Εορτάζοντες την  19ην του μηνός Δεκεμβρίου

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΒΟΝΙΦΑΤΙΟΣ & ΑΓΛΑΪΑ ή Ρωμαία

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΗΛΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΣ & ΑΡΗΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ & ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΤΥΧΙΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 200 ΑΝΔΡΕΣ και 70 ΓΥΝΑΙΚΕΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΕΝΤΙΟΣ επίσκοπος Αιθιοπίας

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΗΛΙΟΥ Μουρόμας ό Θαυματουργός "ό εν τω Σπηλαίω" (Ρώσος)

Αναλυτικά

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΒΟΝΙΦΑΤΙΟΣ & ΑΓΛΑΪΑ ή Ρωμαία
Έζησαν τον 3ο μ.Χ. αιώνα. Ή Αγλαΐα άνηκε στην τάξη των ευγενών και πλούσιων Ρωμαίων γυναικών και ήταν πάντα πρόθυμη στις ελεημοσύνες και στις διάφορες αγαθοεργίες. Ό δε Βονιφάτιος ήταν γραμματέας της περιουσίας της Αγλαΐας και επόπτης των κτημάτων της. Όπως ή κυρία του, ήταν και αυτός εϋσπλαγχνος και φιλάνθρωπος. Διαχειριζόταν την περιουσία της Αγλαΐας με πολλή τιμιότητα, και απέναντι στους υπηρέτες ήταν ευγενέστατος. 'Αλλά ή ανεξέλεγκτη καλοζωία έπνιξε την πνευματικότητα του Βονιφατίου και της Αγλαΐας. Άναψε την εύφλεκτη νεότητα τους και παρασύρθηκαν από τίς ένοχες σαρκικές ηδονές. Ευτυχώς, όμως, ό έλεγχος των συνειδήσεων τους ήταν αυτός πού τελικά επικράτησε. 'Αμάρτησαν. Έκλαψαν και οι δύο πικρά. Θα τους δεχόταν άραγε και πάλι ό Θεός σαν ζωντανά μέλη της Εκκλησίας του; Γιατί όχι; Άλλωστε, ό Ίδιος είπε: "Χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού επί ένί αμαρτωλώ μετανοοϋντι"1. Δηλαδή, χαρά γίνεται στους ουρανούς, με την παρουσία αγγέλων του Θεού, πού συμμετέχουν στη χαρά αυτή, για έναν αμαρτωλό πού μετανοεί. Με πολλή συντριβή, λοιπόν, οι δύο μετανοούντες εξομολογήθηκαν το ηθικό τους ολίσθημα σε πνευματικό ιερέα και ή ηθική τους επιστροφή και αναγέννηση ήταν πλέον γεγονός. Έτσι, αργότερα, ό μεν Βονιφάτιος πέθανε μαρτυρικά για την πίστη στην Ταρσό της Κιλικίας, ή δε 'Αγλαΐα, αφού πούλησε τα υπάρχοντα της, αφιέρωσε τη ζωή της στην ανακούφιση των φτωχών και των πασχόντων.
1. Ευαγγέλιο Λουκά, ιέ' 10.


