Εορτάζοντες την 19ην του μηνός Αυγούστου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ό Στρατηλάτης και οι 2593 Μάρτυρες, πού μαρτύρησαν μαζί μ' αυτόν.

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ, ΑΓΑΠΙΟΣ και ΘΕΚΛΑ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΤΥΧΙΑΝΟΣ ό στρατιώτης και ΣΤΡΑΤΗΓΙΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ό νέος και θαυματουργός

Αναλυτικά

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ό Στρατηλάτης και οι 2593 Μάρτυρες, πού μαρτύρησαν μαζί μ' αυτόν.
ΟΙ στρατιώτες ήταν κυριευμένοι από φόβο, λόγω του ότι ό εχθρός ήταν πολυάριθμος και είχε πολλές νίκες στο ενεργητικό του. Ή αρχηγία του μικρού σώματος στρατιωτών είχε ανατεθεί από τον αρχιστράτηγο Άντίοχο σε ένα γενναίο χριστιανό αξιωματικό, τον Ανδρέα. Βεβαίωσε λοιπόν ό Ανδρέας τους στρατιώτες του πώς ό θρίαμβος της νίκης θα είναι με το μέρος τους, αν όλοι με πραγματική πίστη επικαλεσθούν τον παντοδύναμο Θεό των χριστιανών. Διότι όλα τα κατορθώματα των χριστιανών επιτυγχάνονται "συν τη δυνάμει του Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου"1. Με τη δύναμη, δηλαδή, του Κυρίου μας Ίησοϋ Χριστού. Πράγματι, τα λόγια του Ανδρέα ανύψωσαν το ηθικό των στρατιωτών, με αποτέλεσμα να συντρίψουν το πολυπληθές στράτευμα του εχθρού. Ό Άντίοχος επαίνεσε δημόσια το κατόρθωμα αυτό, αλλά όταν έμαθε ότι οι στρατιώτες ειλκύσθηκαν από τον Ανδρέα στο χριστιανισμό, έστειλε 1000 στρατιώτες να τους αφοπλίσουν και να τους στείλουν στα σπίτια τους. Ό Ανδρέας, όμως, μετά από συζήτηση είλκυσε κι αυτούς στο χριστιανισμό. Εξοργισμένος τότε ό Άντίοχος, έστειλε ειδικό σώμα με έμπιστους αξιωματικούς και σκότωσε όλους τους χριστιανούς στρατιώτες. Ήταν στον αριθμό 2593!
1. Α' προς Κορινθίους, ε' 4.


Άπολυτίκιον. Ήχος γ'. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, τη δυvαστεία, προσενήνοχας, ως στρατηγέτης, τω Παντάνακτι στρατόν θεοσύλλεκτον τύπος γαρ τούτων Ανδρέα γενόμενος, μαρτυρικώς συν αύτοίς ήνδραγάθησας. Μεθ' ών πρέσβευε, Κυρίω τω σε δοξάσαντι, δωρήσασθαι ημιν το μέγα έλεος.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ, ΑΓΑΠΙΟΣ και ΘΕΚΛΑ
Μαρτύρησαν και οι τρεις στη Γάζα, πού ήταν αρχαία πόλη της Χαναάν. Από τα αποστολικά χρόνια Ιδρύθηκε εκεί χριστιανική εκκλησία, πού είχε συνεχή πόλεμο από την ειδωλολατρεία. Ή εκκλησία αυτή συνεχώς αυξανόταν σε δύναμη και οι ειδωλολάτρες κατά καιρούς, εξεγείρονταν κατά των χριστιανών βιαιότεροι. Σέ μια τέτοια λοιπόν εξέγερση, συνελήφθη με διαταγή του έπαρχου Ούρβανού και ό Τιμόθεος. Καταγόταν από την Παλαιστίνη, και ήταν χριστιανός ευσεβέστατος με πολύ ζήλο εργαζόμενος για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Κέρδισε δε το στεφάνι του μαρτυρίου, αφού τον έριξαν στη φωτιά μετά από πολλά άλλα βασανιστήρια. Τον ίδιο καιρό, μαρτύρησαν και ό Άγιος Αγάπιος καθώς και ή παρθένος Θέκλα, πού καταγόταν από τη Βιζύη και εργαζόταν και αυτή μεταξύ του γυναικείου κόσμου, για τη διάδοση της χριστιανικής πίστης. Και οι δυο τους βασανίστηκαν σκληρά και για πολύ χρόνο. Τελικά πέθαναν ένδοξα, αφού οι ειδωλολάτρες τους έριξαν για τροφή στα άγρια θηρία.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΤΥΧΙΑΝΟΣ ό στρατιώτης και ΣΤΡΑΤΗΓΙΟΣ
Μαρτύρησαν δια πυρός.


Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ό νέος και θαυματουργός
Γεννήθηκε στα Ιωάννινα, στις αρχές του 16ου αιώνα. Πήγε στο Άγιον Όρος, όπου στη Μονή Δοχειαρίου έκάρη μοναχός και αργότερα, λόγω της όσιακής ζωής του, εξελέγη ηγούμενος της εν λόγω Μονής. Μετά από μία περιπέτεια με τον ανεψιό του, κατέληξε σ' ένα όρος της Νάουσας της Μακεδονίας, όπου έκτισε Μονή και ναό στο όνομα ' των Αρχαγγέλων. Ή ζωή του υπήρξε πραγματικά άγια και γι' αυτό μετά τον θάνατο του, ή σεβάσμια κάρα του, πού μεταφέρθηκε στη Μονή της Νάουσας, έγινε αφορμή πολλών θαυμάτων.


Άπολυτίκιον. Ήχος α'. Της ερήμου πολίτης.
Βλαστός Ιωαννίνων ανεδείχθης περίδοξος, και θείος πολιούχος της Ναούσης θεόφανες- ως άγγελος γαρ ζήσας επί γης, θαυμάτων έκομίσω δωρεάν, και παρέχεις τας ιάσεις τοις εύλαβώς, προστρέχουσι τη σκέπη σου. Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ένεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

 

Πίσω Αρχική σελίδα