Εορτάζοντες την  3ην του μηνός  Ιανουαρίου

  • Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΑΛΑΧΙΑΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ό σημειοφόρος ό εν Άγίω Ζαχαρία Άτρώας

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΗΤΗΡ και τα δύο ΤΕΚΝΑ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ ό Θαυματουργός

  • Η ΑΓΙΑ ΘΩΜΑΪΣ Η ΛΕΣΒΙΑ

  • Η ΑΓΙΑ ΓΕΝΕΒΙΕΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Αναλυτικά

 

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΑΛΑΧΙΑΣ

Ό Απ. Παύλος, στην προς Εβραίους έπιστολή του, τονίζει ότι "οί άγγελοι είναι υπηρετικά πνεύματα, πού δεν ενεργούν με δική , τους πρωτοβουλία, αλλά αποστέλλονται από το Θεό να υπηρετήσουν εκείνους πού θα κληρονομήσουν την αιώνια ζωή". Ένας τέτοιος απεσταλμένος άγγελος, επίγειος όμως, ήταν και ό προφήτης Μαλαχίας, ένας από τους 12 μικρούς λεγόμενους προφήτες. Γεννήθηκε από τη φυλή του Λευΐ, εν Σοφαϊς κατά τους χρόνους πού επέστρεψαν οί Εβραίοι στην Ιερουσαλήμ από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνας. Πήρε το όνομα Μαλαχίας - πού ελληνικά σημαίνει άγγελος για τρεις λόγους: Πρώτον, διότι, όσα προφήτευε, αμέσως τα επιβεβαίωνε στο λαό θείος άγγελος. Και το παράδοξο ήταν ότι τον άγγελο δεν τον έβλεπαν οί ανάξιοι, αλλά μόνο οί άξιοι, τη φωνή του, όμως, την άκουγαν και οί άξιοι και ο'ι ανάξιοι. Ό δεύτερος λόγος γι' αυτή του την ονομασία ήταν ότι ή όλη σωματική του εμφάνιση είχε τέλεια αρμονία και μεγαλοπρέπεια. Ό τρίτος λόγος και σπουδαιότερος ήταν ότι, από νέος ακόμα, έκανε ζωή ενάρετη και ηθικά άμεμπτη. Αυτό το απέδειξε, όταν βρέθηκε στη θέση να ελέγξει και, πραγματικά, ήλεγξε με σφοδρότητα τον ϊδιο του το λαό και τους Ιερείς ακόμα του Ισραήλ, για τίς ανομίες και τίς ασέβειες τους. Ό Θεός αξίωσε τον προφήτη Μαλαχία να προφητεύσει και τον ερχομό του Προδρόμου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για την προπαρασκευή του έργου Του. "Ετσι, ή ζωή του προφήτη μας δείχνει πώς κάποιος μπορεί να γίνει επίγειος άγγελος, με τη χάρη του Θεοϋ. Ό προφήτης Μαλαχίας πέθανε ειρηνικά, σχετικά νέος, και τάφηκε στο τόπο των πατέρων του.

 

Άπολυτίκιον. Ηχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον.

Άγγελώνυμον κλήσιν πλουτήσας ένδοξε, άγγελομίμητον βίον έπολιτεύσω εν γη, Μαλαχία Προφητών το άκροθίνιον όθεν Αγγέλους έαχηκώς, συλλαλούντας νοερώς, έπλήσθης άθλου δόξης, και των μελλόντων την γνώσιν, διατυποίς προς φωτισμόν ημών.

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ

Ό "Αγιος Γόρδιος καταγόταν από την Καισαρεία της Καππαδοκίας και ήταν διακεκριμένος αξιωματικός του στρατού του αυτοκράτορα της Ανατολής Λικινίου, ό όποιος το 314 ήλθε σε πόλεμο μετά του Μ. Κωνσταντίνου. Και επειδή ό Κων/νος έδειχνε φανερή συμπάθεια προς τους Χριστιανούς, ό Λικίνιος αποφάσισε να περιποιηθεί τους ειδωλολάτρες με την προοπτική να τους κινήσει κάποια μέρα εναντίον του αντιπάλου του. Γι' αυτό, έδιωξε από την Αυλή καιτό στρατό, όλους τους χριστιανούς, και διέταξε να κλείσουν και να γκρεμισθούν πολλές εκκλησίες. Επέβαλε μάλιστα, αυστηρές ποινές σ' όλους όσους αντιστέκονταν. Τότε λοιπόν απομακρύνθηκε και ό Γόρδιος από το στρατό. Αποσύρθηκε σ' ένα όρος, όπου περνούσε τον καιρό του με προσευχή, μελέτη και σωματική εργασία. Άλλ' οι πληροφορίες πού έπαιρνε ήταν, ότι ό Λικίνιος επέμενε στίς σκληρές διώξεις κατά των χριστιανών. Κατέβηκε λοιπόν μια νύχτα με την απόφαση να φωνάξει εναντίον της αδικίας και υπέρ του Χριστού. Να στιγματίσει τη διαγωγή του αυτοκράτορα, ό όποιος έκανε τόσο ανίερη κατάχρηση της εξουσίας του εναντίον όχι μόνο της αλήθειας, αλλά και του ιερότατου δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας. "Ετσι λοιπόν, κάποια μέρα πού όλοι οι επίσημοι ήταν μαζεμένοι στο θέατρο, ό Γόρδιος έκανε πράξη όλα τα παραπάνω, με αποτέλεσμα να αποκεφαλισθεί επί τόπου.

