Εορτάζοντες την 19ην του μηνός Ιουνίου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΔΑΣ ό Απόστολος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΖΩΣΙΜΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΖΗΝΩΝ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ό Μέγας και θεοφόρος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ ό Ιερομάρτυρας

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΛΑΑΜ ό Βάζσκυ, Ρώσος (+ 1462)

Αναλυτικά

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΔΑΣ ό Απόστολος
Τα βιογραφικά του στοιχεία είναι κάπως συγκεχυμένα, διότι συγχέονται μ' αυτά του Αποστόλου Θαδδαίου πού ή μνήμη του γιορτάζεται την 21η Αυγούστου. Ό μεν Σ. Εύστρατιάδης στο Αγιολόγιο του αναφέρει ότι, ό Ιούδας αυτός ήταν ό κατά σάρκα αδελφός του Χριστού και του Αποστόλου Ιακώβου του άδελφοθέου (ό Ιούδας και ό Ίάκωβος ήταν παιδιά του Ιωσήφ από άλλο γάμο). Ό Ιούδας λοιπόν, κατά την παράδοση, κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία, επισκέφθηκε την Έδεσσα και στην πόλη Αραράτ συνελήφθη από τους άπιστους, οι όποιοι τον εκτέλεσαν δια τοξευμού. Επίσης, ό Σ. Εύστρατιάδης, αναφέρει ότι στον Λαυριωτικό Κώδικα Ι 78 φ. 2156 φέρεται κατά την ήμερα αυτή και ή μνήμη άλλου αγίου Αποστόλου Ιούδα του Ζηλωτού, ό όποιος μετά την Ανάληψη του Χριστού περιήρχετο σ' όλες τις πόλεις και τα χωριά και δίδασκε το σωτήριο μήνυμα του Άναστάντος Χριστού. Και αφού έφερε πλήθος λαού σε μετάνοια απεβίωσε ειρηνικά. Ό δε Μιχαήλ Γαλανός στους "Βίους των Αγίων", αναφέρει για τον Απόστολο Ιούδα ότι ήταν ένας από τους δώδεκα Αποστόλους, γιος του Άλφαίου και αδελφός του Ιακώβου του μικρού, πού ήταν και αυτός Απόστολος. Βέβαια, δεν έχει καμιά σχέση με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Ό Απόστολος Ιούδας έφερε και την προσωνυμία Θαδδαίος ή Λεββαίος. Ή ζωή του κοντά στο Χριστό ήταν παρόμοια με των άλλων Αποστόλων. Μετά την Πεντηκοστή, αφού εργάστηκε για λίγο στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία ανάμεσα σε πολλούς κινδύνους. Άλλα ό Ιούδας, άξιος Απόστολος του Χριστού, γεμάτος αυταπάρνηση, μαρτύρησε τελικά στην Έδεσσα. Στην Καινή Διαθήκη, έχουμε και μια Καθολική Επιστολή του Ιούδα, πού είναι σύντομη, αλλά γεμάτη μηνύματα αληθινής ζωής. Να τι συμβουλεύει στους χριστιανούς, πού ζουν μέσα στο διεφθαρμένο από την αμαρτία κόσμο: Υμείς δε, αγαπητοί, τη άγιωτάτη υμών πίστει έποικοδομούντες εαυτούς, εν Πνεύματι Άγίω, προσευχόμενοι, εαυτούς εν αγάπη Θεού τηρήσατε, προσδεχόμενοι το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εις ζωήν αίώνιον"1. Σεις, όμως. αγαπητοί, αντίθετα με το διεφθαρμένο κόσμο, να οικοδομείτε τους εαυτούς σας πάνω στο θεμέλιο της άγιωτάτης πίστης σας με την προσευχή, πού θα κάνετε με την έμπνευση του αγίου Πνεύματος, φυλάξτε και διατηρείστε τους εαυτούς σας στην αγάπη του Θεού, περιμένοντας με εμπιστοσύνη το έλεος του Χριστού, για να πετύχουμε την αιώνια ζωή.
1. Επιστολή. Ιούδα 20-21. 552


Άπολυτίκιον. Ήχος α'. Τον τάφον σου Σωτήρ.
Χριστού σε συγγενή, ώ Ιούδα είδότες, και μάρτυρα στερρόν, ιερώς εύφημούμεν, την πλάνην πατήσαντα, και την πίστιν τηρήσαντα' όθεν σήμερον, την παναγίαν σου μνήμην, έορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν, εύχαίς σου λαμβάνομεν.


