Εορτάζοντες την 16ην του μηνός Ιουνίου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ ό Θαυματουργός επίσκοπος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ιερομάρτυρας επίσκοπος Άπολλωνιάδος

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ οι εν Νικομήδεια

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 40 ΜΑΡΤΥΡΕΣ οι Ρωμαίοι

  • ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Συκεώτου

  • Σύναξη της Θεοτόκου "εν Διακοναίς"

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΣ επίσκοπος Άμαθούντος Κύπρου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΑΠΠΑΣ

Αναλυτικά

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ ό Θαυματουργός επίσκοπος
Έζησε στα χρόνια των βασιλέων Αρκαδίου και Όνωρίου (400 μ.Χ.). ΟΙ γονείς του τον ανέθρεψαν σύμφωνα με τα διδάγματα του Ευαγγελίου, γι' αυτό και όταν μεγάλωσε ό Τυχών διακρίθηκε για το ζήλο του στη μελέτη των Γραφών. Ό επίσκοπος (Άμαθούντος Κύπρου) Μνημόνιος τον χειροτόνησε διάκονο. Άλλα ή αρετή και ή θέρμη του θείου κηρύγματος του ανέδειξαν τον Τύχωνα διάδοχο του Μνημονίου. Σαν επίσκοπος επιδόθηκε σε φιλανθρωπικά έργα, και με το κήρυγμα του έφερε στη χριστιανική πίστη πολλούς ειδωλολάτρες," κηρύσσων την βασιλείαν του Θεού και διδάσκων τα περί του Κυρίου Ιησού Χρίστου μετά πάσης παρρησίας άκωλύτως"1.Δηλαδή, κήρυττε σ' αυτούς τη βασιλεία του Θεού, πού θα κληρονομήσουν αυτοί πού πιστεύουν έμπρακτα στο Μεσσία Ιησού, και δίδασκε σ' αυτούς τις αλήθειες για το πρόσωπο του Χριστού με άφοβη παρρησία και θάρρος, χωρίς κανένα εμπόδιο. Μάλιστα, ό Θεός έδωσε στον Τύχωνα και θαυματουργική δύναμη. Έτσι, διδάσκοντας και θαυματουργώντας, σημείωσε μεγάλη αποστολική δράση. Αποδήμησε στον Κύριο, αγωνιζόμενος μέχρι τέλους.
1. Πράξεις των Αποστόλων κη' 31.


Απολυτίκιο ν. Ήχος γ'. Θείας πίστεως. .
Θείας έτυχες, ίερατείας, νεύσει κρείττονι, έκλελεγμένος, ως θεράπων της Τριάδος έπάξιος· συ γαρ των έργων έκλάμπων ταίς χάρισι, την Έκκλησίαν έστήριξας θαύμασι. Τυχών Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.


Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ιερομάρτυρας επίσκοπος Άπολλωνιάδος
Μαρτύρησε αφού τον κρέμασαν ανάποδα, έδεσαν στα χέρια του ογκόλιθους, και κατόπιν τον άφησαν να αιωρείται στο κενό.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ οι εν Νικομήδεια
Μαρτύρησαν δια ξίφους.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ 40 ΜΑΡΤΥΡΕΣ οι Ρωμαίοι
Μαρτύρησαν δια πυρός.


ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Συκεώτου
Το λείψανο του κατατέθηκε στο ναό του Αγίου Γεωργίου "εν τω Δευτέρω" στο Βυζάντιο.


Σύναξη της Θεοτόκου "εν Διακοναίς"
Το γεγονός κατά τον Συναξαριστή Delehaye "πέραν εν Εύδοκιαναίς".


Ο ΑΓΙΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΣ επίσκοπος Άμαθούντος Κύπρου
Αυτός χειροτόνησε διάκονο τον Άγιο Τύχωνα (βλέπε 16-6 στην αρχή). Άλλες πληροφορίες για τη ζωή του δεν έχουμε, εκτός του ότι γίνεται αναφορά σ' αυτόν στη βιογραφία του Αγίου Τύχωνα.


Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΑΠΠΑΣ
Ό άγιος Έλάππας αναφέρεται επιγραμματικά στο "Μικρόν Εύχολόγιον ή Άγιασματάριον" έκδοση Αποστολικής Διακονίας" 1959, χωρίς άλλες πληροφορίες. Πουθενά άλλου δεν αναφέρεται ή μνήμη του.
 

Πίσω Αρχική σελίδα