Εορτάζοντες την  28ην του μηνός Νοεμβρίου

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ό Ομολογητής, ό Νέος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

  • Η ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ή Όσιομάρτυς

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ πού συμμαρτύρησαν με τον Άγιο Στέφανο τον νέο για τις άγιες εικόνες ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ό από Λεγαταρίων ή Λεγατοκρίων, δύο ΓΡΗΓΟΡΙΟΙ και άλλοι.

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΡΧΟΣ & ΟΙ ΕΠΤΑ ΑΓΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ πού μαρτύρησαν μαζί με τον άγιο Είρήναρχο

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ οι επίσκοποι, ΠΕΤΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ , ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, οι Ιερείς, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΘΩΜΑΣ οι Διάκονοι, ΙΕΡΟΘΕΟΣ, ΔΑΝΙΗΛ, ΧΑΡΙΤΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΚΟΜΑΣΙΟΣ, ΕΥΣΕΒΙΟΣ οι Μοναχοί και ΕΤΙΜΑΣΙΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ επίσκοπος Μακεδονίας

Αναλυτικά

Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ό Ομολογητής, ό Νέος
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και οι ευσεβείς γονείς του Ιωάννης και Άννα τον ανέθρεψαν κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Όταν μεγάλωσε, μορφώθηκε αρκετά και αργότερα αναδείχθηκε ηγούμενος στο περίφημο όρος του Αγίου Αυξεντίου. Όταν ξέσπασε ό πόλεμος εναντίον των αγίων εικόνων, όχι μόνο δε συμμορφώθηκε με τις αυτοκρατορικές διαταγές, αλλά και χαρακτήρισε Ιί** αιρετικούς τους εικονομάχους βασιλείς. Καταγγέλθηκε στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Κοπρώνυμο, ό όποιος ήλπιζε με την προσωπική του επιβολή, όταν τον έφερνε μπροστά του, να δαμάσει το φρόνημα του Στεφάνου. Συνέβη όμως το αντίθετο. Ό Στέφανος, από τους ανθρώπους με "πολλήν παρρησία ν εν πίστει τη εν Χριστώ Ίησοϋ"1, δηλαδή με πολλή παρρησία και θάρρος στο να διακηρύττει την πίστη πού ομολογούν όσοι είναι σε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, ήλεγξε αυστηρά κατά πρόσωπο τον Κοπρώνυμο. Αυτός τότε τον έκλεισε στη φυλακή και μετά από μέρες διέταξε να τον θανατώσουν. Αφού, λοιπόν, τον έβγαλαν από την φυλακή, άρχισαν να τον λιθοβολούν και να τον κτυπούν με βαρεία ρόπαλα. Ένα ισχυρό κτύπημα στο κεφάλι έδωσε τέλος στη ζωή του Στεφάνου (το 767 μ.Χ.). Κατόπιν το σώμα του το έριξαν στη θάλασσα, αλλά ευλαβείς χριστιανοί πού το βρήκαν όταν τα κύματα το έφεραν στην παραλία, το έθαψαν με την αρμόζουσα τιμή.
1. Α' προς Τιμόθεον, γ' 13.


Άπολυτίκιον. Ήχος γ'. Θείας πίστεως.
Θείαν άσκησιν, ενδεδειγμένος, σκεύος γέγονας, δικαιοσύνης, διαπρεπών ταις σεπταίς άναβάσεσι' και του Χριστού την Εικόνα σεβόμενος, μαρτυρικής ήξιώθης φαιδρότητας. Θείε Στέφανε, εν όπλω ημάς στεφάνωσαν, της θείας ευδοκίας τους ύμνούντας σε.


Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ήταν ασκητής και διέμενε σε κάποιο κελί κοντά στις Βλαχερνές. Επίσης ήταν συναγωνιστής του οσίου Στεφάνου του ομολογητή, πού βιογραφικό του σημείωμα αναφέραμε πιο πάνω. Ό Ανδρέας μαρτύρησε υπέρ των αγίων εικόνων, συρόμενος στη γη από τους εικονομάχους μέχρι θανάτου.


Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ηταν και αυτός ασκητής στον "Ολυμπο. Φυλακίστηκε από τον Κοπρώνυμο μαζί με τον Στέφανο τον νέο, διότι προσκυνούσε τις άγιες εικόνες. Κατόπιν τον χτύπησαν μέχρι θανάτου και έτσι έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου.


