρησαν δια πυρός. (Ίσως είναι οι ίδιοι μ' αυτούς της 12ης Μαρτίου).


Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛ
Μαρτύρησε δια ξίφους. (Ίσως είναι ό ίδιος μ' αυτόν της 26ης Μαρτίου).


Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ
Μαρτύρησε δια ξίφους.


Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΙΟΣ
Αυτός ήταν δήμιος στο επάγγελμα και γνώρισε το θέλημα θεού. Κατόπιν τον έριξαν σε μια φρικτή φυλακή, όπου μαρτυρικά παρέδωσε το πνεύμα του στον Θεό. (Ή μνήμη του περιττώς επαναλαμβάνεται από ορισμένους Συναξαριστές και την 25η Μαρτίου).
 

Πίσω Αρχική σελίδα