Εoρτάζοντες την  9ην του μηνός Απριλίου

 

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΨΥΧΙΟΣ πού μαρτύρησε στην Καισαρεία

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΔΙΜΟΣ Όσιομάρτυρας καί οι επτά Μαθητές του

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ οι αιχμάλωτοι, πού μαρτύρησαν στην Περσία

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΥΔΙΗΣΙΟΣ (ή Αβδιησούς ή Αδιησούς)

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ καί οι συν αυτοίς.

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ επίσκοπος Αμίδης

Αναλυτικά

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΨΥΧΙΟΣ πού μαρτύρησε στην Καισαρεία
Έζησε στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη. "Αν καί νιόπαντρος, αυτό δεν τον εμπόδισε να δείξει έμπρακτα τη μεγάλη αγάπη του στο Χριστό. Στην Καισαρεία της Καππαδοκίας, ό Ιουλιανός είχε κτίσει ένα είδωλο της θεάς Τύχης, πού προσκυνούσαν κάθε μέρα επιδεικτικά οι ειδωλολάτρες. Ό Εύψύχιος, αφού πήρε μαζί του καί μερικούς ' άλλους τολμηρούς νέους, πήγε καί γκρέμισε το είδωλο. Όταν συνελήφθη, είπε στον αξιωματούχο ότι ό Ιουλιανός δεν έχει κανένα δικαίωμα να ενεργεί ειδωλολατρικά πράγματα στη χριστιανική Καισαρεία. Βέβαια, ό Εύψύχιος εκ των προτέρων γνώριζε ότι ή απόφαση θα ήταν καταδικαστική. Πράγματι, οι συνεργάτες του καταδικάστηκαν σε βασανισμούς καί εξορία. Ενώ ό ίδιος, σαν αρχηγός της πράξης, καταδικάστηκε σε θάνατο με αποκεφαλισμό. "Έτσι, ό Εύψύχιος κατατάχθηκε σ' εκείνη τη μερίδα των ανθρώπων, για την οποία ό Κύριος είπε: "Ό άπολέσας την ψυχήν αυτού ένεκεν εμού εϋρήσει αυτήν"1. Εκείνος, δηλαδή, πού θα χάσει τη ζωή του για την πίστη του σε 'μένα, θα κερδήσει τη μακάρια καί υψηλότερη ζωή.
1. Ευαγγέλιο Ματθαίου, ι' 39.


Άπολυτίκιον. τΗχος γ'. Την ωραιότητα.
Εύψύχως ήνυσας, δρόμον τον ένθεον, καί καταβέβληκας, έχθρόν τον δόλιον, την πανοπλίαν του Σταυρού, παμμάκαρ ένδεδυμένος' όθεν συνηρίθμησαι, των Μαρτύρων ταις τάξεσι, δόξαν αίωνίζουσαν, κεκτημένος Εύψύχιε. Άλλα μη διαλείπης πρεσβεύων, σώσαι ημάς τους σε τιμώντας.


Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΔΙΜΟΣ Όσιομάρτυρας καί οι επτά Μαθητές του
Έζησε όταν βασιλιάς της Περσίας ήταν ό Σαπώρ ό Β'. Πέρσης στην καταγωγή καί από γένος επίσημο, άφησε πλούτη καί γοητευτικό κοσμικό μέλλον για να υπηρετήσει στο Χριστό. Έγινε Ιερέας καί εργάστηκε για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Συγκέντρωσε μάλιστα καί μια ομάδα επτά μαθητών, πού τους προετοίμαζε εργάτες του χριστιανικού φωτισμού. Καταγγέλθηκε ότι αποσπά στο Χριστό πολλούς Πέρσες από την πάτρια θρησκεία, καί φυλακίστηκε με τους μαθητές του για τέσσερις μήνες. Επειδή όμως κατά το διάστημα αυτό αρνήθηκε να εγκαταλείψει την πίστη του, καταδικάστηκε μαζί με τους μαθητές του σε αποκεφαλισμό. Την εκτέλεση της θανατικής ποινής, ανέλαβε κάποιος πού μπροστά στα βασανιστήρια αρνήθηκε το Χριστό, ό Νιρσάν. Παρά τον έλεγχο πού του έκανε ό άγιος Βάδιμος, αυτός με τρεμάμενα χέρια έξετέλεσε την ποινή. Ή θεία δίκη όμως δεν τον άφησε ατιμώρητο. Κάποια μέρα, πού κάποιος ειδωλολάτρης θύμωσε εναντίον του, τον σκότωσε με μαχαίρι.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ οι αιχμάλωτοι, πού μαρτύρησαν στην Περσία
Όταν ό βασιλιάς των Περσών Σαπώρ ό Β' (325-379), κατά το 53ο έτος της βασιλείας του, κυρίευσε τη χώρα Βυζάτη, θανάτωσε όλους όσους έφεραν όπλα. Τις δε γυναίκες, παιδιά, γέρους, τον επίσκοπο Ηλιόδωρο καί τους πρεσβυτέρους Δησάν, Μαριάβ καί όλους τους κληρικούς, άφησε ζωντανούς. Όταν ό επίσκοπος Ηλιόδωρος κατάλαβε ότι θα πεθάνει, χειροτόνησε επίσκοπο τον πρεσβύτερο Δησάν. Ό όποιος έπεξέτεινε το Χριστιανικό κήρυγμα καί προς τους Πέρσες. Τότε ό άρχιμάγος Άδεφάρ, διέβαλε τον Δησάν στον βασιλιά, ότι δήθεν αυτός καί όλοι οι χριστιανοί γύρω άπ' αυτόν βλασφημούν την Περσική θρησκεία. Τότε ό Σαπώρ έδωσε διαταγή να συλληφθούν όλοι καί να προσκυνήσουν τον ήλιο καί τη φωτιά. Επειδή όμως οι χριστιανοί αυτοί δεν το έπραξαν, αποκεφαλίστηκαν όλοι. Καθ' όδόν μόνο πέντε άπ' αυτούς μικροψύχησαν καί δέχτηκαν τη θρησκεία των ειδώλων.


