Εορτάζοντες την  21ην του μηνός Δεκεμβρίου

  • Η ΑΓΙΑ  ΙΟΥΛΙΑΝΗ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 500 ΜΑΡΤΥΡΕΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΕΣ 130 ΓΥΝΑΙΚΕΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ό Θαυματουργός Μητροπολίτης πάσης Ρωσίας (Ρώσος)

Αναλυτικά

Η ΑΓΙΑ  ΙΟΥΛΙΑΝΗ
ΟΙ γονείς της Ιουλιανής ήταν ειδωλολάτρες και θέλησαν να τη μνηστεύσουν με κάποιο διακεκριμένο αξιωματούχο της Αντιόχειας, τον Έλεύσιο. Αλλά ή Ιουλιανή αρνήθηκε σθεναρά. Ή άρνηση της κατέπληξε τους γονείς της, διότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν τους είχε φέρει καμιά αντίρρηση και ήταν υπάκουη κόρη. Ό Έλεύσιος με πληγωμένο εγωισμό ζητούσε εκδίκηση. Αφού ερεύνησε και παρακολούθησε για πολύ καιρό την Ιουλιανή, έμαθε ότι εν αγνοία των γονέων της είχε γίνει χριστιανή. Έτσι ό Έλεύσιος την κατήγγειλε στον έπαρχο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να φυλακισθεί. Μέσα στη φυλακή, συνεχίστηκαν οι προσπάθειες να γίνει σύζυγος του Έλευσίου και να αποφύγει τον κίνδυνο του θανάτου. Άλλα ή Ιουλιανή προτιμούσε να πεθάνει, παρά να πάρει ειδωλολάτρη σύζυγο. Τότε ό Έλεύσιος με διαταγή του έπαρχου και πολύ μίσος την μαστίγωσε άνελέητα.Έπειτα, έκαψε το πρόσωπο της με πυρακτωμένο σίδερο, και της είπε: "Πήγαινε τώρα στον καθρέπτη να καμαρώσεις την ομορφιά σου". Ή δε Ιουλιανή, με ένα ελαφρό μειδίαμα του απάντησε: "Στήν ανάσταση των δικαίων, στα πρόσωπα δε θα υπάρχουν πληγές και εγκαύματα. Θα υπάρχουν μόνο οι πληγές των ψυχών από την αμαρτία. Γι' αυτό, Έλεύσιε προτιμώ τώρα τίς πληγές του σώματος, πού είναι προσωρινές, παρά τίς πληγές της ψυχής, πού βασανίζουν αιώνια". Μετά από λίγο, το ξίφος του δημίου έκοψε το νεανικό κεφάλι της Ίουλιανής. Αργότερα ό Έλεύσιος, όταν βρέθηκε ναυαγός σε κάποιο άγνωστο νησί, βρήκε τραγικό τέλος, όταν τον κατασπάραξε ένα άγριο λιοντάρι.


Άπολυτίκιον. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Ως νύμφη πανάμωμος, και Άθληφόρος σεμνή, τω Λόγω νενύμφευσαι, του αθανάτου Πατρός, Ίουλιανή ένδοξε· συ γαρ φθαρτόν μνηστήρα, παριδούοα έμφρόνως, ήθλησας υπέρ φύσιν, και τον όφιν καθείλες. Και νυν ταις του νυμφίου σου, τρυφάς φαιδρότητι.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ 500 ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Αυτοί πίστεψαν στον Χριστό δια της Αγίας Ίουλιανής και κατόπιν όλοι μαρτύρησαν δια ξίφους.


ΟΙ ΑΓΙΕΣ 130 ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Αυτές πίστεψαν στον Χριστό δια της 'Αγίας Ίουλιανής και στη συνέχεια όλες μαρτύρησαν δια αποκεφαλισμού.


Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Προστάτης των διωκομένων χριστιανών μπορεί να χαρακτηριστεί ό άγιος Θεμιστοκλής. Καταγόταν από τα Μύρα της Λυκίας και έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα μετά Χρι-στόν. Όταν επί διωγμού του Δεκίου έπασχαν ανήκουστα πράγματα οι χριστιανοί, ό Θεμιστοκλής, βοσκός το επάγγελμα, έκρυψε πολλούς σε δυσπρόσιτα ορεινά μέρη. Καταγγέλθηκε γι' αυτό, αλλά αρνήθηκε να δείξει τα κρησφύγετα των διωκομένων. Καταδικάστηκε λοιπόν και αυτός, σύρθηκε δε σε έδαφος, στο όποιο είχαν μπήξει σιδερένια καρφιά, και έτσι παρέδωσε στον Θεό την αγία του ψυχή.


Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ό Θαυματουργός Μητροπολίτης πάσης Ρωσίας (Ρώσος)

 

Πίσω Αρχική σελίδα