Ο ΑΓΙΟΣ ΖΩΣΙΜΟΣ
Άνηκε οτις στρατιωτικές τάξεις (καταγόταν από την Άπολλωνιάδα της Σωζόπολης), όταν βασιλιάς της Ρώμης ήταν ό Τραϊανός. Δέχτηκε τη χριστιανική διδασκαλία, βαπτίστηκε και έγινε από τους πιο ένθερμους χριστιανούς. Αλλ' ό έπαρχος στην Αντιόχεια της Πισιδίας Δομιτιανός, σκληρός πολέμιος της Εκκλησίας, διέταξε το θάνατο του, αφού είδε ότι καμία απειλή δεν 'ίσχυσε στο να τον σύρει και πάλι στη λατρεία των ειδώλων. Στην αρχή τον έδειραν και του έσχισαν τις πλευρές, πού κατόπιν έκαψαν με σίδερο πυρακτωμένο. Όταν όμως και αυτά δεν έφεραν αποτέλεσμα, τότε τον αποκεφάλισαν και έτσι πήρε το αθάνατο στεφάνι του μαρτυρίου.


Ο ΟΣΙΟΣ ΖΗΝΩΝ
Ό Όσιος αυτός, εγκατέλειψε τον κόσμο και έγινε μαθητής του μεγάλου γέροντος Σιλουανού. Για την υπερβολική του υπακοή και άκρα άσκηση και ακτημοσύνη του, ό Θεός τον αξίωσε να θαυματουργεί, και έδιωξε πολλά δαιμόνια από τους ανθρώπους. Έτσι, με άσκηση και αγώνες αφού πέρασε τη ζωή του, απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 62 χρόνων.


Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ό Μέγας και θεοφόρος
Ό όσιος Παΐσιος καταγόταν από την Αίγυπτο και γεννήθηκε το έτος 300 μ.Χ. από γονείς πολύ πλούσιους, αλλά και ευσεβείς. Ήταν επτά αδέλφια και ό μικρότερος ήταν ό Παΐσιος. Σέ μικρή ηλικία έμεινε ορφανός Β από πατέρα και ή στοργική μητέρα του τον Ι ανέθρεψε σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου. Σε νεαρή ηλικία ό Παΐσιος, πήγε στην έρημο κοντά στον διάσημο, για την αρετή του άββά Παμβώ. Με οδηγό αυτόν τον έμπειρο πνευματικό πατέρα, ό Παΐσιος απέκτησε πολλές θείες αρετές. Όταν πέθανε ό Παμβώ, ό Παΐσιος αναχώρησε στο δυτικό μέρος της ερήμου και εκεί έστησε τη διαμονή του, όπου πλήθος ανθρώπων πήγαιναν προς αυτόν, για να ζητήσουν το δρόμο της σωτηρίας και ν' ακούσουν από το στόμα του λόγια πνευματικά και ψυχωφελή. Όταν ό Παΐσιος έφτασε σε βαθιά γεράματα, τον παρεκάλεσαν πολλοί αδελφοί, ν' αφήσει την έρημο και να κατεβεί στην κοντινότερη πόλη, για να μπορέσουν πολλοί άνθρωποι να ωφεληθούν από τους άγιους λόγους του. Πράγμα πού έγινε και έτσι δόθηκε σε πολλούς ή ευκαιρία να γνωρίσουν τον δρόμο της σωτηρίας, από τα θεόπνευστα λόγια του Παϊσίου. Μαθητής του 'Οσίου, υπήρξε και ό Όσιος Παύλος. Αφού ωφέλησε πολλούς συνανθρώπους του, πέθανε σε πολύ προχωρημένη ηλικία και τον έθαψαν στην έρημο όπου άσκήτευε. Μετά από χρόνια, ό πατήρ Ισίδωρος, άνακόμισε τα άγια λείψανα του και τα μετέφερε στην Πισιδία, όπου τα εναπόθεσε στο εκεί Μοναστήρι του.


Άπολυτίκιον. "Ηχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Ό ένσαρκος άγγελος, των Μοναστών κορωνίς, ό άσαρκος άνθρωπος, των ουρανών οικιστής, ό θείος Παΐσιος, χαίρει τη αυτού μνήμη, συν ημίν έορτάζων, νέμει τοις κοπιώσι, δι' αυτόν θείον χάριν διό εν προθυμία πολλή τούτον τιμήσωμεν.


Ο ΑΓΙΟΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ ό Ιερομάρτυρας
Μαρτύρησε αφού θανατώθηκε με μαχαίρι.


Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΛΑΑΜ ό Βάζσκυ, Ρώσος (+ 1462)
 

Πίσω Αρχική σελίδα