Εορτάζοντες την 2ην του μηνός Αυγούστου

  • ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

  • ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΩΝ ΑΓ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΑΞΙΜΟΥ, ΔΑΔΑ και ΚΥΝΤΙΛΛΙΑΝΟΥ

  • ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ πλησίον της αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ

  • Η ΑΠΟΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΗ ΒΑΣΙΛΙΑ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ Β' πού τάφηκε στους 'Αγίους 'Αποστόλους

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ό Νεομάρτυρας πού μαρτύρησε στα Δαρδανέλλια

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ό δια Χριστόν σαλός και θαυματουργός στή Μόσχα (Ρώσος).

  • Η ΟΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ή Φώτου ή Κυπρία

Αναλυτικά

 

ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Το γεγονός αυτό συνέβη στα χρόνια πού οι μεγάλοι διωγμοί των πρώτων χριστιανών είχαν κοπάσει και αυτοκράτωρ ήταν ό Μέγας Κωνσταντίνος. Τότε, ό Άγιος Στέφανος φανερώθηκε τρεις φορές σε κάποιον ευσεβή γέροντα ιερέα, το Λουκιανό, και του αποκάλυψε τον τόπο, όπου ήταν κρυμμένο το λείψανο του. Αυτός αμέσως το ανέφερε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη, πού με τη σειρά του πήγε στον υποδεικνυόμενο τόπο και πράγματι βρήκε το Ιερό λείψανο του Αγίου Στεφάνου. Κατά την εύρεση έγινε μεγάλος σεισμός, και το λείψανο του 'Αγίου πλημμύρισε ευωδιά τους παρευρισκόμενους στον τόπο εκείνο. Λέγεται ότι από τον ουρανό ακούστηκαν αγγελικές φωνές, πού έλεγαν "Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν άνθρώποις ευδοκία"1. Δηλαδή, δόξα ας είναι οτό Θεό, στα ύψιστα μέρη του ουρανού και στην ταραγμένη από την αμαρτία γη ας βασιλεύσει ή θεία ειρήνη, διότι ό Θεός φανέρωσε την ευαρέσκεια Του στους ανθρώπους, με την ενανθρώπιση του ΥΊοϋ Του. Φανέρωναν, έτσι, οι άγγελοι περίτρανα ότι ό πρωτομάρτυρας Στέφανος μαρτύρησε για την αγάπη και τη δόξα του Θεού. 'Αργότερα, τα λείψανα του 'Αγίου μεταφέρθηκαν από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη και έναποτέθησαν στον - έπ' ονόματι αυτού - ανεγερθέντα Ναό υπό του Μ. Κωνσταντίνου.
1. Ευαγγέλιο Λουκά, 6' 14.


Άπολυτίκιον. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Βασίλειον διάδημα, έστέφθης σή κορυφή, εξ άθλων ων ύπέμεινας, υπέρ Χριστού του Θεού, Μαρτύρων πρωτόαθλε Στέφανε· συ γαρ την Ιουδαίων, άπελέγξας μανίαν, είδες σου τον Σωτήρα, του Πατρός δεξιόθεν. Αυτόν ουν έκδυσώπει αεί, υπέρ των ψυχών ημών.


ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΩΝ ΑΓ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΑΞΙΜΟΥ, ΔΑΔΑ και ΚΥΝΤΙΛΛΙΑΝΟΥ
Οι άγιοι αυτοί έζησαν στα χρόνια των βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού (296 μ.Χ.), στην πόλη Δωρόστολο στη χώρα της δεύτερης Μυσίας, όπως αναφέρει ό άγ. Νικόδημος ό 'Αγιορείτης. Όταν τους συνέλαβε ό Ύπατος Ταρκίνιος, διέταξε να θυσιάσουν στα είδωλα. Επειδή όμως οι Άγιοι αρνήθηκαν να εκτελέσουν τη διαταγή, μαστιγώθηκαν αλύπητα. Έπειτα τους οδήγησαν σ' ένα τόπο, πού είχε την ονομασία Όζοβίας. και εκεί -13 'Απριλίου- τους αποκεφάλισαν. Σ' αυτή την τοποθεσία λοιπόν, έμειναν για πολλά χρόνια κρυμμένα τα λείψανα τους. 'Αλλά την 2α Αυγούστου, άγγελος Κυρίου φανέρωσε τον τόπο όπου ήταν κρυμμένα τα άγια λείψανα των τριών Μαρτύρων, και μεταφέρθηκαν στο ναό της Ύπεραγίας Θεοτόκου (στην Κωνσταντινούπολη), στον τόπο Βιγλεντίου λεγόμενο, όπου και πανηγυρίζουν στη μνήμη τους.


ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ πλησίον της αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας


Ο ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ
Δεν υπάρχει κανένα βιογραφικό του στοιχείο, απλά αναφέρεται σαν Άγιος της Εκκλησίας.


Η ΑΠΟΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΗ ΒΑΣΙΛΙΑ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ Β' πού τάφηκε στους 'Αγίους 'Αποστόλους
Πρόκειται για τον Ιουστινιανό Β' τον νέο τον Ρινότμητο, πού βασίλευσε από το έτος 685 έως το έτος 695.


Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ό Νεομάρτυρας πού μαρτύρησε στα Δαρδανέλλια
'Ασυμβίβαστος μέχρι θανάτου απέναντι στις Τούρκικες προκλήσεις για την πίστη του. Ό νεομάρτυρας Θεόδωρος γεννήθηκε σ' ένα χωριό της επαρχίας Ελλησπόντου και Τρωάδος, πού Τούρκικα ονομαζόταν Έρένκιοϊ. 'Ανατράφηκε δε από ευσεβείς γονείς, τον Γεώργιο και την Κυριακή. Σέ νεαρή ηλικία πήγε στην πόλη Τανάκ Καλέ (Δαρδανέλλια), όπου έμαθε και εξασκούσε την τέχνη επεξεργασίας σουσαμιού. "Αν και ήταν μόλις 20 χρονών, ό Θεός τον είχε προικίσει με πλούσια αρετή. Αυτό όμως το πρόσεξε και κάποιος πλούσιος Τούρκος της πόλης, πού θέλησε να τον εξισλαμίσει και να τον κάνει γαμπρό του και κληρονόμο του. Γι' αυτό και χρησιμοποίησε πολλά δόλια μέσα. 'Αλλ' ό Θεόδωρος απέρριψε όλες τις προτάσεις του. Τότε ό Τούρκος τον συκοφάντησε στον κριτή της πόλης, ότι δήθεν ό Θεόδωρος -μετά από μια αρρώστια του - είπε ότι θα γίνει μωαμεθανός, αν γίνει υγιής. Ό Κριτής ρώτησε τον Θεόδωρο αν αληθεύουν όλα αυτά. Τότε ό μάρτυρας απάντησε: "Εγώ είμαι χριστιανός απ' τους γονείς μου και χριστιανός θέλω να πεθάνω. Τον Ιησού μου δεν αρνούμαι και τη μιαρή θρησκεία σας απεχθάνομαι". 'Αμέσως τότε τον άρπαξαν και υπέστη πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Τελικά στις 2 Αυγούστου 1690, στις 3.00' μ.μ. τον αποκεφάλισαν. Το 1922 ή τίμια κάρα του 'Αγίου, μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό της Όσιας Ξένης στη Νίκαια Πειραιώς.


Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ό δια Χριστόν σαλός και θαυματουργός στη Μόσχα (Ρώσος).


Η ΟΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ή Φώτου ή Κυπρία
 

Πίσω Αρχική σελίδα