Εορτάζοντες την 15ην του μηνός Ιουνίου

  • Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΜΩΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΥΛΑΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΤΟΣ, ΑΧΑΪΚΟΣ και ΣΤΕΦΑΝΑΣ οι Απόστολοι

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΟΡΤΙΣΙΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ επίσκοπος Ίππώνος και ΜΟΝΙΚΑ ή ευσεβεστάτη μητέρα του

  • Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΥΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΡΣΗΣ

  • Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ πέραν εν τοις Μαρανακίου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΝΑΣ της Μονής Πεσόνσα (Ρώσος).

Αναλυτικά

 

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΜΩΣ
Ό Άμώς γεννήθηκε ατό χωριό Θεκουέ της γης του Ιούδα. Ήταν βοσκός προβάτων, αλλά ή χάρη του Θεού ανέδειξε τον Αμώς προφήτη. Προφήτευσε 800 χρόνια προ Χρίστου, τότε πού βασιλιάς του Ιούδα ήταν ό Όζίας και του Ισραήλ ό Ίεροθοάμ, γιος του Ίωάς. Στις προφητείες του χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα και ελέγχει αυστηρά τον αποστάτη λαό του Ισραήλ. Να τι λέει ο Θεός με το στόμα του προφήτη Άμώς, στο λαό πού γνωρίζει, αλλά καταφρονεί το Νόμο Του: "Πλην υμάς έγνων εκ πασών των φυλών της γης· δια τούτο έκδικήσω εφ' υμάς πάσας τας αμαρτίας υμών"1. Γνωρίζετε καλά, ότι εγώ σας εξέλεξα σαν λαό μου από όλες τις φυλές της γης και απολαύσατε από μένα πολλά υλικά και πνευματικά αγαθά. Επειδή, όμως, σεις καταφρονήσατε το Νόμο μου και αμαρτήσατε, γι' αυτό θα σας τιμωρήσω για όλες τις αμαρτίες σας, περισσότερο από όσο τα άλλα έθνη. Ας προσέξει, λοιπόν, και σήμερα κάθε χριστιανός, πού ό Θεός τον αξίωσε να γνωρίσει το Νόμο Του, να διαχειρίζεται αυτόν με Ιερή προσήλωση και αυταπάρνηση. (Να σημειώσουμε εδώ ότι, ό προφήτης Άμώς ήταν πατέρας του προφήτη Ησαΐα).
1. Άμώς, γ'2.


Άπολυτίκιον. Ήχος α'. Τον τάφον σου Σωτήρ.
Προφήτην σε πιστόν, και των άνω έπόπτην, άνέδειξεν Άμώς, εκ ποιμνίου ό Λόγος, του βίου σου δεξάμενος, ευμενώς την χρηστότητα' όθεν ήλεγξας, τους άσεβούντας ανδρείως, και τον θάνατον, μαρτυρικώς δεδεγμένος, ζωής θείας έτυχες.


Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΥΛΑΣ
Καταγόταν από ένα χωριό της Πραιτωριάδας στην Κιλικία, πού ονομαζόταν Ζεφύρι. Διακρινόταν για τα φιλανθρωπικά του έργα, το ζήλο του για τον Χριστό και για την συνεχή προσπάθεια του να φωτίζει ψυχές στο δρόμο της αληθινής σωτηρίας. Καταγγέλθηκε λοιπόν γι' αυτό στον έπαρχο Μάξιμο και επειδή δεν μπόρεσαν να κάμψουν το χριστιανικό του φρόνημα, τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Έχυσαν καυτό λάδι στο κεφάλι του, έβαλαν πυρακτωμένα σίδερα στη ράχη του, συνέτριψαν τα μέλη του, χωρίς όμως να πετύχουν μ' αυτά την παραμικρή υποχώρηση της πίστης και του ηρωισμού του. Κατόπιν ό έπαρχος με ωμό τρόπο ξέσχισε την κοιλιά του, από την οποία χύθηκαν τα σπλάγχνα του. Έτσι μισοπεθαμένο, τον ανάγκασαν να τρέχει γύρω στα 20 μίλια, με αποτέλεσμα ό Άγιος να πέσει νεκρός και ή αγία του ψυχή να πετάξει στις σκηνές των δικαίων, νικήτρια της ειδωλολατρικής αυθαιρεσίας και τυραννίας.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΤΟΣ, ΑΧΑΪΚΟΣ και ΣΤΕΦΑΝΑΣ οι Απόστολοι
Και οι τρεις ήταν συνεργάτες του αποστόλου Παύλου, πού με όλη τους την ψυχή βοηθούσαν για τη διάδοση του Ευαγγελίου μεταξύ των εθνών. Αναφέρει και τους τρεις ό Παύλος, στην Α' προς Κορινθίους επιστολή του (ιστ', 17). Ότι δηλαδή πήγαν προς αυτόν στην Έφεσο, από την Κόρινθο, και ανακούφισαν το πνεύμα του με την παρουσία τους και με τη βοήθεια πού του πρόσφεραν για τους αγώνες υπέρ της Εκκλησίας. Γι' αυτό συνιστά στους χριστιανούς της Κορίνθου να τους τιμούν. Ιδιαίτερα για το σπίτι του Στεφανά, λέει ότι υπήρξε ό πρώτος χριστιανικός οίκος της επαρχίας Αχαΐας, πού υπαγόταν τότε και ή Κόρινθος. Την οικογένεια του Στεφανά, βάπτισε ό 'ίδιος ό Παύλος, και μας πληροφορεί ότι όλα της τα μέλη, αφοσιώθηκαν στην υπηρεσία των αγίων. Ό Φουρτουνάτος είναι ίσως το λατινικό όνομα του Τυχικού, πού οι Πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν ότι καταγόταν από την Ασία και συνόδευε τον Παύλο, μαζί με άλλους, όποτε επέστρεφε από την κυρίως Ελλάδα δια της Μακεδονίας (Πράξ. Κ' 4).


