Εορτάζοντες την  16ην του μηνός Νοεμβρίου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ και ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

  • Η ΑΓΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Αναλυτικά

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ και ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ό Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος, πριν γίνει μαθητής του Κυρίου Ιησού Χριστού, ονομαζόταν Λευίς. Ό πατέρας του λεγόταν Άλφαίος και ήταν από τη Γαλιλαίο. Ό Ματθαίος έκανε το επάγγελμα του τελώνη, και ό Ιησούς τον βρήκε να κάθεται στο ι τελωνείο έξω από την Καπερναούμ. Και είπε ' προς αυτόν: "Ακολούθει μοι". Ό Ματθαίος, χωρίς καμιά καθυστέρηση, αμέσως τον ακολούθησε. Και όχι μόνο εγκατέλειψε το αμαρτωλό - για την εποχή εκείνη - επάγγελμα του τελώνη, αλλά και με χαρά φιλοξένησε τον Κύριο στο σπίτι του. Εκεί, μάλιστα, ήλθαν και πολλοί τελώνες και άλλοι αμαρτωλοί άνθρωποι, με τους οποίους ό Ιησούς συνέφαγε και συζήτησε. Οι φαρισαίοι, όμως, πού είχαν πωρωμένη συνείδηση, όταν είδαν αυτή την ενέργεια του Κυρίου, αμέσως τον κατηγόρησαν ότι συντρώγει με τελώνες και αμαρτωλούς. Ό Ιησούς το άκουσε και είπε εκείνα τα θαυμάσια λόγια: "Ου γαρ ήλθον καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν"1. Δηλαδή, λέει ό Κύριος, δεν ήλθα για να καλέσω εκείνους πού νομίζουν τους εαυτούς τους δίκαιους, αλλά ήλθα να καλέσω τους αμαρτωλούς, για να μετανοήσουν και να σωθούν. Στο Ματθαίο οφείλει ή Εκκλησία μας το πρώτο κατά σειρά στην Καινή Διαθήκη Ευαγγέλιο, πού γράφτηκε το 64 μ.Χ. Ό Ματθαίος κατά την παράδοση κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, όπου και πέθανε μαρτυρικά. 1. Ευαγγέλιο Ματθαίου, θ' 13.


Άπολυτίκιον. Ήχος γ'. Θείας πίστεως.
Θείας ήκουσας, φωνής του Λόγου, και της πίστεως, το φως έδέξω, καταλείψας τελωνείου τον σύνδεσμον όθεν Χριστού την απόρρητον κένωσιν, εύηγγελίσω Ματθαίε Απόστολε. Και νυν πρέσβευε, δοθήναι τοις σε γεραίρουσι, πταισμάτων ίλασμόν και μέγα έλεος.


Η ΑΓΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Ή μνήμη της αναφέρεται επιγραμματικά στο "Μικρόν Εύχολόγιον ή Άγιασματάριον" έκδοση Αποστολικής Διακονίας" 1956, χωρίς άλλες πληροφορίες. Πουθενά αλλού δεν αναφέρεται ή μνήμη της.
 

 

Πίσω Αρχική σελίδα