Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Ιουνίου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ό Ξενοδόχος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΕΚΤΟΣ

  • Διήγηση Συνεσίου Επισκόπου Κυρήνης για κάποιο Εύάγριο φιλόσοφο και τριακόσια λίτρα χρυσού.

  • Η ΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ή Μυροφόρος

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ό ερημίτης

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΚΙΟΣ και ΜΑΡΚΙΑ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΙΕΡΙΟΣ Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος 'Αντιοχείας

  • Τη πρώτη Κυριακή, μεταξύ 23ης και 30ής Ιουνίου μηνός, εν Μηθύμνη μνήμην επιτελούμεν της άνακομιδής των ιερών λειψάνων της όσιας μητρός ημών Θεοκτίστης (1960).

Αναλυτικά

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ό Ξενοδόχος
Γεννήθηκε στη Ρώμη από γονείς πλουσίους και ευσεβείς. Ευφυής καθώς ήταν, σπούδασε φιλολογία, φιλοσοφία και ιατρική. Άλλα ό Σαμψών, εκτός από ευφυΐα, είχε και πνεύμα Θεού. Γι' αυτό μεταχειρίσθηκε την ιατρική όχι σαν επικερδές επάγγελμα, αλλά για ευεργετικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. 'Οδηγός στη ζωή για το Σαμψών, ήταν ή εντολή του Κυρίου: "Γίνεσθε ούν οίκτίρμονες, καθώς και ό πατήρ υμών οίκτίρμων εστί"1. Να γίνεστε, δηλαδή, ευσπλαχνικοί στον πλησίον και συμπονετικοί στις δυστυχίες και στις ανάγκες του, καθώς και ό ουράνιος Πατέρας σας είναι ευσπλαχνικός σε όλους σας. Έτσι και ό Σαμψών, ήταν προστάτης γιατρός των φτωχών. Έμπαινε σε κάθε σπίτι πού είχε ανάγκη και έδινε στους δυστυχισμένους ασθενείς του ιατρική βοήθεια, αλλά και παρηγοριά. Έναν ολόκληρο όροφο του σπιτιού του είχε μετατρέψει σε νοσοκομείο και περιέθαλπε πάσχοντες αστέγους. Όταν πέθαναν οι γονείς του, με τον 'ίδιο τρόπο ό Σαμψών συνέχισε τη ζωή του στην Κωνσταντινούπολη. Ή φήμη του προσείλκυσε την εύνοια και αυτού του αυτοκράτορα Ιουστινιανού (541 μ.Χ.). Άλλα και ό Πατριάρχης Μηνάς, βλέποντας το έργο και την αρετή του Σαμψών, τον χειροτόνησε Ιερέα. Με όση περιουσία του απέμεινε, έκτισε μεγάλο νοσοκομείο, πού αναδείχθηκε σε φημισμένο φιλανθρωπικό 'ίδρυμα. Εκεί ό Σαμψών, σε βαθειά γεράματα, γαλήνια απεβίωσε.
1. Ευαγγέλιο Λουκά, στ' 36.


Άπολυτίκιον. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Ό φέρων την μίμησιν, των του Θεού οίκτιρμών, ένθέου χρηστότητας, άναβλυστάνεις κρουνούς, Σαμψών Ιερώτατε· συ γαρ θεομιμήτω, έλλαμφθείς συμπάθεια, ώφθης των τεθλιμμένων, και πασχόντων άκέστωρ, παρέχων ένί έκάστω, ρώσιν και έλεος.


Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΕΚΤΟΣ
Ήταν ευσεβής και ζηλωτής άνδρας, πού με τα λόγια και τα έργα του, αποτελούσε πολύτιμη δύναμη της Εκκλησίας στην Καισαρεία της Καππαδοκίας. Ό ηγεμόνας της πόλης αυτής, Ούρβανός, αφού συνέλαβε τον Ανεκτό και δεν μπόρεσε να τον αποσπάσει από την πίστη του, κατέφυγε στην ωμή και θηριώδη βία των βασανιστηρίων. Στην αρχή τον έράβδισαν. Έπειτα του έσχισαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια, τρύπησαν τους αστραγάλους του και έκαψαν τις πληγές του με αναμμένες λαμπάδες. Όταν είδαν ότι ακόμα ανέπνεε, τον αποκεφάλισαν, και έτσι ό γνήσιος αυτός χριστιανός πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου.


Διήγηση Συνεσίου Επισκόπου Κυρήνης για κάποιο Εύάγριο φιλόσοφο και τριακόσια λίτρα χρυσού.
Ή διήγηση αυτή βρίσκεται στο Νέο Έκλόγιο και το Λειμωνάριο του Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτη.


Η ΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ή Μυροφόρος
Απεβίωσε ειρηνικά. Ήταν γυναίκα του Χουζά, επιτρόπου του Ηρώδη και διακονούσε τον Κύριο μαζί με τις άλλες γυναίκες (Λουκά η' 3, κδ' 10).


Ο ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ό ερημίτης
Απεβίωσε ειρηνικά.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΚΙΟΣ και ΜΑΡΚΙΑ
Ή Μαρκία μαρτύρησε δια ξίφους. Για τον Μάρκιο γνωρίζουμε, ότι οδηγήθηκε στον άρχοντα του Ικονίου Περίνιο και επειδή ομολογούσε τον Χριστό, έγδαραν το σώμα του, τον έβαλαν επάνω σε πυρακτωμένη σχάρα, έκοψαν τη γλώσσα του και στο τέλος τον αποκεφάλισαν.


Ο ΑΓΙΟΣ ΠΙΕΡΙΟΣ Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος 'Αντιοχείας
Μαρτύρησε δια πυρός. ('Ορισμένοι Συναξαριστές, μαζί με τη μνήμη του Αγίου Πιερίου, αναφέρουν και αυτή του αδελφού του ΙΣΙΔΩΡΟΥ).


Τη πρώτη Κυριακή, μεταξύ 23ης και 30ής Ιουνίου μηνός, εν Μηθύμνη μνήμην επιτελούμεν της άνακομιδής των ιερών λειψάνων της όσιας μητρός ημών Θεοκτίστης (1960).
 

Πίσω Αρχική σελίδα