Η ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ή Όσιομάρτυς
Συμμαρτύρησε μαζί με τον Άγιο Στέφανο τον νέο, για τις άγιες εικόνες, αφού τη χτύπησαν μέχρι θανάτου.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ πού συμμαρτύρησαν με τον Άγιο Στέφανο τον νέο για τις άγιες εικόνες* ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ό από Λεγαταρίων ή Λεγατοκρίων, δύο ΓΡΗΓΟΡΙΟΙ και άλλοι.
Ή λύσσα του Κοπρώνυμου και των γύρω του δεν περιορίστηκε μόνο σε ένα θύμα. Μετά τον Στέφανο υπέστησαν βασανισμούς και θανάτους και άλλοι ομολογητές της 'Ορθοδοξίας. Έτσι ένας από αυτούς, ό Βασίλειος, τυφλώθηκε από τους δήμιους, εξακολουθώντας να διακηρύττει την 'Ορθόδοξη πίστη του, και στη συνέχεια τον σκότωσαν με κλωτσιές. Άλλος έπειτα, ό Ιωάννης ό από Λεγαταρίων εξορίστηκε στη Δαφνούσια, όπου και πέθανε από συνεχείς δαρμούς. Άλλοι δε πάλι με άλλο βάρβαρο τρόπο θανατώθηκαν ή εξορίστηκαν και περνούσαν συνεχή μαρτυρική ζωή.


Ο ΑΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΡΧΟΣ & ΟΙ ΕΠΤΑ ΑΓΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ πού μαρτύρησαν μαζί με τον άγιο Είρήναρχο
Αντιπαθούσε τους χριστιανούς και βοηθούσε τους βασανιστές κατά τον διωγμό ' πού έκαναν κατά της Εκκλησίας. Ό Ειρήναρχος γεννήθηκε ειδωλολάτρης στην πόλη Σεβάστεια, όταν βασιλιάς ήταν ό Διοκλητιανός. Αλλ' ή προσέγγιση, έστω και μ' αυτή τη μορφή, στους μάρτυρες του Χριστού, φώτιζε σιγά-σιγά την ψυχή του Είρήναρχου. Έβλεπε εκεί ήρωες πράους σαν τ' αρνιά, αλλά πιο ανδρείους και από τα λιοντάρια. Έμενε έκπληκτος από την ανέκφραστη καλοσύνη των θυμάτων ακόμα και σ' αυτούς τους δήμιους τους. Θαύμαζε επίσης, ότι και τρυφερές παρθένες συμμετείχαν στον μοναδικό εκείνο ηρωισμό και την υπέροχη αυταπάρνηση. Ή βαθμιαία αυτή μεταβολή στην ψυχή του Είρήναρχου, κατάληξε στην ομολογία του Χριστού απ' αυτόν, την ώρα πού επτά χριστιανές γυναίκες
υπέμεναν καρτερικότατα για την πίστη τους, όλες τις τιμωρίες και τα μαρτύρια. Ή ομολογία εκείνη του Είρήναρχου, στοίχισε το θάνατο του με αποκεφαλισμό. Και τον υπέστη ό Είρήναρχος γεμάτος αγαλλίαση, διότι έλαχε και σ' αυτόν το ένδοξο και μακάριο αυτό τέλος (303 μ.Χ.).


Απολυτίκιον. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Ειρήνης τον πρύτανιν, όμολογήσας πιστώς, της πλάνης τον τάραχον, κατέλιπες νουνεχώς, θεόφρον Είρήναρχε· όθεν δι' ύδατός τε, και πυρός ως διήλθες, έβης τροπαιοφόρος, προς ούράνιον λήξιν, ειρήνην και σωτηρίαν, πάσιν αιτούμενος.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ οι επίσκοποι, ΠΕΤΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ , ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, οι Ιερείς, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΘΩΜΑΣ οι Διάκονοι, ΙΕΡΟΘΕΟΣ, ΔΑΝΙΗΛ, ΧΑΡΙΤΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΚΟΜΑΣΙΟΣ, ΕΥΣΕΒΙΟΣ οι Μοναχοί και ΕΤΙΜΑΣΙΟΣ
Έζησαν στα χρόνια του Βασιλιά Ιουλιανού του Παραβάτη και κέρδισαν τα μαρτυρικά στεφάνια στην Τιθεριούπολη της Μακεδονίας. Συνελήφθησαν και διατάχθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα. 'Αλλά όλοι μαζί με μια φωνή, διακήρυξαν ότι θα πεθάνουν πιστοί στον βασιλιά και Σωτήρα τους Ιησού Χριστό. Και έτσι όλους τους αποκεφάλισαν (363 μ.Χ.).


Ο ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ επίσκοπος Μακεδονίας
Ή μνήμη του δεν αναφέρεται από τον Συναξαριστή του 'Αγίου Νικόδημου, αλλά ούτε και απ' αυτόν του Delehaye. Βρίσκεται στον Παρισινό Κώδικα 1578 σαν επίσκοπος Μακεδονίας.

 

 

Πίσω Αρχική σελίδα