Εορτάζοντες την 1ην του μηνός Δεκεμβρίου

  • Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΝΑΟΥΜ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ό Νέος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΟΝΗΣΙΜΟΣ Αρχιεπίσκοπος Εφέσου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ό Ελεήμων

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ό Πέρσης

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΝΙΑΣ & ΣΟΛΟΧΩΝ Αρχιεπίσκοποι Εφέσου

  • ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Αρχιεπίσκοπος Λακεδαιμόνιας

Αναλυτικά

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΝΑΟΥΜ
Είναι ένας από τους δώδεκα μικρούς λεγόμενους προφήτες. Έζησε τον 7ο αιώνα προ Χριστού και ήταν από τη φυλή του Συμεών. Πατρίδα είχε την Έλκεσέμ, γι' αυτό ονομάστηκε και Ναούμ ό Έλκεσαίος. Το βιβλίο της προφητείας του αποτελείται από τρία μικρά κεφάλαια και αφορά την τύχη της πόλης Νινευή. Στο Α' κεφάλαιο, υμνεί το Θεό. Στο Β' κεφάλαιο, προαναγγέλλει τον όλεθρο της Νινευή με τα άρματα της, τους Ιππείς και τους θησαυρούς της. Στο Γ' κεφάλαιο, χαρακτηρίζει τη Νινευή σαν πόλη των αιμάτων, του ψεύδους, της μεγάλης αδικίας και πορνείας. "Ας δούμε, όμως, τί λέει για τους αμαρτωλούς ανθρώπους τέτοιας πόλης, και τί γι' αυτούς πού είναι κοντά στον Κύριο: "Χρηστός Κύριος τοις ύπομένουσιν αυτόν εν ήμερα θλίψεως και γινώσκων τους εύλαβουμένους αυτόν και εν κατακλυσμοί πορείας συντέλειαν ποιήσεται τους έπεγειρομένους, και τους εχθρούς αυτού διώξεται σκότος"1. Δηλαδή ό Κύριος είναι ευεργετικός για εκείνους πού μένουν κοντά Του στις ήμερες των θλίψεων τους. Γνωρίζει ό Κύριος και περιβάλλει με συμπάθεια εκείνους πού Τον σέβονται. Εναντίον, όμως, των αμαρτωλών, πού αλαζονικά με κάθε είδους αμαρτία εγείρονται εναντίον Του, θα ορμήσει σαν κατακλυσμός για να τους εξαφανίσει τελείως. Θα καταδιώξει τους εχθρούς Του και θα τους κυριεύσει το σκοτάδι του θανάτου. Ό πρ. Ναούμ πέθανε ειρηνικά και τάφηκε στον τόπο των πατέρων του.
1. Ναούμ, Α' 7 -8.


Άπολυτίκιον. Ήχος γ'. Θείας πίστεως.
Νόμω έλαμψας, προαναγγέλλων, τάς της χάριτος, Ναούμ Προφήτα, ομωνύμως παρακλήσεις εν Πνεύματι· δι' ων ό Λόγος ουσίαν την βρότειον, επιφανείς τοις άνθρώποις κατηύφρανεν όθεν πρέσβευε, Τριάδι τη πανοικτίρμονι, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.


Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ό Νέος

Για τον Όσιο αυτό αναφέρει ό Εύεργετινός, ότι έγινε μοναχός και ζούσε ζωή ασκητική. Για να ασκηθεί όμως περισσότερο, άφησε τον ησυχαστικό βίο και πήγε σε μια κοινοβιακή Μονή στην Κίο της Βιθυνίας και υποτάχθηκε στον ηγούμενο, δουλεύοντας τίς πιο σκληρές δουλειές της Μονής. Αφού έδειξε πολλή υπακοή και υπομονή και έγινε υπόδειγμα ασκητικής ταπεινοφροσύνης, απεβίωσε ειρηνικά.


Ο ΑΓΙΟΣ ΟΝΗΣΙΜΟΣ Αρχιεπίσκοπος Εφέσου
Απεβίωσε ειρηνικά. Άλλου αναφέρεται σαν Όνησίφορος, μαζί με τον Σολομώντα, πού ήταν και αυτός επίσκοπος Εφέσου.


Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ό Ελεήμων
Ήταν υπόδειγμα κάθε αρετής και ιδιαίτερα της αγαθοεργίας. Έζησε τον 8ο αιώνα μ.Χ. στην πόλη 'Αμνεια της Παφλαγονίας, και τους γονείς του έλεγαν Γεώργιο και Άννα. Παντρεύτηκε την Θεοσεβώ και απόκτησε τρία παιδιά. Ένα γιο, τον Ιωάννη, και δύο κόρες, πού την πρώτη έλεγαν Υπατία και τη δεύτερη Ευανθία. Ό Φιλάρετος ήταν γεωργός και από τα εισοδήματα του, πλουσιοπάροχα μοίραζε ελεημοσύνη στους φτωχούς. Πεινασμένο έβρισκε; τον χόρταινε. Γυμνό; τον έντυνε. Χήρα και ορφανό; βοηθούσε και παρηγορούσε. Αλλ' ό Θεός επέτρεψε και ό Φιλάρετος κάποτε κατάντησε πολύ φτωχός. Όμως και σ' αυτή την κατάσταση ό άγιος του Θεού, έδειξε θαυμαστή καρτερία όπως ό Ίώβ, και συνέχισε να αγαθοεργή μέχρι υπερβολής. Και ό Θεός πού είδε την ασυναγώνιστη πίστη του οικονόμησε με την πρόνοια Του, ώστε ό Κων/νος ό γιος της βασίλισσας Ειρήνης, να πάρει για γυναίκα του την εγγονή του αγίου Μαρία, επειδή ήταν πολύ ωραία στην ψυχή και στο σώμα. Τον δε Φιλάρετο, τον τίμησε με το αξίωμα του υπάτου. Έτσι έγινε κάτοχος πολλού πλούτου, πού τον διαμοίραζε ακόμα πιο άφθονα στους φτωχούς. Όταν θα πέθαινε, κάλεσε τους συγγενείς του και είπε τα έξης: "Παιδιά μου, μη ξεχνάτε ποτέ τη φιλοξενία, μη επιθυμείτε τα ξένα πράγματα, μη λείπετε ποτέ από τίς ακολουθίες και λειτουργίες της Εκκλησίας, και γενικά όπως έζησα εγώ έτσι να ζητε και εσείς". Και αυτά αφού είπε, ξεψύχησε με τη φράση: "γεννηθήτω το θέλημα σου".


Άπολυτίκιον. Ήχος γ'. Θείας πίστεως.
Θειας πίστεως, περιουσία, διεσκόρπισας, τοις δεομένοις, τον προσόντα σοι πλούτον Φιλάρετε· και εύσπλαγχνία κοσμήσας τον θίον σου, τον χορηγόν του ελέους έδόξασας· Ον ικέτευε, δοθήναι τοις εύφημούσι σε, ρανίδα οίκτιρμών και θείον έλεος.


Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ό Πέρσης
Καταγόταν από την πόλη Άρβήλ της Περσίας και ήταν ένας μεταξύ των Αγίων πού δόξασαν το έδαφος της Περσίας με τίς αρετές και τον ηρωισμό τους για την πίστη. Συνελήφθη διότι προσπαθούσε να διαφωτίσει τους πατριώτες του στην αληθινή πίστη του Χριστού. Βασανίστηκε σκληρά, αλλά δεν κάμφθηκε. 'Αντίθετα παρέδωκε την τελευταία του πνοή βλέποντας οράσεις ανδρών, περιβεβλημένων φωτεινούς στεφάνους, πού τον καλούσαν στους τόπους της ανέκφραστης αγαλλίασης.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΝΙΑΣ & ΣΟΛΟΧΩΝ Αρχιεπίσκοποι Εφέσου
'Απεβίωσαν ειρηνικά. 'Αλλά μάλλον πρόκειται περί παρεξηγήσεως. Διότι 'Αρχιεπίσκοποι Εφέσου υπήρξαν μόνο δύο, ό  Ονήσιμος (πού αναφέραμε πιο πάνω) και ό Σολόχων ή Σολομών.


ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ
"Πλησίον της αγίας Ειρήνης αρχαίας και νέας". 'Αλλά τα εγκαίνια του ναού του αγίου Τρύφωνα, ορίζονται από τους Συναξαριστές την 19η 'Οκτωβρίου.


Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Αρχιεπίσκοπος Λακεδαιμόνιας
Επονομάζεται και θαυματουργός. Σώζεται εικόνα του σε εκκλησία της Μονεμβασίας, όπου από τα φθαρμένα στοιχεία δεν γίνεται γνωστή ή εποχή του. Άλλες πηγές μας πληροφορούν ότι έζησε ασκητικότατο βίο, τον 9ο αιώνα και διακρίθηκε για την προσπάθεια του να εξυψώσει το ηθικό επίπεδο του ποιμνίου του. Ήταν οπαδός του πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Ιγνατίου και πήρε μέρος στην κατά του Φωτίου συγκληθείσα Σύνοδο (869-870). Θεωρείται τοπικός Άγιος της Λακεδαιμόνιας, ή δε βιογραφία του συντάχθηκε από κάποιον ανώνυμο.
 

Πίσω Αρχική σελίδα