Εορτάζοντες την  21ην του μηνός Νοεμβρίου

  • ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ της Βιάτκα (Ρώσος)

Αναλυτικά

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ή Άννα, μητέρα της Θεοτόκου, επειδή πέρασε όλη σχεδόν τη ζωή της στείρα, χωρίς να γεννήσει παιδί, παρακάλεσε προσευχόμενη το Θεό, μαζί με τον άνδρα της Ιωακείμ, να τους χαρίσει παιδί. Και αν γινόταν αυτό, αμέσως θα το αφιέρωναν στο Θεό. Και πράγματι, ό Θεός ευδόκησε και ή Άννα γέννησε την Υπεραγία Θεοτόκο Μαρία. Όταν αυτή έγινε τριών χρονών, την πήραν οι γονείς της και αφιέρωσαν τη θυγατέρα τους στο Θεό, αφού την πήγαν στο Ναό. Την παρέδωσαν στον αρχιερέα Ζαχαρία, ό όποιος αφού την παρέλαβε, την εισήγαγε στα Αγια των Άγιων, όπου μόνο ό αρχιερέας έμπαινε μια φορά το χρόνο. Άλλα ό Ζαχαρίας γνώριζε δι' αποκαλύψεως τι έμελλε να συμβεί δια της κόρης αυτής. Εκεί ή Παρθένος έμεινε δώδεκα χρόνια. Βγήκε τότε, όταν ήλθε ή στιγμή να συμβάλει στη σάρκωση του Σωτήρα Χριστού, πού είναι "ό άγαπήσας ημάς και δούς παράκλησιν αιωνίαν και ελπίδα άγαθήν εν χάριτι"1. Ό Όποιος, δηλαδή, μας αγάπησε και μας έδωσε παρηγοριά πού δε θα έχει τέλος, αλλά θα είναι αιώνια, και μας χάρισε ελπίδα αγαθών ουρανίων.
1. Β'προς Θεσσαλονικείς, β'16.


'Απολυτίκιον. Ήχος δ'.
Σήμερον της ευδοκίας Θεού το προοίμιον, και της των ανθρώπων σωτηρίας ή προκήρυξις· εν Ναώ του Θεού, τρανώς ή Παρθένος δείκνυται, και τον Χριστόν τοις πάσι προκαταγγέλεται. Αυτή και ήμείς μεγαλοφώνως βοήσωμεν χαίρε της οικονομίας, του Κτίστου ή εκπλήρωσης.


Ο ΟΣΙΟΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ
Ή μνήμη αυτού του οσίου Σωζομενού, αναφέρεται επιγραμματικά στο "Μικρόν Ευχολόγιον ή Άγιασματάριον" έκδοση "Αποστολικής Διακονίας" 1956, χωρίς άλλες πληροφορίες. Πουθενά άλλου δεν αναφέρεται ή μνήμη του αυτή τη μέρα. Πιθανόν να είναι από τους 300 Αγίους Αλαμανούς της Εκκλησίας της Κύπρου (βλέπε και Α.Χ.Ε.Χ.). Αναφέρεται και σαν επίσκοπος Καρπασίας ό θαυματουργός και τοποθετείται από ορισμένους Συναξαριστές την 20ή Νοεμβρίου


Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ της Βιάτκα (Ρώσος)
(Δια Χριστόν σαλός).
 

 

Πίσω Αρχική σελίδα