Εoρτάζοντες την  14ην του μηνός Απριλίου

 

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ, ΠΟΥΔΗΣ καί ΤΡΟΦΙΜΟΣ Απόστολοι από τους 70

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΔΑΛΙΩΝ ό μίμος

  • Η ΑΓΙΑ ΘΩΜΑΪΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ό Πελοποννήσιος

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ οι αυτάδελφοι καί ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, οι εν Λιθουανία Μάρτυρες (+ 1342).

Αναλυτικά

 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ, ΠΟΥΔΗΣ καί ΤΡΟΦΙΜΟΣ Απόστολοι από τους 70
Ήταν καί οι τρεις από τους έβδομη κοντά Αποστόλους καί αφοσιωμένοι συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου. Τον Άρίσταρχο ό Απ. Παύλος αναφέρει στην προς Κολασσαεΐς (δ'10) επιστολή του σαν συναιχμάλωτό του στη Ρώμη, καθώς καί στην προς Φιλήμονα (στ' 24) σαν συνεργάτη του. Για τον Πούδη κάνει λόγο στη Β' προς Τιμόθεον (δ' 22) επιστολή του, από την οποία καταλαβαίνουμε ότι ό Απόστολος Πούδης ήταν από αυτούς πού συνεργάστηκαν υπέρ του Ευαγγελίου στη Ρώμη. Τον Τρόφιμο έφερε στήν χριστιανική πίστη ό Απ. Παύλος, όταν πήγε στην Έφεσο. Από τότε, τον ακολούθησε στα Ιεροσόλυμα, αλλά καί στη Ρώμη, για να συνεργασθεί καί να κακοπάθει μαζί με το διδάσκαλο του. Στόν Τρόφιμο αναφέρεται ό Απ. Παύλος στη Β' προς Τιμόθεον (δ' 20) επιστολή του. Στό φοβερό διωγμό του Νέρωνα καί οι τρεις αυτοί συνεργάτες του Παύλου αξιώθηκαν να μαρτυρήσουν με θάνατο δι' αποκεφαλισμού. Κατόρθωσαν, έτσι, με τη χάρη του Θεού καί με τον προσωπικό τους αγώνα, να γίνουν "συνεργοί εις την βασιλείαν του Θεού"1. Δηλαδή, συνεργάτες για τη διάδοση της βασιλείας του Θεού.
1. Προς Κολασσαεΐς, δ' 11.


Άπολυτίκιον. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Χορείαν την τρίπλοκον, των Αποστόλων Χριστού, συμφώνως τιμήσωμεν, ως ποταμούς λογικούς, της θείας χρηστότητας, Πούδην συν Άριστάρχω, καί Τροφίμω τω θείω λόγοις θεογνωσίας, καταρδεύσαντας κόσμον. Αυτών Χριστέ μεσιτείαις πάντας οικτείρησον.


Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΔΑΛΙΩΝ ό μίμος
Με τη σημερινή ορολογία ήταν ηθοποιός, στα χρόνια του Διοκλητιανού (298). Εργαζόταν στα θέατρα καί έπαιζε κωμωδίες καί δράματα. Μια μέρα λοιπόν του ήλθε ή ιδέα, να μιμηθεί την αντίσταση των χριστιανών μπροστά στους τυράννους. Κρεμάστηκε ψηλά, επάνω στη σκηνή, καί δήθεν ξεσχιζόταν επειδή δεν ήθελε να προσφέρει θυσία στους θεούς. Ή παράσταση ήταν - σα δράμα- τόσο καταπληκτική, ώστε ό λαός άρχισε να χειροκροτεί θερμά την επιδεξιότητα του Άρδαλίωνα καί τη γενναιοκαρδία των χριστιανών. Τότε ό Άρδαλίων φώναξε δυνατά καί είπε στο λαό να σωπάσει, διότι καί αυτός ήταν στ' αλήθεια χριστιανός. Όταν το άκουσε αυτό ό άρχοντας, του είπε ν' αλλάξει γνώμη. Άλλ' επειδή ό Άρδαλίων επέμενε στην όμολογία του Χρίστου, τον έριξαν μέσα στη φωτιά καί έτσι έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου.