Ο ΟΣΙΟΣ ΟΡΤΙΣΙΟΣ
Ό όσιος αυτός ήταν ένας από τους διάσημους ασκητές της ερήμου και αποφθέγματα του σώζονται στον "Παράδεισο των Πατέρων" του Παλλαδίου. Απεβίωσε ειρηνικά.


Ο ΟΣΙΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
Γεννήθηκε το 345 στο χωριό Στριδώνι της Δαλματίας από γονείς ενάρετους χριστιανούς, οι όποιοι για να τον μορφώσουν καλύτερα, τον έστειλαν στη Ρώμη. Εκεί βαπτίστηκε, αλλά και εκεί έπεσε στη διαφθορά. ' Μετά τη Ρώμη επισκέφθηκε τη Γαλλία. Έπειτα επέστρεψε στην' Ιταλία και από εκεί πέρα-( σε στην Ανατολή και έφθασε το 373 στην ' Αντιόχεια για να συνεχίσει τις σπουδές του. Αφού βέβαια γρήγορα συνήλθε από τις νεανικές του παρεκτροπές, αποσύρθηκε στην έρημο της Χαλκίδας (στη Συρία) και ζούσε ασκητική ζωή. Αηδιασμένος όμως από τους εκεί υποκριτές μοναχούς επέστρεψε στην Κων/πολη, όπου γνωρίστηκε με τον Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό και τον Γρηγόριο Νύσσης και από εκεί επέστρεψε στη Ρώμη, πολύ εκτιμώμενος για την πολυμάθεια του. Αλλ' οι σχέσεις του με μια πλούσια, αλλ' ευσεβή χήρα, την Παούλα, και τις θυγατέρες της, σκανδάλισε τη Ρωμαϊκή κοινωνία και αναγκάσθηκε να φύγει με τη συνοδεία αυτών από τη Ρώμη και να πάει δια της Αντιόχειας στα Ιεροσόλυμα και από 'κει στη Βηθλεέμ, οπού έκτισαν δύο Μονές, μία ανδρική και μία γυναικεία, στις όποιες και διέμεναν. Και ή μεν Πάουλα πέθανε στη Βηθλεέμ το 404 και λύπησε πολύ τον Ιερώνυμο, αυτός δε το 420. Αργότερα το ιερό του λείψανο μετακομίστηκε στη Ρώμη και εναποτέθηκε στον Ναό της S. Maria Maggiore. Ακολουθία του, ποίημα Νήφωνος Αγιορείτου, εκδόθηκε στην Αθήνα το 1925.


Ο ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ επίσκοπος Ίππώνος και ΜΟΝΙΚΑ ή ευσεβεστάτη μητέρα του
Γεννήθηκε στην Ταγάστη της Νουμηδίας στην Αφρική, το έτος 354, από μητέρα χριστιανή, τη Μόνικα, και πατέρα ειδωλολάτρη, τον Πατρίκιο. Τις πρώτες του σπουδές έκανε στην ίδια του την πατρίδα και κατόπιν ό πατέρας του τον έστειλε στα Μάδαυρα και για ανώτερες σπουδές στην Καρχηδόνα. Σαν φοιτητής έζησε ζωή έκλυτη, μάλιστα απέκτησε και ένα εξώγαμο γιο. Στην Αφρική προσήλθε στο Μανιχαϊσμό, αλλ' όταν αργότερα ήλθε στο Μιλάνο, οι θερμές προσευχές της μητέρας του Μόνικας, ή μελέτη των Γραφών από τον ίδιο και τα φλογερά κηρύγματα του Αμβροσίου Μεδιολάνων, τράβηξαν τον Αυγουστίνο στον χριστιανισμό και βαπτίστηκε μαζί με το 15χρονο γιο του Άδεοδάτη. Από το Μιλάνο επανήλθε στην Αφρική και μετά τον θάνατο της μητέρας του πήγε στη Ρώμη. Όταν δε το 391 επισκέφθηκε κάποιους φίλους του στην Ίππώνα (στα παράλια της Νουμηδίας), χειροτονήθηκε από τον επίσκοπο της πόλης Βαλέριο πρεσβύτερος (395), έπειτα βοηθός επίσκοπος, και μετά τον θάνατο του Βαλέριου τον διαδέχτηκε στο θρόνο Ίππώνος (396). Για 34 ολόκληρα χρόνια, ποίμανε άριστα το ποίμνιο του και πέθανε στις 28 Αυγούστου 430 σε ηλικία 76 χρονών. 'Ακολουθία του 'Αγίου συνέταξε ό 'Αγιορείτης Ιάκωβος, πού εκδόθηκε στη Σμύρνη το 1861 και ό αρχιμανδρίτης Ιωάννης Δανιηλίδης, πού εκδόθηκε στην 'Αθήνα το 1914.


Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΥΣ
Μαρτύρησε δια ξίφους.


Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΡΣΗΣ
Το όνομα του Μάρτυρα αυτού δεν συναντάμε πουθενά στους Συναξαριστές. Ίσως να λέγεται Ναρσής.


Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ πέραν εν τοις Μαρανακίου


Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΝΑΣ της Μονής Πεσόνσα (Ρώσος).
(Δια Χριστόν Σαλός)
 

Πίσω Αρχική σελίδα