Ο ΑΓΙΟΣ ΑΥΔΙΗΣΙΟΣ (ή Αβδιησούς ή Αδιησούς)
Ό Άγιος αυτός, άνηκε στην παραπάνω ομάδα αποκεφαλισθέντων χριστιανών στη ν Περσία. Άλλα το κτύπημα πού δέχτηκε δεν ήταν θανατηφόρο καί τη νύκτα σηκώθηκε καί κατόπιν κήρυττε πάλι θαρραλέα τον Χριστό. Τότε κάποιος φανατικός ειδωλολάτρης, όρμησε καί τον θανάτωσε με μαχαίρι.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ καί οι συν αυτοίς.
Οι Άγιοι αυτοί μαρτύρησαν το 1463 στο χωριό Θερμή της Λέσβου, στην εκεί τιμώμενη Μονή των Γενεθλίων της Θεοτόκου, πού βρίσκεται στην τοποθεσία Καρυές. Το έτος 1959, αποκαλύφθηκαν από τα έγκατα της γης θαυματουργικά. Είπε λοιπόν σε κάποιο ευσεβή, πού του παρουσιάστηκε, ό Άγιος Ραφαήλ, ότι λέγεται Ραφαήλ. Πατρίδα του ήταν το νησί Ιθάκη καί το όνομα του πατέρα του Διονύσιος, πού τον ανέθρεψε με μεγάλη χριστιανοπρέπεια καί τον σπούδασε αρκετά. Το κοσμικό του όνομα ήταν Γεώργιος, άλλ' όταν έγινε μοναχός ονομάσθηκε Ραφαήλ. Είχε τον βαθμό του Πρεσβυτέρου καί το όφφίκιο του Αρχιμανδρίτη καί του Πρωτοσυγγέλου. Όταν έγινε ή άλωση της Κων/πολης (1453), αυτός μόναζε μαζί με τον Διάκονο Νικόλαο στη Μακεδονία. Κατόπιν μέσω Αλεξανδρουπόλεως πήγαν το 1454 στη Λέσβο καί εγκαταστάθηκαν στη Μονή της Θεοτόκου, όπου ό Ραφαήλ έγινε ηγούμενος. Το 1463 έπέδραμαν οι Τούρκοι στη Μονή καί αφού τους συνέλαβαν τους θανάτωσαν με διάφορους τρόπους. Τον μεν Ραφαήλ έσφαξαν με πριόνι από το στόμα, την Τρίτη Διακαινησίμου 9 Απριλίου, τον δε Νικόλαο θανάτωσαν μετά από φρικτά βασανιστήρια. Μαζί μ' αυτούς, μαρτύρησε καί ένα δωδεκάχρονο κορίτσι, ή Ειρήνη, κόρη του προεστού του χωριού Θερμής Βασιλείου. Καί ή Ειρήνη μαρτύρησε με φρικτό τρόπο. Αφού της έκοψαν τα χέρια, την έβαλαν μέσα σ' ένα πιθάρι καί την έκαψαν ζωντανή, μπροστά στα μάτια των γονιών της. Ή μνήμη τους γιορτάζεται πανηγυρικά στη Μονή πού φέρει την ονομασία τους στη Λέσβο.


Άπολυτίκιον. 'Ηχος δ'.
Τη των Μαρτύρων θαυμαστή προστασία, των εν Θερμή ήμϊν άρτίως φανέντων, από ψυχής προσπέσωμεν κραυγάζοντες· Ραφαήλ μακάριε, καί Νικόλαε θειε, καί Ειρήνη πάνσεμνε, πάσης ρύσασθε βλάβης, καί αναγκών καί πάσης απειλής, τους τη πρεσβεία υμών καταφεύγοντας.


Ο ΟΣΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ επίσκοπος Αμίδης
Ό επίσκοπος αυτός εξαγόρασε 7.000 χριστιανούς αιχμαλώτους, αφού εκποίησε εκκλησιαστικά σκεύη, κατά τον Βυζαντινοπερσικό πόλεμο (421-422), (+ 5ος αϊ.).
 

Πίσω Αρχική σελίδα