Η ΑΓΙΑ ΘΩΜΑΪΣ
Καταγόταν από την Αλεξάνδρεια καί οι ευσεβείς γονείς της την ανέθρεψαν εν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου. Όταν ήλθε σε κατάλληλη ηλικία την πάντρεψαν με κάποιο νέο, με τον όποιο ζούσε αρμονικά καί με μεγάλη σωφροσύνη. Άλλα κατά την απουσία του ανδρός της, ό πεθερός της πού συνοικούσε μαζί τους, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να την ελκύσει σε συνουσία. Μάταια ή καλή νύφη προσπαθούσε να λογικέψει τον πόρνο γέροντα. Αυτός όμως, επειδή δεν μπόρεσε να καταφέρει τα άνομα σχέδια του, καί τυφλωμένος από το πάθος, μαχαίρωσε τη νύφη του. Όταν το έμαθε αυτό ό άρχοντας της Αλεξάνδρειας, καταδίκασε τον πόρνο γέροντα σε θάνατο. Το δε λείψανο της Θωμαΐδας, παρέλαβε ό άββάς Δανιήλ, ό από τη Σκήτη, καί την έθαψε στο κοιμητήριο, επειδή έδωσε το αίμα της για τη σωφροσύνη.


Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ό Πελοποννήσιος
Γεννήθηκε στο χωριό Λιγούδιστα της Αρκαδίας καί σε μικρή ηλικία ήλθε μαζί με τον αδελφό του στην Τρίπολη, όπου εργαζόταν μαζί με κάποιους κτίστες. Επειδή όμως αυτοί τον βασάνιζαν, έφυγε από τη συντροφιά τους καί πήγε στο σπίτι ενός Τούρκου κουρέα, ό όποιος καί κατόρθωσε τον εξισλαμισμό του, ονομάζοντας τον Μεχμέτ. Αργότερα ό Δημήτριος εγκατέλειψε την Τρίπολη, μετάνιωσε για την αποστασία του καί ήλθε στο Άργος. Από το Άργος, για μεγαλύτερη ασφάλεια, πήγε στη Σμύρνη καί από 'κει στή Μονή του Προδρόμου κοντά στίς Κυδωνιές, όπου βρήκε ευσεβή πνευματικό, εξομολογήθηκε καί ζήτησε τις συμβουλές του. Με την προτροπή του πνευματικού αυτού ό Δημήτριος ήλθε στη Χίο, όπου έμεινε για αρκετό καιρό κοντά σε άλλο φημισμένο πνευματικό, με προσευχή καί μετάνοια. Προετοιμάσθηκε για το μαρτύριο καί πήγε στο "Αργός, όπου παρέμεινε κρυμμένος καί χειραγωγούμενος από τον Ιερέα Αντώνιο Σακελάριο καί από 'κει έφτασε στην Τρίπολη. Παρουσιάστηκε μπροστά στον Τούρκο Διοικητή, δήλωσε ότι πιστεύει στον Χριστό καί ότι είναι έτοιμος να χύσει καί το αίμα του γι' Αυτόν. Τα βασανιστήρια πού ακολούθησαν ήταν φρικτά, αλλά ό Δημήτριος έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του καί έτσι στίς 14' Απριλίου 1803 τον αποκεφάλισαν στην Τρίπολη. Το Ιερό του λείψανο διασώθηκε από τους χριστιανούς στον Ναό της Μονής του 'Αγ. Νικολάου Βαρσών. Στην κεντρική αγορά της Τρίπολης, μικρός ναός τιμάται στο όνομα του Νεομάρτυρα αυτού.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ οι αυτάδελφοι καί ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ. οι εν Λιθουανία Μάρτυρες (+ 1342).
 

Πίσω Αρχική σελίδα