 

"Απολυτίκιον. Ηχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε

Τω ζήλω της πίστεως, πυρποληθείς την ψυχήν, αυτόκλητος ώρμηοας, εν τω οταδίω σοφέ, και χαίρων ήγώνισαι΄ όθεν τοις εξ αυχένας, όχετοίς των αιμάτων, έσβεσας Αθλοφόρε, της κακίας την φλόγα, διό σε ό Ζωοδότης, Γόρδιε έδόξασε.

 

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ό σημειοφόρος ό εν Άγίω Ζαχαρία Άτρώας

Ό Πέτρος αυτός ήταν ασκητής στα ανατολικά μέρη της Προποντίδας, οπού βρισκόταν και ή Άτρώα. Δεν έχει καμιά σχέση με τον "Αγιο Πέτρο τον σημειοφόρο τον επίσκοπο "Αργούς.

 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΗΤΗΡ και τα δύο ΤΕΚΝΑ

 Μαρτύρησαν δια πυρός.

 

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ ό Θαυματουργός

Αναφέρεται στον Παρισινό Κώδικα 361 Coislin φ. 88. Αυτός άσκήτευσε στο όρος Λάτριο και μαζί με άλλους 'ίδρυσε τη Λαύρα της Ύπεραγίας Θεοτόκου του Μυρσινώνος.

 

Η ΑΓΙΑ ΘΩΜΑΪΣ Η ΛΕΣΒΙΑ

Γεννήθηκε, στη Λέσβο μεταξύ των ετών 1910-913. ΟΙ γονείς της, Μιχαήλ και Καλή, ήταν ευσεβέστατοι, έντιμοι και ευκατάστατοι. Τη στέρηση παιδιού την αντιμετώπιζαν "πενθούντες και σκυθρωπάζοντες", αλλά και με την ελπίδα ότι θα αποκτούσαν παιδί και για τούτο δεν έπαυαν να προσεύχωνται. Τέλος, ή Παναγία με θείο όνειρο προειδοποίησε την Καλή ότι όχι μόνο θα αποκτούσε παιδί, αλλά ότι τούτο θα ξεχώριζε σε πλούτο χαρισμάτων και αγιότητα. Πραγματικά, απόκτησαν κόρη, πού την ώνόμασαν Θωμάίδα, πού καθώς μεγάλωνε ξεχώριζε για τα χαρίσματα πού είχε και την ομορφιά της. "Αν και δεν είχε καμιά διάθεση για γάμο άλλ' άπ' εναντίας έθαύμαζε τη μοναστική ζωή, πειθαρχώντας στη θέληση και επιθυμία των γονιών της, πανδρεύτηκε, μεταξύ των ετών 934-937, σε ηλικία 24 ετών, κάποιον Στέφανο, πού έγινε γι' αυτήν "άκάνθινος στέφανος" για όλη τη ζωή της. Ενώ αυτή ήταν τόσο καλή, τόσο ενάρετη, ώστε την ήξεραν όλοι σαν υπόδειγμα συζύγου, υπέφερε φοβερά από τη βάναυση συμπεριφορά του βαρβάρου συζύγου της, πού καθημερινά εύρισκε ευκαιρία να την πληγώνει στο σώμα και στην ψυχή με ξυλοδαρμούς, ραπίσματα, κλωτσιές ακόμα και στο στόμα της, να την καιει, να της ανοίγει πληγές σ' όλο της το σώμα. Και ή Θωμάίς αντιμετώπιζε όλη αυτή τη μαρτυρική κατάσταση με την προσευχή, την υπομονή και την αγαθοεργία. Πολύ σύντομα ή πίστη και ή αγιότητα της Θωμαϊ'δος ευλογήθηκε από το Θεό, πού της έδωκε τη χάρη να κάνει και θαύματα, όταν ζητούσε με τις θερμές προσευχές της τη βοήθεια Του για ανθρώπους πού υπέφεραν. "Επειτα από δέκα τριών ετών μαρτυρική συζυγική ζωή, απέθανε ή Θωμαΐς σε ηλικία τριάντα οκτώ ετών.

 

Απολυτίκιον. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε

Τάς θλίψεις του βίου σου, ως ηροσφοράν λογικήν, Χριστώ προσενένκασα, την των θαυμάτων ΐσχύν, Όοία, άντείληφας. "Οθεν ως συζυγίας, ύποτύπωσιν θείαν, μέλπομεν Θωμαΐς σε, και πιστώς σοι βοώμεν Χαίρε της νήσου Λέσβου, σεμνόν έγκαλλώπισμα.

 

Η ΑΓΙΑ ΓΕΝΕΒΙΕΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Λεπτομέρειες για τη ζωή αυτής της αγίας της ορθοδοξίας, μπορεί να βρει ό αναγνώστης στο βιβλίο "Ή εν Όρθοδοξία Ηνωμένη Ευρώπη" του Γ.Ε. Πιπεράκη, Έκδ. "Έπτάλοφος", Αθήναι 1997.

 

 

Πίσω Αρχική σελίδα