Εορτάζοντες την  6ην του μηνός Οκτωβρίου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ό Απόστολος

  • Η ΑΓΙΑ ΕΡΩΤΗΪΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΕΝΔΕΑΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ό νέος οσιομάρτυρας από την Κίο της Βιθυνίας.

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΛΑΡΙΩΝ ό Νέος, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ "εις τον Λυθροδώνταν", ΚΑΛΑΝΤΙΟΣ εν Ταμασία, ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ό της Γλυφάς, ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ό της Αξύλου, οι εξ' Αλαμανών, εν Κύπρω.

Αναλυτικά

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ό Απόστολος
Ήταν μεταξύ των δώδεκα μαθητών του Κυρίου και  άνηκε σε οικογένεια αλιέων. Ό Θωμάς, λοιπόν, μετά την Ανάσταση του Χριστού και την πρώτη έμφάνισή Του στους μαθητές, δυσπιστούσε σ' αυτά πού του έλεγαν αυτοί. Άλλα ό Κύριος επανεμφανίστηκε στους μαθητές μέσα στο ύπερώον, όταν μεταξύ τους βρισκόταν και ό Θωμάς. Τότε ό Κύριος προέτρεψε το Θωμά να ψηλαφήσει τις πληγές από τα καρφιά πού Τον σταύρωσαν, και να μη γίνεται άπιστος, αλλά πιστός. Έκθαμβούμενος ό Θωμάς, προσκύνησε και άνεβόησε: "Ό Κύριος μου και ό Θεός μου". Ή δε απάντηση του Κυρίου ήταν τέτοια, πού θα διδάσκει όλους όσους θέλουν να δυσπιστούν στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Είπε, λοιπόν, ό Κύριος: "ότι έώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες"1. Δηλαδή, λέει ό Κύριος στο Θωμά, πίστεψες επειδή με είδες. Μακαριότεροι και περισσότερο καλότυχοι είναι εκείνοι, πού αν και δεν με είδαν, πίστεψαν. Ή παράδοση αναφέρει ότι ό Θωμάς μετά την επιφοίτηση του Άγιου Πνεύματος πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πέρσες, Μήδους και Ινδούς. Στή χώρα δε των τελευταίων, μαρτύρησε με θάνατο δια λογχισμού. Έτσι, τον αξίωσε ό Θεός όχι μόνο να κηρύξει το Ευαγγέλιο Του, αλλά και να δώσει τη ζωή του γι' Αυτόν.
1. Ευαγγέλιο Ιωάννου, κ' 24-29.


Άπολυτίκιον. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Ως θείος Απόστολος, θεολογίας κρουνούς, ένθέως έξήντλησας, εκ λογχονύκτου πλευράς, Χριστού του Θεού ημών. Όθεν της ευσέβειας, κατασπείρας τον λόγον, έλαμψας εν Ινδία, ως άκτίς ουρανία, Θωμά των Αποστόλων, το θείον αγλάισμα.


Η ΑΓΙΑ ΕΡΩΤΗΪΣ
Μαρτύρησε δια πυρός.


Ο ΟΣΙΟΣ ΚΕΝΔΕΑΣ
Άγνωστος στους Συναξαριστές, γνωστός όμως στην Εκκλησία της Κύπρου. Γερμανός στην καταγωγή, πήγε να προσκυνήσει τους Άγιους Τόπους, όπου έγινε μοναχός στην έρημο του Ιορδάνη. Από 'κει πήγε στην Κύπρο και μόνασε σε κάποια Μονή κοντά στην Πάφο, όπου όσιακά αφού έζησε απεβίωσε ειρηνικά.


Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ό νέος οσιομάρτυρας από την Κίο της Βιθυνίας.
Γεννήθηκε στην Κίο της Βιθυνίας και ονομαζόταν Μανουήλ. Ό πατέρας του ονομαζόταν Πέτρος και ή μητέρα του Ανθούσα. Σέ μικρή ηλικία οι γονείς του τον παρέδωσαν σε κάποιο ευσεβή ράφτη, για να μάθει κοντά του την τέχνη. Απροσδόκητα ό πατέρας του αρνήθηκε τον Χριστό και πήγε στην Προύσα. Όταν κάποτε ό Μανουήλ πήγε και αυτός στην Προύσα, συνελήφθη από τον πατέρα του, πού τον οδήγησε στον κριτή με την ψευδή κατηγορία, ότι δήθεν ό Μανουήλ υποσχέθηκε ότι θα γίνει Τούρκος. Παρά τις αντιρρήσεις του Μανουήλ, οι Τούρκοι, αφού τον έδειραν, του έκαναν περιτομή με τη βία. Μετά από λίγες ήμερες ό Μανουήλ κατάφερε και έφυγε για το Άγιον Όρος. Εκεί στη Σκήτη της Άγιας Άννας, έκάρη μοναχός με το όνομα Μακάριος. Ύστερα από 12 χρόνια παραμονής του στο Άγιον Όρος, πήρε την ευλογία να μαρτυρήσει για την πίστη. Έτσι μέσω Κωνσταντινούπολης έφτασε στην Προύσα, όπου τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο κριτήριο. Απολογούμενος ομολόγησε τον Χριστό και ήλεγξε την μωαμεθανική θρησκεία λέγοντας: "Το να αρνηθώ εγώ την πίστη μου την αληθινή και να πιστέψω τη δική σας ψεύτικη δεν το κάμνω ποτέ, διότι δεν θα αφήσω το φως για να έλθω στο σκοτάδι". Τότε ό Άγιος βασανίστηκε φρικτά. Τελικά αφού τον λιθοβόλησαν άγρια, τον αποκεφάλισαν στις 6 'Οκτωβρίου 1590. Αργότερα ή κάρα του μεταφέρθηκε στη Σκήτη της Αγίας Άννας του Αγίου Όρους.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΛΑΡΙΩΝ ό Νέος, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ "εις τον Λυθροδώνταν", ΚΑΛΑΝΤΙΟΣ εν Ταμασία, ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ό της Γλυφάς, ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ό της Αξύλου, οι εξ' Αλαμανών, εν Κύπρω.

Βλέπε σχετικά Α.Χ.Ε.Χ.
 

Πίσω Αρχική σελίδα