Εορτάζοντες την  8ην του μηνός Δεκεμβρίου

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΩΣΘΕΝΗΣ, ΚΗΦΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΣ, ΤΥΧΙΚΟΣ, ΚΑΙΣΑΡ & ΕΠΑΦΡΟΔΙΤΟΣ οι Απόστολοι εκ των 70

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ επίσκοπος Κύπρου και ΔΑΜΙΑΝΟΣ επίσκοπος Κύπρου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΕΡΟΣ ό αρχιεπίσκοπος

  • ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ

Αναλυτικά

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ
Γεννήθηκε στην Αίγυπτο και από μικρό παιδί είχε "πνεύμα αγάπης και σωφρονισμού"1. Δηλαδή, πνεύμα αγάπης και πνεύμα πού σωφρονίζει, ώστε φρόνιμα και συνετά να κυβερνά τον εαυτό του, αποφεύγοντας κάθε ηθική παρεκτροπή, διατηρώντας την αγνότητα, αλλά συγχρόνως παραδειγμάτιζε και τους συνανθρώπους του. Και αυτό το απέδειξε ακόμα περισσότερο, όταν μεγάλωσε. Αφού διαμοίρασε την κληρονομιά του στους φτωχούς, αποσύρθηκε στην έρημο. Εκεί γέμιζε το χρόνο του με προσευχή, μελέτη και αγαθοεργίες. Σέ κάθε κουρασμένο οδοιπόρο πού περνούσε από το κελί του, πρόσφερε ανάπαυση και φιλοξενία. Άλλα εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία, του παρείχε με διάκριση και πνευματικές οδηγίες και συμβουλές, χρήσιμες για τη σωτηρία της ψυχής του. Έτσι, ή φήμη του Παταπίου εξαπλώθηκε γρήγορα και κάθε μέρα πολλοί έφθαναν στο κελί του για να ακούσουν από τα χείλη του επωφελή διδασκαλία. Μετά από καιρό, ό Πατάπιος πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, θέλοντας να μείνει άγνωστος, εξέλεξε ένα ησυχαστήριο στις Βλαχερνές. Όμως, ή ταπεινή και καθαρή ζωή του Παταπίου τον αξίωσε να θαυματουργεί. Έτσι, και πάλι έγινε γνωστός, και πέθανε θεραπεύοντας αρρώστους.
1. Β' προς Τιμόθεον, α' 7.


Άπολυτίκιον. Ήχος γ'. Θείας πίστεως.
Θειας κλήσεως, ιχνηλατήσας, εκ νεότητας, τας επιδόσεις, δι' ασκήσεως τω κόσμω εξέλαμψας· και δοξασθείς απάθειας ταις χάρισι, πάθη ποικίλα ίασαι Πατάπιε, Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΩΣΘΕΝΗΣ, ΚΗΦΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΣ, ΤΥΧΙΚΟΣ, ΚΑΙΣΑΡ & ΕΠΑΦΡΟΔΙΤΟΣ οι Απόστολοι εκ των 70
Ό Σωσθένης αναδείχτηκε επίσκοπος της πόλεως Κολοφώνος στην Ιωνία, και διακρίθηκε για την διδακτικότητα και την αυταπάρνηση του. Υπήρξε συνεργάτης του αποστόλου Παύλου και χαρακτηριστικό της αγάπης του Παύλου πού έτρεφε προς τον Σωσθένη είναι, ότι στην Α' προς Κορινθίους επιστολήν του, ονομάζει αυτόν συστρατιώτη του. Ό Άπολλώς ήταν λόγιος άνδρας της Αλεξάνδρειας και προικισμένος με πολλή δύναμη λόγου και γνώση των Γραφών. Στην αρχή γνώριζε μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη, κατόπιν όμως πληροφορήθηκε ακριβέστερα σχετικά με την ανθρώπινη σωτηρία δια του Ιησού Χριστού, από τον 'Ακύλα και τη σύζυγο του Πρίσκιλλα. Ό Άπολλώς κήρυξε θαρραλέα μέσα στη συναγωγή της Εφέσου και ύστερα πήγε στην Κόρινθο και την υπόλοιπη Αχαΐα. Τέλος έκανε επίσκοπος Καισαρείας. Τον Τυχικό αποκαλεί ό απ. Παύλος αγαπητό αδελφό και διάκονον εν Κυρίω Τον όποιο έστειλε στους χριστιανούς της Εφέσου, για να τον κάνει γνωστό σ' αυτούς και να παρηγορήσει τις καρδιές τους. Ό Έπαφρόδιτος ονομάζεται από τον απ. Παύλο αδελφός και συνεργός και συστρατιώτης του, και επετέλεσε τα αποστολικά του καθήκοντα στους Φιλιππησίους. Αυτός μετά τον Σωσθένη, ανέλαβε την επισκοπή Κολοφώνος. Ό δε Καίσαρας, αναφέρεται με την οικογένεια του στην προς Φιλιππησίους επιστολή του απ. Παύλου, και φέρεται ότι χρημάτισε επίσκοπος Κορώνης στην Πελοπόννησο. Για τον Κηφά δεν διασώζονται βιογραφικά του στοιχεία. ('Ορισμένα Συναξάρια, λανθασμένα αναφέρουν εδώ και τη μνήμη του απ. Ονησιφόρου σαν επισκόπου Κορώνης (;). Αυτός όμως εορτάζει 7 Σεπτεμβρίου και υπήρξε επίσκοπος Κολοφώνος Μ. Ασίας).


Ο ΟΣΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ επίσκοπος Κύπρου και ΔΑΜΙΑΝΟΣ επίσκοπος Κύπρου
Ό Σωφρόνιος καταγόταν από τη μεγαλόνησο Κύπρο και ήταν γιος ευλαβών γονέων χριστιανών. Διακρινόταν για την πολυμάθεια του και την ευφυΐα του. Έγινε τόσο ευλαβής και ενάρετος, ώστε τον αξίωσε ό Θεός με πολλά χαρίσματα και ιδιαίτερα να θαυματουργεί. Μετά τον θάνατο του επισκόπου Κύπρου Δαμιανού, με ομόφωνη γνώμη κλήρου και λαού, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου έγινε ό Σωφρόνιος. Μετά τη χειροτονία του, έλαβε μεγάλη πρόνοια για τους φτωχούς, τα ορφανά, τους αναπήρους και τους γέροντες. Έτσι θεάρεστα αφού διάνυσε τη ζωή του, απεβίωσε ειρηνικά.


Ο ΑΓΙΟΣ ΑΕΡΟΣ ό αρχιεπίσκοπος
Άγνωστος στους Συναξαριστές. Ή μνήμη του αναφέρεται στο Ίεροσολυμιτικό Κανονάριο του Άρχιμανδρίτου Καλλίστου ως εξής: "Μνήμη του αρχιεπισκόπου Αέρου". Ανήκει πάντως στους αγίους της Σιωνίτιδος (δηλ. Ιεροσολύμων) εκκλησίας, πού έχει γραμμένη τη μνήμη του στις 8 Δεκεμβρίου.


ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ
 

 

Πίσω Αρχική σελίδα