Άπολυτίκιον. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαθε.
Μαρτύρων την εύκλειαν, ίχνηλατήσας θερμώς, Χριστόν ώμολόγησας, επί απίστων οτερρώς, σοφέ Βονιφάτιε' όθεν καθάπερ πλούτον, αδαπάνητον Μάρτυς, δέδωκας σου το σώμα, τη σεμνή Αγλαΐα' εξ ου τω κοσμώ πηγάζει, ρώσις και έλεος.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΗΛΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΣ & ΑΡΗΣ
Όλοι κατάγονταν από την Αίγυπτο και εμπνεόμενοι από τη θερμή τους πίστη, πήγαιναν σε διάφορες πόλεις και υπηρετούσαν τους διωκόμενους χριστιανούς. Στην Άσκαλώνα συνελήφθησαν, επέμεναν στην ομολογία του Ιησού Χριστού και καταδικάστηκαν σε θάνατο από τον κριτή Φιρμιλιανό. Και ό μεν Ηλίας και Πρόβος αποκεφαλίστηκαν, ό δε Άρης παρέδωσε την αγία του ψυχή μέσα στις φλόγες.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ & ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΣ
Και οι δύο πέθαναν αφού τους έριξαν μέσα στη φωτιά. Ό μεν Τιμόθεος στην Αφρική, ό δε Πολύευκτος στην Καισαρεία, διότι κατηχούσαν και βάπτιζαν ειδωλολάτρες. Παρ' όλο πού κατά την θανατική εκτέλεση ήταν παρόντες και οι δικοί τους, και έκλαιγαν τσιρίζοντας, αυτοί, ατρόμητοι με τη θεία χάρη, τους παρηγορούσαν. Μπήκαν δε μέσα στις φλόγες, διατηρώντας την ευψυχία τους και ψάλλοντες ύμνους προς τον Κύριο. ('Ορισμένοι Συναξαριστές, λανθασμένα, αναφέρουν την ήμερα αυτή και δεύτερο Άγιο Πολύευκτο, πού όμως πρόκειται για τον ίδιο με τον πιο πάνω Άγιο).


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΤΥΧΙΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 200 ΑΝΔΡΕΣ και 70 ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Όλοι μαρτύρησαν δια ξίφους.


Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΕΝΤΙΟΣ επίσκοπος Αιθιοπίας
Έζησε τον 6ο αιώνα μ.Χ. και καταγόταν από τα Μεδιόλανα. Οι γονείς του ονομάζονταν Αγάπιος και Θεοδότη και ήταν πολύ ευσεβείς. Ό Γρηγέντιος από πολύ μικρός διακρινόταν για την ευγλωττία του και για την μεγάλη αρετή του. Για να καταρτίσει τον εαυτό του περισσότερο πνευματικό, έκανε ταξίδι στην Ανατολή, πού τότε ήταν το μεγαλύτερο θεολογικό και πνευματικό κέντρο. Κατόπιν πήγε στην Κωνσταντινούπολη και έγινε γνωστός του τότε αυτοκράτορα Ίουστίνου και στον Πατριάρχη. Στη συνέχεια επισκέφτηκε την Αλεξάνδρεια επί Πατριάρχου Προτερίου, ό όποιος και τον χειροτόνησε πρεσβύτερο. Τα δε Ιερατικά του καθήκοντα, ό Γρηγέντιος, εκτελούσε άριστα. Όταν χήρεψε ή επισκοπή Αιθιοπίας, ό βασιλιάς Έλεσβαάν ζήτησε από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας να του στείλει επίσκοπο μορφωμένο και ενάρετο. Τότε ό Πατριάρχης εξέλεξε τον Γρηγέντιο. Ό όποιος επετέλεσε την αποστολή του με πολύ ζήλο και μεγάλη καρποφορία. Στον τόπο αυτό ήταν πολλοί Εβραίοι και ήταν φανατικά προσκολλημένοι στη θεωρία τους. Ένας μάλιστα δεινός συζητητής απ' αυτούς, ήταν και ό Ραβίνος Έρβάς. Αλλ' ό Γρηγέντιος, με τα σοφά επιχειρήματα του, την αγαθότητα του και με τη θεία χάρη, κατόρθωσε να φέρει στους κόλπους της Εκκλησίας τους περισσότερους Εβραίους του τόπου και τον ίδιο τον Έρβά, πού βαπτίστηκε παρουσία του βασιλιά και μετονομάστηκε Λέων, και τιμήθηκε με το αξίωμα του Πατρικίου. Ό διάδοχος του Έλεσβαάν γιος του Έρδιδος, συνέχισε την ίδια πολιτική ευλάβειας προς τον Γρηγέντιο. Ό Γρηγέντιος πέθανε ειρηνικά στις 19 Δεκεμβρίου 552 και τη στέρηση του θρήνησε πολύς κόσμος.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
Μαρτύρησε δια απαγχονισμού πάνω από μια Ιτιά.


Ο ΟΣΙΟΣ ΗΛΙΟΥ Μουρόμας ό Θαυματουργός "ό εν τω Σπηλαίω" (Ρώσος)
 

 

Πίσω Αρχική σελίδα